For English version please press here.

Dustins retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 2024-06-13

1. Generelt

Med denne personvernerklæringen ønsker vi å sikre at du føler deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler og lagrer personopplysningene dine, og hvordan vi sikrer at de behandles sikkert og i samsvar med gjeldende lovgivning. Det er viktig for oss at du leser informasjonen som gis i denne personvernerklæringen, og at du forstår hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvorfor vi behandler de.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

2.1 Dustin AB med svensk organisasjonsnummer 556237-8785 og postadresse Box 1194, SE-131 27 Nacka Strand, Sverige (i disse retningslinjene omtalt som «Dustin») er behandlingsansvarlig, altså ansvarlig for hvordan personopplysningene dine behandles når Dustin tilbyr og markedsfører produkter og tjenester, og ved annen kontakt med Dustin, for eksempel når du besøker våre nettsider eller sender oss en forespørsel via e-post eller telefon. Som behandlingsansvarlig er det Dustins ansvar å sørge for at personopplysningene dine håndteres på en korrekt og sikker måte i samsvar med gjeldende lovgivning.

2.2 Dustin deler IT-infrastruktur med enkelte andre selskaper i Dustin-konsernet. Forretningstransaksjoner mellom oss og kundene våre, med tilhørende personopplysninger og databaser som omfattes av denne infrastrukturen, håndteres og eies av Dustin sentralt. Dustin har dermed bestemmende innflytelse over personopplysningene dine som innebærer at det bestemmes hvordan opplysningene skal behandles og for hvilke formål. Vi sørger for at de kontrolleres og håndteres på en sikker måte, gjennom avtaler med andre konsernselskaper.

3. Hvilke personopplysninger om deg behandler vi?

Dustin samler inn og behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg som kunde eller potensiell kunde i forbindelse med kjøp, bruk av våre tjenester, eller når vi markedsfører produkter og tjenester:

 • Kontaktopplysninger som navn, tittel og autorisasjonsrett/signaturrett, e-postadresse, leveringsadresse, fakturaadresse og telefonnummer.
 • Kontoinformasjon, f.eks. kundenummer, brukernavn, passord og registrerings- og endringsdato.
 • Kundevalg vedrørende markedskommunikasjon og personlige tilbud.
 • Identifikasjonsopplysninger slik som fødselsdato, personnummer eller organisasjonsnummer.
 • Bestillingsinformasjon, f.eks. ordrenummer, bestilte produkter eller tjenester, bestillingsdato, pris, eventuell rabatt og kjøpshistorikk.
 • Betalingsopplysninger, f.eks. betalingsmetode, kortnummer, kortinnehaver, transaksjonsdato, beløp, IP-adresse og betalingshistorikk.
 • Økonomisk informasjon, f.eks. kredittopplysninger.
 • Korrespondanse og annen informasjon om supportforespørsler, f.eks. innspilling av samtaler, notater og e-postmeldinger ved kontakt med kundeservice.
 • Brukeratferd på våre nettsider som vi samler inn gjennom cookies, slik som klikk, nettleserhistorikk som viser hvilke varer, sider eller tilbud du har vist interesse for.
 • Brukergenererte data om din kontakt med Dustin, for eksempel IP-adresse, enhetsinformasjon (teknisk informasjon om datamaskinen, mobiltelefonen eller andre enheter du bruker, for eksempel nettleserinnstillinger, tidssone og operativsystem), plasseringsinformasjon, svar på spørreundersøkelser , hvordan du bruker våre e-poster og nyhetsbrevet vårt, hvilke av arrangementene våre du har registrert deg for og deltatt på, og resultater fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser.
 • Adferd og / eller preferanser som deltakelse på arrangementer, kundeanmeldelser av Dustin.
 • Medlemskap i forskjellige forbund eller organisasjoner som har fremforhandlet avtaler med Dustin for medlemmene sine.
 • Opplysninger som er gitt i forbindelse med deltakelse i konkurranser og påmelding til og vurdering av arrangementer eller andre markedsføringstiltak – herunder hvis det er relevant helseopplysninger, for eksempel allergiinformasjon.

4. Fra hvilke kilder samler vi inn opplysninger om deg som kunde?

4.1 Dustin samler inn personopplysningene dine direkte av deg når du gjennomfører en bestilling, besøker Dustins hjemmeside, deltar på et av våre arrangementer, klikker på linker i digital markedsføringskommunikasjon som vi har sendt deg, når du er i kontakt med vår kundeservice og når du på andre måter har kontakt med Dustin og oppgir opplysninger om deg selv. Det samles inn informasjon om deg i slike forbindelser for at du skal kunne inngå en avtale med Dustin, og for at Dustin skal kunne levere produkter og tjenester til deg.

4.2 Dustin samler også inn personopplysningene dine om kjøpshistorikk, din atferd på Dustins nettsted, ditt valg som kunde om å motta markedskommunikasjon, og hvilke tilbud du har vist interesse for ved å besøke nettbutikken vår og hvorvidt du har lest eller klikket på linker i digitale rundskriv.

4.3 I tillegg til opplysningene Dustin samler inn fra deg, kan vi også samle inn personopplysninger fra andre, slik som tredjeparter. Vi henter informasjon fra offentlige registre via tredjepartstjenester, for å oppdatere adresser, slik at vi kan bekrefte at vi har dine riktige kontaktopplysningenr. Vi samler inn opplysninger om kredittverdighet fra kredittopplysningsbyråer og andre opplysningsbyråer eller banker. Vi samler også inn informasjon i markedsføringsøyemed fra sosiale medier.

4.4 Dustin samler dessuten visse inn personopplysninger via informasjonskapsler, som registrerer hvordan du bruker nettstedet vårt, og dermed hvilket innhold du foretrekker. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i Dustins retningslinjer for informasjonskapsler.

5. Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Dustin samler inn og håndterer opplysninger om deg til forskjellige formål. Disse formålene angir rammene for hva vi kan bruke personopplysningene dine til. Nedenfor forklarer vi formålene med behandlingen og gir eksempler på hvilke behandlingsaktiviteter som oppstår under de respektive formålene. Vær oppmerksom på at noen av personopplysningene dine kan bli behandlet for flere formål.

a) Håndtere bestillinger og kjøp

Behandling av personopplysninger til dette formålet inkluderer aktiviteter for å identifisere deg; sende ordrebekreftelser; ta mot betaling for bestilte produkter og varer og for å vurdere hvilke betalingsmåter vi kan tilby deg (basert på kontaktopplysninger, bestilte varer, betalingshistorikk og økonomisk informasjon); levere bestillinger; informere om levering og håndtere klage- og garantisaker angående kjøpte produkter og tjenester.

Vi må samle inn opplysninger for å håndtere bestillinger og kjøp, og for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til Dustins generelle salgsvilkår. Dersom du ikke oppgir de nødvendige opplysningene, kan vi ikke oppfylle forpliktelsene våre, og bestillingen eller kjøpet kan bli avvist.

b) Tilby og administrere en Dustin-konto

Vi behandler personopplysninger til dette formålet, for eksempel for å gi deg adgang til å logge inn på kontoen, sikre identiteten din, opprette personlige sider og holde kontaktopplysningene oppdatert, administrere innstillingene for markedskommunikasjon og personlig tilpassede tilbud; for å gjøre det lettere for deg å handle i nettbutikken vår, takket være forhåndsutfylte opplysninger og lagrede digitale handlekurver; gjøre det lettere for deg å håndtere forespørsler og klager, og for at du skal kunne følge med på ordre- og betalingshistorikken din.

Les mer om registrering av Dustin-konto i Vilkår for Dustin-konto. Vi må samle inn opplysninger for å tilveiebringe og administrere Dustin-kontoen din, og for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til «Vilkår for Dustin-konto». Dersom du ikke oppgir disse opplysningene, kan vi ikke oppfylle forpliktelsene våre, og du kan bli nektet å opprette en konto eller få kontoen din avsluttet.

c) Samle informasjon om nettleseraktivitet for analyseformål og markedsføringsformål

Vi i Dustin vil at du skal få en best mulig opplevelse når du besøker våre nettsider. For å gjøre dette analyserer vi din brukeratferd på våre nettsider, gjennom bruk av avlesnings-cookies. Innsamling av personopplysninger for dette formålet er basert på samtykke.

d) For å tilby tilpasset informasjon og tilbud

I Dustin vil vi at du skal få en best mulig opplevelse når du besøker nettstedet vårt og når vi kommuniserer med deg. Vi behandler personopplysningene dine i denne sammenheng for å forbedre brukeropplevelsen og for å utarbeide, tilby og levere personalisert innhold i vår kommunikasjon og markedsføring via mail, e-post, sosiale medier, tekstmeldinger/MMS og telefon med skreddersydde tilbyd, anbefalinger, invitasjon til arrangementer og annen informasjon vi tror kan være relevant for deg. For å gjennomføre dette utfører vi analyser på data samlet inn av Dustin, slik som kontaktopplysninger og brukergenerert data og atferd og/eller preferanser. Dersom du har en Dustin-konto gjennomfører vi analyse på ytterligere data samlet inn av Dustin slik som kontoinformasjon, ordrehistorikk og betalingsdetaljer.

e) Gi informasjon om og markedsføre produkter og tjenester

Vi behandler personopplysninger med formål å via post, e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler, SMS/MMS og telefon informere deg om og markedsføre produkter, tjenester og tilbud som Dustin-gruppen selger; vise frem anbefalinger; minne om varer i digitale handlekurver som ikke er effektuert; invitere deg til arrangementer, konkurranser og markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser.

For deg som er innehaver av en Dustin-konto: Les mer om vår markedskommunikasjon i Vilkår for Dustin-konto.

f) Gjennomføre og administrere deltakelse i arrangementer, konkurranser og andre markedsføringstiltak

Behandling av personopplysninger til dette formålet inkluderer bl.a. tiltak for å identifisere deltakere, kommunisere med deltakerne i en konkurranse, utpeke vinnere og levere premier; kontrollere deltakernes alder; kommunisere med deltakerne før og etter et arrangement (for eksempel bekreftelser påmeldinger, påminnelser og vurderinger). Vær oppmerksom på at informasjon om at du har deltatt i et arrangement regnes inn under kategorien brukergenererte data, som behandles til andre formål.

g) Administrere Dustins kundesupport eller andre supportfunksjoner

Behandling av personopplysninger til dette formålet inkluderer Dustins aktiviteter for å kommunisere; sikre kundens identitet; undersøke klager og supportforespørsler; svare på spørsmål som kommer inn til kundesupport eller andre supportfunksjoner via e-post, telefon eller digitale kanaler; korrigere feilaktige opplysninger; gi teknisk support og pleie kundeforholdet.

h) Overholdelse av Dustin-konsernets rettslige forpliktelser

Personopplysninger behandles til dette formålet for at Dustin-konsernet skal kunne overholde kravene i lover, domstolsvedtak eller myndighetsvedtak. Eksempler på slike krav er produktansvar og produktsikkerhet, for eksempel utarbeidelse av kommunikasjon og informasjon om produktvarsler og tilbakekalling av produkter (f.eks. ved en defekt eller et helsefarlig produkt), og forpliktelser til å lagre visse opplysninger i henhold til gjeldende regnskapslovgivning og som kan tilskrives en enkeltperson. Dersom opplysningene som Dustin samler inn i denne forbindelse, ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre rettslige forpliktelser, og vi kan i så fall komme til å avvise bestillingen, kjøpet eller den aktiviteten som danner grunnlag for våre rettslige forpliktelser.

i) For å forhindre misbruk av Dustins brukerkontoer og for å forhindre og etterforske mistanke om tyveri og svindel, så vel som å etablere, utøve og forsvare mot juridiske krav

Behandling av personopplysninger til dette formålet skjer blant annet å forhindre misbruk av Dustin-kontoer og for å forhindre og undersøke mistanker om tyveri og svindel.Når du vil betale for varer på faktura, foretar vi en svindelkontroll der vi analyserer hvilke produkter du vil kjøpe, leveringsadresse, produktenes verdi m.m. Vi flagger handlingsmønstre som ofte oppstår ved svindler, og så foretar vi en manuell prøving for å undersøke muligheten for at det kan være et svindelforsøk. Mistenkte lovbrudd og forsøk på lovbrudd kan bli rapportert til politiet.

j) Evaluere, utvikle og forbedre Dustin-konsernets tjenester, produkter og systemer for kundene generelt

Behandling av personopplysninger til dette formålet inkluderer aktiviteter for å gjøre nettbutikken og andre av våre tjenester mer brukervennlige; utvikle eller trekke frem digitale funksjoner; forbedre kundetilbudene våre (for eksempel utvikling av tjenester og produkter); utarbeide et grunnlag for å forbedre vare- og logistikkflyten (f.eks. for å prognostisere innkjøp, lagerbeholdning og leveranser); utvikle og forbedre selskapets produktsortiment og ressurseffektivitet og forbedre IT-systemet, hente ut statistikk til markeds- og kundeanalyser og forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling relatert til bestillinger og kjøp; automatisk arkivere atferd som senere må granskes av sikkerhetshensyn, og gi kundene mulighet til å påvirke det sortimentet som Dustin tilbyr. For å kunne oppfylle dette formålet utfører Dustin også generelle analyser i aggregert form, dvs. ikke på individnivå. Analysene kan for eksempel omfatte klikk- og besøksatferd, enhetsinformasjon, ordrehistorikk, betalingshistorikk, geografisk plassering og individuell tilbakemelding fra kunder.

k) For å administrere og gjennomføre oppkjøp eller restrukturering i Dustin

Personopplysninger behandles for dette formålet for å kunne gjennomføre restrukturering av selskapet, for eksempel dersom Dustin skal deles i flere ulike virksomheter eller dersom en ekstern part ønsker å kjøpe opp Dustin eller vår kundebase. I slike situasjoner vil Dustin dele dine og andre kunders personopplysninger med det overtakende selskapet. I slike tilfeller vil det overtakende selskapet fortsette å benytte personopplysningene dine for de samme formålene som de som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre du blir informert om noe annet i forbindelse med overføringen.

6. Hva er det rettslige grunnlaget for at vi behandler personopplysningene dine?

For at Dustin skal ha rett til å samle inn og behandle personopplysninger må det foreligge en lovlig grunn for hvert formål som opplysningene behandles for. De lovlige grunnene som vi baserer vår behandling på, er beskrevet i dette avsnittet. Merk at flere lovlige grunner kan ligge til grunn for samme behandling.

a) Rettslige forpliktelser

Denne grunnen betyr at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som Dustin selv krever, for eksempel å dokumentere betalingsopplysninger, slik at vi kan oppfylle kravene i regnskapsloven.

b) Avtaleforpliktelser

Denne grunnen betyr at behandling er nødvendig for å kunne inngå en avtale med deg som kunde, eller for å inngå en avtale på et senere tidspunkt. For deg som innehaver av en Dustin-konto har du, ved å godta Vilkår for Dustin-konto, inngått en avtale med Dustin som angir rammene for behandling av dine personopplysninger, som kan bli gitt for å tilby, håndtere og administrere tjenester knyttet til kontoen. Ved en bestilling eller et kjøp behandler vi opplysningene dine for å oppfylle forpliktelser i henhold til Dustins generelle salgsvilkår. Da kan det for eksempel være nødvendig at Dustin registrerer kontaktopplysningene dine, slik at vi kan oppfylle vår forpliktelse til å levere produktet eller tjenesten, og at vi foretar en kredittsjekk hvis du velger faktura som betalingsmåte, slik at vi kan forsikre oss om betalingsevnen din.

c) Berettiget interesse

Dette rettslige grunnlaget innebærer at behandlingen baseres på en såkalt interesseavveiing av en berettiget interesse. Med det menes at behandlingen skjer fordi vi i Dustin mener at vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysningene dine som veier tyngre enn din interesse for ikke å få personopplysningene dine behandlet. Av den grunn behandler vi blant annet personopplysningene dine for å forhindre misbruk av Dustin-kontoen, og for å forhindre, forebygge og undersøke lovbrudd innenfor virksomheten. Hvis vi mener at det er begått et lovbrudd, og vi rapporterer saken til politiet, vil Dustin fortsette å behandle personopplysningene dine for at vi skal kunne fastslå, forsvare eller håndheve rettslige krav.

d) Samtykke

Dette rettslige grunnlaget betyr at vi behandler dine personopplysninger når du gir ditt samtykke til vår behandling. For eksempel samler Dustin inn ditt samtykke til behandling av personopplysninger om allergier når vi bestiller mat til- arrangementer. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke påvirker ikke dette lovligheten av behandlingen basert på samtykke før den tilbakekalles.

Samtykke kan trekkes tilbake til enhver tid ved å kontakte oss på [email protected].

7. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysningene dine?

7.1 Dustin vil lagre personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de formålene som opplysningene behandles for (se lagringstid for hvert formål i tabellen i punkt 12). Dette innebærer at vor lang lagringsperioden er, er avhengig av hvilket formål opplysningene behandles for. I tillegg kan Dustin lagre opplysningene lenger hvis det er nødvendig for å fastslå, forsvare eller håndheve rettslige krav, for eksempel hvis det pågår en tvist, eller hvis det er sendt en anmeldelse til politiet om et lovbrudd. Vi utfører jevnlige kontroller og sletter personopplysninger som ikke lenger er nødvendige.

7.2 Dustin lagrer personopplysninger knyttet til din Dustin-konto så lenge du er aktiv og samhandler med Dustin på forskjellige måter. Hvis du har vært inaktiv i en viss tid, avsluttes kontoen automatisk, og de personopplysningene vi har samlet inn og behandlet for å tilveiebringe Dustin-kontoen og de tjenestene som er knyttet til kontoen, blir slettet. Les mer om dette og hvordan vi definerer inaktive kunder, i Vilkår for Dustin-konto.

8. Hvem deler vi personlige opplysningene dine med?

8.1 Dustin kan komme til å videreformidle opplysningene dine til andre selskaper for at du skal nyte godt av tilbud, produkter og tjenester fra oss. Mottakere av personopplysningene dine kan enten være Dustins databehandler, dvs. et selskap som behandler opplysningene dine på oppdrag fra oss og etter våre instrukser, eller en selvstendig behandlingsansvarlig, dvs. et selskap som selv er ansvarlig for hvordan opplysningene dine behandles, ettersom de har et direkte forhold til deg som kunde – for eksempel Klarna.

8.2 Dustin kan også videreformidle opplysningene dine til myndighetene dersom det er nødvendig for å overholde en lov, forskrift eller myndighetsvedtak, eller for at Dustin skal kunne fastslå, forsvare eller håndheve rettslige krav.

8.3 Avhengig av hvilken kontakt du hatt med Dustin, f.eks. om du er innehaver av en Dustin-konto eller mottar markedsføringskommunikasjon, kan Dustin videreformidle personopplysningene dine til følgende mottakere:

 • Andre selskaper i Dustin-konsernet opptrer som databehandler for Dustin, for at vi skal kunne oppfylle de ulike formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Det juridiske grunnlaget for overføringen til våre konsernselskaper er de samme som for vår egen behandling.
 • Selskaper som tilveiebringer informasjon fra Folkeregisteret eller andre offentlige registre for å sikre at vi har riktige kontaktopplysninger til deg, slik at vi kan håndtere bestillingene og kjøpene dine, og til din Dustin-konto og tjenestene som er tilknyttet kontoen din. De opplysningene som videreformidles, er identifikasjonsnumre og kontaktopplysninger basert på våre avtaleforpliktelser overfor deg, og som utgjør et juridisk grunnlag.
 • Analyse- og markedsføringsbyråer som tilbyr tjenester som automatiserte markedsføringsverktøy, analyser, kommunikasjon, utskrifter og distribusjon. Disse mottakerne hjelper Dustin med å analysere opplysningene dine og informere om og markedsføre de produktene og tjenestene som Dustin selger. Opplysningene som videreformidles, er kontaktopplysninger, kontoinformasjon, kundevalg, bestillingsopplysninger og brukergenererte data. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er r berettiget interesse eller samtykke.
 • Offentlige myndigheter, for eksempel politiet eller skattemyndighetene, som vi er forpliktet til å oppgi personopplysningene dine til i henhold til loven eller et myndighetsvedtak, eller som vi oppgir personopplysninger til ved mistanke om lovbrudd eller forsøk på lovbrudd. De ulike kategoriene av opplysninger som videreformidles, er kontaktopplysninger, identifikasjonsnumre, kontoinformasjon, bestillingsinformasjon, betalingsopplysninger og brukergenererte data basert på Dustins rettslige forpliktelse, eller som er pålagt Dustin, eller for at vi skal kunne fastslå, forsvare eller håndheve juridiske krav.

8.4 Hvis du legger inn en bestilling eller gjennomfører et kjøp fra Dustin, kan vi i tillegg videreformidle personopplysningene dine til følgende mottakere i forbindelse med håndtering av dine bestillinger og kjøp, basert på våre avtaleforpliktelser overfor deg som lovlig grunn:

 • Leverandører, produsenter, distributører og underleverandører av produkter og tjenester som Dustin selger, som blant annet tilveiebringer produktene og tjenestene våre, og som hjelper oss med supporttjenester, for eksempel vedlikehold, reparasjoner og kassering av returnerte produkter. Opplysningene som videreformidles, er kontaktopplysninger og bestillingsinformasjon.
 • Logistikkselskaper og speditører som hjelper oss med varetransport, slik at vi kan levere produkter og tjenester til deg.Personopplysningene som deles er kontaktopplysninger og bestillingsinformasjon.
 • Forsikringsselskaper som formidler forsikringer for noen av våre produkter og tjenester. De opplysningene som oppgis når du velger å tegne en forsikring, er kontaktopplysninger og bestillingsinformasjon.
 • Samarbeidspartnere og leverandører av betalingsløsninger, for eksempel kortutstedere, banker, kredittinstitusjoner og andre finansielle aktører, som sørger for at du kan foreta betalinger, og som tilbyr deg ulike finansieringsløsninger. Opplysningene som oppgis, er kontaktopplysninger, identifikasjonsnumre og betalingsopplysninger.
 • Kredittopplysningsbyråer eller banker som gir oss et informasjonsgrunnlag for å kontrollere betalingsevnen din, for eksempel kredittopplysninger, når du søker om kreditt innenfor rammene for håndtering av bestillinger og kjøp. Opplysningen som videreformidles, er identifikasjonsnummeret.
 • Selskaper som tilveiebringer finansielle tjenester, for eksempel reskontro- og inkassotjenester, som sikrer at Dustin får betalt for leverte produkter og tjenester innenfor rammene for håndtering av bestillinger og kjøp. Opplysningene som videreformidles, er kontaktopplysninger, identifikasjonsnumre, bestillingsinformasjon og betalingsopplysninger.

9. Hvor lagrer vi personopplysningene dine?

Dustin vil primært håndtere personopplysningene dine innenfor EU/EØS-området. Vi kan imidlertid også komme til å overføre personopplysningene dine til et land utenfor EU/EØS-området dersom vi må dele opplysningene dine med noen av Dustins leverandører eller partnere som befinner seg i et slikt land, eller som lagrer personopplysninger i et slikt land. Dersom personopplysningene dine blir overført til et land utenfor EU/EØS-området, vil Dustin ta de nødvendige skritt for å overføre personopplysningene dine på en lovlig måte ved å sikre at de håndteres forsvarlig og med et beskyttelsesnivå som kan sammenliknes med den beskyttelsen som tilbys i EU/EØS-området, enten ved å inngå avtale med mottakeren som inkluderer klausulene i EU-kommisjonens standardavtale eller basert på en adekvansbeslutning fra EU-kommisjonen.

10. Hvilke rettigheter har du?

11.1 Dustin er ansvarlig for at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette avsnittet delen beskriver dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysningene dine. På forespørsel fra deg eller på eget initiativ vil vi korrigere, anonymisere, slette eller komplettere opplysninger som blir funnet å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende. Hvis du har spørsmål om dette eller ønsker å benytte deg av en rettighet du har, ber vi deg kontakte oss med de opplysningene som er angitt nederst i denne personvernerklæringen.

a) Rett til innsyn i personopplysningene

Vi i Dustin ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du vil ha innsyn i hvordan vi behandler opplysningene dine, har du krav på informasjon om behandlingen, herunder en kopi eller utskrift av personopplysninger som er til behandling. Dette inkluderer informasjon om formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere av personopplysninger, lagringsperiode eller kriterier for bestemmelse av lagringsperiode, informasjon om hvor opplysningene er samlet inn, og om bruk av automatiserte avgjørelser, herunder informasjon om logikken bak denne og behandlingens betydning. Vær oppmerksom på at vi ved en forespørsel om slikt innsyn kan be om ytterligere opplysninger fra deg for å sikre at vi gir informasjonen til rett person, og at vi gir deg de opplysningene du ønsker innsyn i. Det er gratis å motta en kopi av opplysningene som behandles, men ved gjentatte forespørsler forbeholder Dustin seg retten til å kreve e administrasjonsgebyr på kr 100.

b) Rett til korrigering av personopplysningene

Dustin er opptatt av å ha nøyaktige og oppdaterte personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg, er feilaktige, har du rett til å be om at de blir korrigert. Du har også rett til å komplettere ufullstendige personopplysninger, for eksempel hvis vi har riktig gatenavn, men mangler husnummeret. På forespørsel fra deg vil vi, så raskt som mulig, korrigere de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.

c) Rett til sletting av personopplysningene

Vi respekterer at de personopplysningene vi behandler om deg, er lånt fra deg. Du har derfor rett til å be Dustin om å slette personopplysningene dine når de er behandlet på ulovlig måte, når de må slettes for å overholde en rettslig forpliktelse som Dustin er underlagt, når de ikke lenger er nødvendige for de formålene de har blitt behandlet for, eller hvis du har en innsigelse mot en avveiing av en berettiget interesse som Dustin har gjort, og Dustin eller en tredjepart ikke har en legitim interesse som veier tyngre (se avsnitt f for informasjon om innsigelsesrett). Vi kan imidlertid ikke alltid imøtekomme forespørselen din, ettersom det kan finnes grunner som gir oss rett til å fortsette behandlingen, for eksempel når personopplysningene må behandles for å oppfylle en juridisk forpliktelse (for eksempel i henhold til regnskapsloven), eller når informasjonen er nødvendig for at Dustin skal kunne gjøre gjeldende, håndheve eller forsvare rettslige krav.

d) Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta en kopi av personopplysninger som gjelder deg, i et strukturert format, og i noen få tilfeller få overført opplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Denne retten omfatter imidlertid bare opplysninger du selv har sendt til Dustin, og som vi behandler basert på ditt samtykke eller på en avtalebasert forpliktelse overfor deg som lovlig grunnlag.

e) Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses i visse situasjoner, noe som betyr at opplysningene bare kan behandles til visse formål. Du kan for eksempel be om begrensning i bruken av feilaktige opplysninger når du har bedt om en korrigering. Mens Dustin undersøker opplysningenes korrekthet, vil behandlingen av dem være begrenset. I tilfeller med begrenset behandling, bør personopplysninger bare behandles, med unntak av lagring, når følgende gjelder:

 1. iDen registrerte har gitt samtykke til behandling
 2. Dustin må utøve eller beskytte seg mot juridiske krav
 3. For å beskytte rettigheter og friheter til en annen registrert eller juridisk person
 4. Av hensyn til EU’s eller noen av medlemsstatene offentlige intresser

f) Rett til å motsette seg visse typer behandling

Når Dustin behandler personopplysningene dine basert på en avveiing av en berettiget interesse som lovlig grunn, eller for direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg behandlingen.

Du kan legge frem en innsigelse mot Dustins behandling av personopplysninger basert på en interesseavveiing når du har personlige grunner som har betydning for situasjonen. Ved en slik innsigelse vil Dustin vurdere om vi har berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn din interesse for å beskytte privatlivet ditt. I så fall vil Dustin fortsette å behandle personopplysningene dine, selv om du har lagt frem innsigelsen.

Du kan komme med innsigelser mot direkte markedsføring og analyser som utføres for direkte markedsføringsformål uten å oppgi noen grunn. Dersom du har en Dustin-konto styrer du dette selv via innstillingene på «Mine sider», der du kan velge om du vil motta markedskommunikasjon og personlig tilpassede tilbud eller ikke. I tillegg får du anledning til å komme med innsigelser mot markedsføring på e-post fra oss. Hvis du kommer med en innsigelse mot direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine til det formålet og alle typer direkte markedsføring, for eksempel utsending av nyhetsbrev og tilbud. Hvis du bare vil motsette deg personlig tilpassede tilbud, vil du bare motta generell markedskommunikasjon ettersom det er utfordrende for oss å vurdere hvilken markedsføring som er relevant for deg, når vi ikke kan analysere preferansene dine.

Hvis du mener at vi håndterer personopplysningene dine på feil måte, er du velkommen til å kontakte oss. Du finner kontaktopplysningene nederst i denne personvernerklæringen. Du har også rett til å sende eventuelle klager vedrørende behandling av personopplysningene dine til Datatilsynet, som er ansvarlig for behandling av personopplysninger i Norge.

11. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Dustin har derfor truffet nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot upassende eller ufrivillig videreformidling, bruk, utilbørlig tilgang, sletting, endring eller skade på personopplysningene dine. For eksempel lagres alle kundeopplysninger i en database som er beskyttet av en brannmurer og av og tilgangskontroll, slik at det bare er de ansatte i Dustin-konsernet som trenger tilgang til opplysningene dine for å utføre bestemte oppgaver, som får tilgang til dem.

12. Oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger

Nedenfor har vi laget en kort oppsummering av hvordan vi behandler personopplysninger, for å gjøre det klart for deg hva slags personopplysninger vi behandler for våre ulike formål, hvilket rettslig grunnlag som ligger til grunn for behandlingen, og hvor lenge vi lagrer opplysningene. På den måten kan du lett forstå hvilke behandlingsaktiviteter vi har, og hvorfor vi utfører dem.

FormålLovlig grunnKategorier av personopplysningerLagringstid
For å kunne håndtere bestillingene og kjøpene dineAvtaleforpliktelser i henhold til Dustins generelle salgsvilkårKontaktopplysninger
Kontoinformasjon
Identifikasjonsnummer
Bestillingsinformasjon
Betalingsopplysninger
Økonomisk informasjon
Opp til fem år etter at en bestilling er betalt og levert, eller så lenge en klage på defekt produktet ikke er løst. Dersom garantien for det kjøpte produktet eller tjenesten er lenger, etter at perioden har utløpt eller så lenge et garantikrav fortsatt gjelder.
For å tilby og administrere Dustin-kontoen dinAvtaleforpliktelser i henhold til Vilkår for Dustin-kontoKontaktopplysninger
Kontoinformasjon
Identifikasjonsnummer
Bestillingsinformasjon
Betalingsopplysninger
Brukergenererte data
Kundevalg
Dersom du har en Dustin-konto: Så lenge du har en Dustin-konto.
For å spore brukeratferd på våre nettsider for analyseformål og markedsføringsformålSamtykke· BrukeratferdIHvis du ikke har en Dustin-konto: Inntil to år etter siste gang du har interagert med oss.
For å levere personlig tilpasset informasjon, ytelser og tilbudBerettiget interesseKontaktopplysninger
Alder
Brukergenererte data
Kundevalg
Atferd og preferanser


  Dersom du har en Dustin-konto, vil også følgende kategorier av personopplysninger behandles:

  Kontoinformasjon
Bestillingsinformasjon
Betalingsopplysninger
Brukergenererte data
Kundevalg
Ansettelse eller medlemskap gir rett til ytelser
Så lenge du har en Dustin-konto eller, så lenge det foreligger et rettslig krav.
For å gi informasjon om og markedsføre produkter og tjenesterBerettiget interesseKontaktopplysninger
Kontoinformasjon
Alder
Bestillingsinformasjon
Brukergenererte data
Kundevalg
To år etter at du klikket på en link i vår kommunikasjon
For å gjennomføre og administrere deltakelse i arrangementer, konkurranser og andre markedsføringstiltakBerettiget interesse

Samtykke (angående matallergier)
Kontaktopplysninger
Kontoinformasjon
Identifikasjonsnummer
Allergier når vi bestiller mat
Informasjon sendt i konkurransebidrag, meldinger og vurderinger
Ett år etter arrangementet eller konkurransen er avsluttet.
For å behandle forespørsler som kommer inn i Dustins kundeservice og andre supportfunksjonerAvtaleforpliktelser i henhold til Vilkår for Dustin-konto for deg som kontoinnehaver

En berettiget interesse for deg som ikke har en Dustin-konto
Kontaktopplysninger
Kontoinformasjon
Identifikasjonsnummer
Bestillingsinformasjon
Betalingsopplysninger
Brukergenererte data
Ansettelse eller medlemskap gir rett til ytelser
Korrespondanse og annen informasjon om supportforespørsler
Opptak av telefonsamtaler til kundeservice og andre støttefunksjoner
Opp til fem år etter den siste kontakten i sakens eller, så lenge en klage på defekt produktet ikke er løst. Dersom garantien for det kjøpte produktet eller tjenesten er lenger enn fem år, etter at garantiperioden har utløpt eller så lenge et garantikrav fortsatt gjelder.

Opptak av telefonsamtaler til kundeservice og andre støttefunksjoner blir slettet etter 20 dager.
For å oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel kravene i regnskapsloven, produktansvar og vern av personopplysningene dine i våre systemerRettslig forpliktelseKontaktopplysninger
Kontoinformasjon
Identifikasjonsnummer
Bestillingsinformasjon
Betalingsopplysninger
Korrespondanse og annen informasjon om supportforespørsler
Så lenge vi er forpliktet til å lagre opplysningene i henhold til gjeldende lov eller myndighetsvedtak.
For å forhindre misbruk av Dustins brukerkontoer og for å forhindre og etterforske mistanke om tyveri og svindel, så vel som å etablere, utøve og forsvare mot juridiske krav.Berettiget interesseKontaktopplysninger
Kontoinformasjon
Identifikasjonsnummer
Bestillingsinformasjon
Betalingsopplysninger
Brukergenererte data
Adferd og / eller preferanser
Mens det utføres nødvendige kontroller. Hvis behandlingen fører til en politianmeldelse, vil opplysningene bli lagret så lenge det er nødvendig for å kunne følge opp anmeldelsen og fastslå, forsvare eller håndheve det rettslige kravet.
For å evaluere, utvikle og forbedre Dustin-konsernets tjenester, produkter og systemer for kundene genereltBerettiget interesseKontaktopplysninger
Kontoinformasjon
Alder
Bestillingsinformasjon
Betalingsinformasjon
Brukergenererte data
Adferd og / eller preferanser
Kundevalg
Korrespondanse og annen informasjon om supportforespørsler
Så lenge du har en Dustin-konto (for deg som er kontoinnehaver).

Fem år etter at du sist samhandlet med Dustin hvis du ikke har en Dustin-konto, for eksempel da du besøkte hjemmesiden vår, logget deg inn på en tidligere Dustin-konto eller klikket på en link i vår kommunikasjon til deg.
Administrasjon i forbindelse med oppkjøp eller restrukturering av DustinBerettiget interesseAlle kategoriene av personopplysniger omtalt i denne personvernerklæringen.Så lenge det er nødvendig for å administrere virksomhetsregistrering, men ikke lenger enn to år.

13. Tilpasning og endring av denne personvernerklæringen

13.1 Den nyeste versjonen av Dustins personvernerklæring er alltid tilgjengelig på nettstedet vårt. Vår personvernerklæring gjelder til enhver tid i den formen og med det innholdet som er publisert på nettstedet.

13.2 Dustin har rett til når som helst å oppdatere personvernerklæringen.Dersom personvernerklæringen endres, vil den oppdaterte versjonen bli publisert på Dustins nettsted. I tillegg vil du bli informert om at personvernerklæringen er endret neste gang du logger inn på Dustin-kontoen din. Vi kan også komme til å informere deg via e-post hvis det gjøres store endringer i Personvernerklæringen. Hvis du ikke vil godta den endrede erklæringen, kan du avslutte Dustin-kontoen din ved å kontakte kundesupport; se kontaktopplysningene nederst i denne personvernerklæringen.

14. Kontaktopplysninger

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller dersom noen av opplysningene er feil, og du vil at vi skal korrigere dem.

 • Er du forbruker? Ta kontakt med kundeservice 21 04 40 10 eller send en e-post til [email protected]
 • Representerer du en bedrift? Ta kontakt med kundeservice på 21 04 40 30 eller send en e-post til [email protected].
 • Du kan også komme i kontakt med de av våre medarbeidere som jobber med behandling av personopplysninger, via e-post på [email protected]. Dustins eksterne personvernombud, advokat Caroline Olstedt Carlström, nås på samme adresse. Om du vil sende en forespørsel eller opplysning til henne, bes du angi at meldingen din er stilet til Dustins personvernombud.

Appendix to Privacy Policy

To provide personalized information and offers and a personal experience when we communicate with you who do not have a Dustin account but have signed up for an event, competition and/or other marketing activities.

We at Dustin want you to have the best possible experience when you visit our website and when we communicate with you. Therefore, we process personal data for this purpose in order to improve your user experience as to create, offer and provide you with personalized content in our communication and marketing via mail, email, text message/MMS and phone with tailored offers, recommendations, invitations to events and other information that we believe is relevant to you. To enable this, analyses are carried out on the data collected by Dustin, e.g. age, place of residence, order history and usergenerated data.

When you consent to the above processing you provide us with your postal address, email address and telephone number. These contact details are used by Dustin to provide you with offers and other marketing about similar products and services. We usually provide our offers via e-mail, letters, SMS/MMS and telephone. Sometimes we also communicate through digital advertising on external websites.

When you have given your consent to this processing you get individual customized communication with personalized offers, news, product recommendations, invitations to events and benefits linked to you. By customizing our offers and other communication to you in accordance with your information and how you use our website, we ensure that you receive relevant information that is interesting to you. In addition, we provide you with a personalized experience of our website.

Dustin is entitled to give different benefits and offers to different people. This means that Dustin is not obligated to give the same benefits and offers to everyone. Different offers can, for example, be given to people who live within a certain geographical area.

In order to be able to customize our benefits, offers and communication to you, it is necessary for Dustin to perform analyses at segment, individual or aggregated level based on information we collect about you, for instance, place of residence, how you use our web, which of our products, services and offers you have been interested in by visiting various web pages and parts of pages, how you interacted with our marketing communication by opening e-mails and clicking on links, which events you signed up for and participated in, as well as results from customer satisfaction surveys or market research. Our insights from the analyzes is the basis for our communication with you and the information and offers presented to you on our website. Through such analyses we also avoid sending you information that you could perceive as unnecessary or uninteresting. Insights from our analyzes may also be used for business development purposes such as decisions about which products to purchase or adjustments to improve our websites.

You can at any time contact us at [email protected] to decline personalized offers and communication customized to your information, preferences and behaviors. In addition, you can object to our marketing services at each individual mailing.