Fokus

Slik blir utskriftsmiljøet mer bærekraftig.

Dustins sjef for bærekraft gir sine beste tips.

Kontakt en rådgiver


Flere veier til mer bærekraftig utskriftsmiljø

Hva bør du tenke på for å gjøre bærekraftige valg for utskriftsmiljøet ditt? Dustins bærekraftsjef Stephanie Forsblom gir sine beste tips.

En god start på reisen mot et mer bærekraftig utskriftsmiljø er, ifølge Stephanie Forsblom, å vurdere hvilken miljøpåvirkning selskapets utskrifter har i dag. Noen selskaper er gode på å kopiere tosidig på resirkulert papir, men bruker gamle skrivere, mens andre selskaper gjør det motsatte.

– Ett tips er å satse på skrivere med mange funksjoner, hvis dere ikke allerede har det. Ved å samle skanning, utskrift og kopiering til multifunksjonsprodukter (MFPer), kan antall maskiner og typer forbruksvarer reduseres. Det reduserer både kostnadene og ressursbruken. Hvis arbeidsflyten på papir og digitalt integreres ved hjelp av MFPer som skanner dokumenter til skyen, kan også forbruket reduseres, sier Stephanie Forsblom.

Velg energieffektive produkter

Et opplagt valg er å kjøpe energieffektive produkter. Skrivere som oppfyller Energy Star, er for eksempel opptil 40 prosent mer energieffektive enn tradisjonelle produkter. Her er raske oppvarmingstider og tonerbesparende moduser spesielt viktige.

– Riktig administrasjon av utstyret bidrar også. Bruker man systemer for sikre utskrifter der brukerne identifiserer seg ved skriveren med smartkort eller brikke før dokumenter skrives ut, unngår man unødige utskrifter. Den største kilden til utskriftsavfall i dag, er nettopp dokumenter som skrives ut og blir liggende, fortsetter Stephanie Forsblom.

Det er også mulig å minimere bruken av forbruksvarer ved hjelp av regelbaserte utskrifter. Da bestemmer jobbattributtene (for eksempel hvis utskriften er dobbeltsidig, i farger eller beregnet for en brosjyre), hvilken enhet som brukes til å skrive ut et dokument. Valget er alltid det mest kostnadseffektive alternativet, som også er det som forbruker minst.

Gjenvinn og gjenbruk

– Man bør også oppmuntre til og sette opp retningslinjer for resirkulering av papir, tonerkassetter og patroner. Se etter leverandører som implementerer systemer for å gjenbruke returnerte tonerkassetter, og bytt til resirkulert papir, så kan dere gjøre betydelige miljøbesparelser.

Det er heller ingen grunn til ikke å gjenbruke et fungerende produkt, for på den måten å forlenge dets livssyklus.

– Du kan alltid returnere utstyret til leverandøren. Eller så kan vi på Dustin hjelpe til. Vi har blant annet en hentetjeneste hvor du kan få hjelp til å få gamle skrivere tilbake i kretsløpet, avslutter Stephanie Forsblom.