5 trender: Internet of Things

Tingenes Internett, Internet of Things (IoT), vil kunne ta hånd om det vi syns er kjedelig, og gjøre smarte ting på en morsom måte. Det tror Petra Sundstrøm, som forsker på temaet ved forskningsinstituttet SICS. Her er hennes fem viktigste fremtidsvyer.

1. Samarbeid

For å få kontroll over helheten kreves det samarbeid, for eksempel mellom tekniker, designer, lege og samfunns viter. Ellers risikerer man å få en teknologi som eksempelvis helsevesenet ikke stoler på, eller en banal idé som ingen vil bruke. Pen design kan ikke lenger kamufl ere dårlig utviklet og dårlig utnyttet teknologi.

2. Mobilen kan mer

En smarttelefon ligner en datamaskin som er flyttet til en mindre enhet. En smarttelefon kan imidlertid gjøre mye mer fordi det finnes komponenter og teknologi som kan brukes til å skape tjenester som ikke er mulige på en data maskin. Vi kan samhandle med steder, saker, sosiale begivenheter og mennesker rundt oss. «Mobile first» er mye mer enn en flott versjon av hjemmesiden i miniformat.

3. Bruksområder

Mulighetene er uendelige, både på og utenfor jobben. Få påminnelse om rehabøvelser i situasjoner og på steder der det kan være praktisk å utføre dem. Mobilen kommuniserer med andre mobiler, steder og elementer slik at de kan medvirke i en sosial app eller et motiverende spill. Kommunen får informasjon om badekvaliteten i sjøen, eller du får en rabattkupong når du står foran meierihyllen.

4. Relasjonsbygging

Når tingene snakker til oss, betyr det at produkter kan tilpasses og være i kontakt med andre lignende varer og med kunder og produsenter, og sjansen øker for at kunden kommer tilbake og kjøper mer. Mennesker ønsker å vite mer om hverandre og hva andre gjør, og er nysgjerrige på hva andre kjøper og hvilke valg de tar.

5. På brukerens premisser

Internet of Things må være praktisk, ikke selgende, og all kommunikasjon må skje på brukerens premisser. Utnytt teknologien og skap spennende løsninger som gir merverdi, og vær transparent. Bedrifter må innse at de her kan skape konkurransefordeler ved å designe åpne, interessante løsninger som sluttbrukerne forstår og føler at de kan stole på.

Følg Petra Sundstrøms forskning på området: sics.se/people/petra-sundstrom.

Mobilt arbeid

Finn din smarttelefon her