Mer tid til andre ting

I dag er det vanlig at virksomheter i offentlig sektor selv tar hånd om IT-infrastrukturen. Dustin ser imidlertid en økende etterspørsel etter periferitjenester, spesielt når det gjelder produkter.

Dustin leverer maskinvare, programvare og tjenester til mange myndigheter, fylker, kommuner og skoler, og stadig flere kommer til. Offentlig sektor er et kundesegment som har vokst med 20–30 prosent årlig i de siste årene.

Lange erfaring med offentlig sektor

– Det skyldes nok vår lange erfaring med offentlig sektor og utfordringene der. Vi vet hva det vil si å være underlagt loven om offentlige anskaffelser, og vi forstår den komplekse strukturen som ligger bak, sier Dustins salgssjef Fredrik Spilsberg.

Dustin har også et stort antall offentlige rammeavtaler som myndigheter, fylker, kommuner og skoler kan benytte seg av. Rammeavtalene kan være tegnet direkte med Dustin, eller med ulike produsenter.

– Vi har gode relasjoner med alle produsentene, men vi er ikke avhengig av noen bestemte, og det er en fordel, mener han.

Utfordring for å beholde avtalen

En utfordring for offentlige virksomheter er at de ofte bygger opp gode relasjoner med én leverandør, bare for eventuelt å måtte bytte ved neste innkjøp. For å beholde avtalen er det viktig å være det økonomisk mest fordelaktige alternativet, uten å fire på kvaliteten.

– Offentlig sektor stiller krav som tvinger oss til å utvikle oss og trimme prosessene våre. Vi har satset på å bygge opp en slank organisasjon med riktig kompetanse for oppdraget vårt. Samtidig har vi et solid nettverk av partnere, et bredt sortiment, raske leveranser og en effektiv e-handelsplattform, fortsetter Fredrik Spilsberg.

Økende etterspørsel etter periferitjenester og produkter

Det er fremdeles vanlig at offentlige virksomheter selv tar hånd om IT-infrastrukturen, men Dustin ser en økende etterspørsel etter periferitjenester og produkter. Ofte dreier det seg om å klargjøre produktene før de leveres til IT-avdelingen eller brukerne, tilkoble og installere produktene på stedet og ta tilbake gamle produkter.

– På den måten får virksomhetene mer tid til å fokusere andre ting, som strategiske og mer virksomhetskritiske spørsmål, sier han.  Tekst: Hanna Larsson
Foto: Mattias Hamrén

Vil du vite mer?

Kontakt oss på 21 04 40 50.

Vi har lang erfaring med offentlig sektor og utfordringene der.