Våre egne varemerker – styrken i å være en mindre aktør

Som en mindre aktør kan vi dra nytte av vår raske omstillingsevne samtidig som vi kan være med på de store aktørenes tiltak for å redusere CO2-utslippene — og dermed også klimaavtrykket.

Les mer: https://www.dustin.no/baerekraftig/

Velge det mest bærekraftige alternativet

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere klimaavtrykket til våre egne produkter, og målet vårt er å bli klimanøytrale innen 2030.

Bærekraft er ikke lenger en trend, men noe som angår oss alle – store som små, bedrifter som enkeltpersoner. For oss er dette et pågående arbeid der mye handler om å sammenligne ulike aktører og alternativer slik at vi kan velge det mest miljøvennlige alternativet.

I tillegg til å sikre våre egne produkter gjennom ulike energimerkinger, deriblant TCO, arbeider vi også med å bytte ut plastemballasjen vår med bærekraftige alternativer som papir.

Vi jobber med å fase ut PVC fra alle våre kabler og produkter

Helena Jungwirth, Head of Communication, Private Label and Takeback

4 fokusområder for en mer bærekraftig fremtid:

 1. Utfasing av svart plast
  Vi arbeider med å fase ut plast så langt det går, dels i produktene våre og dels i emballasjen. Størst fokus er det på å fase ut svart plast ettersom denne er mest skadelig. Vi gjør dette ved å redusere mengden plast i emballasjen eller ved å erstatte plast med et mer bærekraftig alternativ som papir.
 2. Måling av CO2-utslipp
  Ved å måle og sammenligne ulike alternativer når det gjelder frakt, materialvalg og emballasje, kan vi velge det mest bærekraftige alternativet til våre egne varemerker.
 3. Komprimering av emballasjestørrelsene
  Ved å komprimere emballasjestørrelsene til produktene våre kan vi spare en betydelig mengde volum – og dermed også spare miljøet.
 4. Bransjetiltak for produkter og tjenester
  Vi benytter oss av tredjepartsrevisjon som sikrer og følger opp produktene våre gjennom hele livssyklusen, fra produksjon og bruk til slutthåndtering. Du kan lese mer om disse her: https://www.dustin.no/baerekraftig/.