Factory audit by Dustin

Hva betyr fabrikkrevidert av Dustin?

Dustins bærekraftstrategi innebærer at vi også engasjerer oss i ansvarlig produksjonspraksis. Det betyr at leverandører som blir valgt til å produsere egne merkevarer for oss, er nødt til å signere våre etiske retningslinjer for leverandører. Vi sender også et team av egne folk som gjennomfører en revisjon for å kontrollere at vilkårene i våre etiske retningslinjer for leverandører er oppfylt. De viktigste områdene i våre etiske retningslinjer er menneske- og arbeidstakerrettigheter, HMS, levevilkår og boforhold, miljøvern samt overholdelse av lover og etisk forretningspraksis. Gjennom revisjonen sørger vi for at vi har en praktisk tilnærming når det gjelder å sikre at våre bærekraftstandarder blir oppfylt og at vi dessuten kan utvikle leverandører slik at de når et høyere nivå av bærekraftpraksis for hver gang vi kommer på besøk. Egne merkevareprodukter som har dette, er sendt inn til vår revisjonsprosess, og det viser seg at de er i samsvar med eller jobber systematisk for å bli i samsvar med våre etiske retningslinjer for leverandører.

inspektion

Hva skjer under en revisjon?

Dustin har et team av spesialiserte revisorer som besøker leverandørens lokaler og sjekker rundt 200 punkter basert på emnene som er angitt i de etiske retningslinjene for leverandører. Avhengig av størrelsen på fabrikken og antall tilgjengelige revisorer kan en revisjon ta alt fra 1 til 5 dager. Etter fullført revisjon har ledelsen ved fabrikken og Dustin-teamet et avsluttende møte der de har en dialog om funnene. Revisorene gjennomgår blant annet alle funnene ett for ett sammen med bevisene de har samlet for å kunne definere en situasjon som et funn. Du kan lese mer om de ulike typene funn og alvorlighetsgraden her. Det er svært viktig å merke seg at Dustin ikke tildeler skåren bestått eller ikke bestått, men jobber med kontinuerlig forbedring.

inspektion

Hva er kontinuerlig forbedring?

Kontinuerlig forbedring betyr at vi i hovedsak ikke fokuserer på antall funn ved en fabrikk, men på samarbeidet og fabrikkledelsens vilje til å bedre forholdene ved fabrikken. På den måten sørger vi for en tilnærming der vi ikke bare retter strenge krav mot leverandøren, men også bidrar til en utvikling av fabrikken som helhet ved å gi veiledning om hvordan de kan oppnå forbedring på områdene der de ikke opererer optimalt.

Hva skjer når en leverandør ikke er villig til å samarbeide?

Dessverre er vi ikke i stand til å kontrollere om en leverandør er villig til å samarbeide og utbedre alle funn som blir gjort under en revisjon. I slike tilfeller vil Dustin dessverre fase ut og avslutte sitt forhold til leverandøren.

Hva skjer etter at revisjonen er fullført?

Etter fullført revisjon har leverandøren to uker på seg til å sende inn en korrigerende handlingsplan (CAP). Når Dustin-teamet godkjenner planen, har de 48 timer, 30, 60 eller 90 dager på seg til å sende inn bevis på at funnene er utbedret, avhengig av alvorlighetsgrad. Etter at samtlige funn er utbedret, avsluttes hele revisjonen. Det tar ca. 120 dager å fullføre hele prosessen. I tilfeller av kritiske funn arrangerer vi gjerne en oppfølgingsrevisjon minst 150 dager etter at den første revisjonen er gjennomført.