Vår måte å gjøre rett

Dustin er ISO-sertifisert innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og miljø. Andelen miljømerkede produkter øker stadig i sortimentet vårt. Vi har en miljøpolicy som slår fast at konsernets handlinger gjennomgående skal preges av langsiktig tanke på miljøet. Målet er å stadig øke andelen miljømerkede produkter i sortimentet vårt og å gjøre det enkelt for kundene våre å finne dem.

Fra og med 2010 har også sosiale spørsmål inngått i miljøarbeidet vårt. Vi blir dessuten enda bedre på å stille krav til underleverandørene våre når det kommer til miljøspørsmål.

Vi hjelper også kunder ved å ta hånd om og selge videre brukt utstyr på en sikker måte i stedet for å la det gå direkte til gjenvinning.

Alle våre handlinger skal preges av langsiktig tanke på miljøet slik at vi, kundene og leverandørene våre minimerer sin miljøpåvirkning. Fra Dustins miljøpolicy

Vil du vite mer?

Camilla Svensson, Miljøansvarlig
Tel: +46 8-553 44 103
[email protected]

Visste du at?

  • Vi har et detaljert gjenvinningsprogram der vi kildesorterer alt fra husholdsavfall til trepaller i samarbeid med med SITA
  • Vi samarbeider med El-kretsen AB i henhold til forskrift 2000:208 som gjelder produsentansvar for elektriske og elektroniske produkter. Våre kunders brukte produkter kan leveres i Elreturs gjenvinningsstasjoner over hele landet. For mer informasjon om nærmeste mottak kan du lese på www.elretur.no.
  • Katalogen vår er svanemerket og trykkes på ikke-klorblekt papir med halv-vegetabilske farger.
  • Emballasje er en betydelig og miljøpåvirkende faktor i vår virksomhet. Generelt gjelder det at papir og emballasje er produsert i Sverige i henhold til de normene som er bestemt av Pappersindustrins arbetsmiljöråd (PIA). All ytteremballasje som vi bruker er laget av 100 % resirkulert papir. Emballasjen er også RESU-merket, en europeisk merking som er godkjent etter europeiske mål.
  • Vi er knyttet til REPA (forkortelse for REgister för ProducentAnsvar) og betaler emballasjeavgifter. På denne måten tar vi produsentansvar for gjenvinning av emballasje.