Dataadministrasjon

Apple har effektive verktøy spesielt utviklet for skoler, som hjelper systemadministratorene med å støtte lærerne i klasseromsarbeidet. Det er viktig å skape forhold som gjør læringen mer personlig for alle elever.

Apple School Manager (ASM) er en enkel, gratis, nettbasert portal som IT-systemovervåkere kan bruke for å ta i bruk iPad og Mac-er i skolen. Med ASM er det enkelt å gi elever og lærere tilgang til Apples tjenester, skaffe programmer og bøker og tilby lærerne verktøy for å skape inspirerende læringsopplevelser. Alt på samme sted.

Apple-utstyret kan enkelt registreres i en MDM-løsning (Mobile Device Management) for håndtering av mobilt utstyr direkte fra Apple School Manager. MDM tilbyr en rask og smidig prosess for idriftsetting av skolens utstyr.

Hvis skolen bruker Microsoft Azure Active Directory som leverandør av ID-opplysninger, er det lett å opprette en direkte tilkobling til Apple School Manager og tilby Apples tjenester til brukerne. Apple School Manager kan dessuten kobles til elevdatasystemet, noe som gjør at elevregistrene umiddelbart kan brukes i appene Skolearbeid og Klasserom samt i delte iPad-er.

Ved hjelp av iPad-deling kan flere elever bruke samme iPad og lagre sin personlige læreerfaring på en sikker måte. Hver elevs informasjon lagres beskyttet og separat fra de andre elevenes. iPad-deling betyr også sparte utgifter til innkjøp av utstyr. Med appen Klasserom kan lærerne håndtere klassens iPad-enheter. De kan styre elevene gjennom å åpne apper og lenker. Sende og motta dokumenter mellom alle elevene i klassen, og kontrollere iPad-skjermene for å holde øye med elevenes arbeid.

Med appen Skolearbeid kan lærerne distribuere og motta læremidler. Evaluere elevenes fremgang, gi umiddelbar respons og gi elevene personlig veiledning. Elevene får opplysninger, sender inn arbeidet sitt og følger med på fremdriften i studiene på ett og samme sted.

Mer informasjon: https://www.apple.com/no/education/it