Foreldre

Apple betrakter personvern og integritet som en grunnleggende menneskerettighet. Apple bygger integritet og sikkerhet inn i alle produkter helt fra starten, inklusive apper og utdanningstjenester.

GDPR

Når skoler oppretter kontoer, utstyr og programmer for elevene sine i Apple School Manager, kan de være sikre på at Apple bruker opplysningene kun til undervisningsformål. Transparens er viktig når man vil forstå hvordan elevens oppgaver brukes. Formålet med EUs generelle personvernforordning (GDPR) er å sikre integriteten og personvernet i personopplysninger som behandles hjemme og i skolen. Du kan stole på at Apples produkter og tjenester oppfyller kravene i GDPR hundre prosent.

Hvorfor iPad?

Apples produkter gir full ytringsfrihet for elevene som bruker dem. Eleven er en aktiv produsent. Eleven kan produsere digitale bøker, lydopptak, video og kreative elementer. Læring er mer enn bare å skrive tekst, eller som læreplanen sier: ”Elevene skal lære å bruke data - og kommunikasjonsteknologi til informasjonshåndtering både i forbindelse med forskende og skapende arbeid. ” Ved hjelp av iPad kan eleven fortløpende dokumentere læringsprosessen fra mange ulike synsvinkler. Også evaluering gjøres på en ansvarlig måte. Alle elevers behov støttes mer individuelt – i en iPad kan man ta hensyn til elevens spesielle behov i innstillingene av enheten (f.eks. brukerhjelp, diktering, opplesing av tekst). Apples produkter gir full ytringsfrihet for elevene som bruker dem. Eleven er en aktiv produsent. Eleven kan produsere digitale bøker, lydopptak, video og kreative elementer. Læring er mer enn bare å skrive tekst, eller som læreplanen sier: ”Elevene skal lære å bruke data - og kommunikasjonsteknologi til informasjonshåndtering både i forbindelse med forskende og skapende arbeid.” Ved hjelp av iPad kan eleven fortløpende dokumentere læringsprosessen fra mange ulike synsvinkler. Også evaluering gjøres på en ansvarlig måte.

Mer informasjon: https://www.apple.com/legal/privacy/no