Lærere

Undervis slik du alltid har ønsket. Som lærer er du en inspirator for neste generasjon eksperter. Du gjør kompliserte ting enkle å forstå, og prøver alltid å finne nye måter å gjøre elevene dine delaktige i læringen på.

Kreativitet

Apples produkter muliggjør problemløsning og tilbyr opplevelser som øker elevenes kreativitet. Kreativitet forbedrer elevenes kommunikasjon og evne til å løse problemer. Et kreativt uttrykk styrker elevenes deltakelse i skolearbeidet. Når elevene er mer engasjert, tar de større ansvar for studiene. De blir flinkere til å løse problemer, kommunisere og samarbeide. De undersøker og eksperimenterer mer, forteller mer fargerike historier og finner sin egen indre stemme. Ved å bruke fantasien avslører de sammenhenger som de ellers kanskje ikke hadde oppdaget. Disse ferdighetene kan utnyttes i alt som eleven gjør både på skolen og utenfor.

AR

Ved hjelp av AR (utvidet virkelighet) kan elever og lærere hente kunnskap, bilder og annet innhold inn i den virkelige verden. En ny type kontekst og effektive sammenhenger fremmer læringen og utvikler forståelsen. Lærere kan bruke AR-apper i undervisningen og forvandle klasserommet til univers, få historietimene til å føles like levende som nåtiden og la elevene få et glimt inn i dagligdagse gjenstander for å forstå hvordan de er konstruert.

Koding

Når du underviser i koding, lærer du ikke bare bort teknologiens språk. Du lærer bort nye måter å tenke og vekke ideer til liv på. Koding med Apples effektive, intuitive og brukervennlige programmeringsspråk Swift åpner morsomme og fascinerende måter å forberede seg for fremtiden på. Alle elever burde få mulighet til å skape noe som kan forandre verden. Elevene starter med å bruke Swift Playgrounds på iPad eller XCode på Mac. Apple tilbyr alt som lærerne trenger å legge til i kodingsundervisningen.

Mer informasjon: https://www.apple.com/no/education/teachers