Fokus

Færre ukjente kjemikalier.

HP leter etter alternativer for svartelistede kjemikalier.

Kontakt en rådgiver

HP leter etter alternativer til svartelistede kjemikalier

Når HP arbeider med holdbarhet har de fokus på alt fra de minste bestanddelene i datamaskinen til globale prosjekter som gjør teknologien tilgjengelig for flere.

De siste årene har stadig flere bedrifter fått øynene opp for skadelige kjemikalier. Det kan for eksempel handle om enkelte flammebeskyttende midler og mykningsmiddel i elektroniske produkter. Men å holde oversikt over uønskede kjemikalier i et IT-produkt er ikke det enkleste, selv om det finnes lover på EU-nivå i form av REACH- og RoHS-direktivene.

– Problemet er at det til nå kun har eksistert krav på hvilke kjemikalier som er svartelistet og som ikke får eksistere i produktene. Det har derimot vært mindre fokus på egenskapene i emnene som erstatter de svartelistede kjemikaliene, sier Madeleine Bergrahm, miljøsjef for HP.

Færre ukjente kjemikalier

Madeleine forteller at HP har vært med på å støtte utviklingen av Green Screen (TM), en metode for å undersøke egenskaper hos kjemikalier som er utarbeidet av Clean Production Action med støtte av det amerikanske miljødirektoratet, EPA. Den brukes nå også som en internasjonal miljømerking.

– Metoden handler kort sagt om at kjemikalier undersøkes av uavhengige toksikologer ut fra antall miljø- og helseegenskaper. Vi ser ikke bare på forbudte emner, men også på alternativer og hvilke av disse som er gode nok. På den måten unngår vi å bytte ut dårlig med ukjent, forklarer hun.

Arbeid med underleverandører

Siden 2013 har samtlige underleverandører for HP hatt tilgang til lister med gode substitutter, både når det gjelder flammehemmende midler og mykgjørere. De har en rekke datamaskiner og skjermer som ikke inneholder halogenerte flammehemmere. Fra og med 2015 inneholder disse produktene ikke heller fire mykgjørere som vil forbys innen EU i 2019.

  Vi ser ikke bare på forbudte emner, men også på alternativer og hvilke av disse som er gode nok.

– En viktig del av miljøarbeidet er å følge opp underleverandørene våre med stikkontroller for å forsikre at de følger våre anbefalinger og krav, både når det gjelder kjemikalier og arbeidsforhold på fabrikkene. Og kanskje enda viktigere er det å tilby utdanning i miljøarbeidet slik at også underleverandørene ser fordeler og blir inspirerte til å gjøre forandringer, sier hun.

IT for alle

I tillegg til å sørge for innhold, bruk og resirkulering er en annen viktig dimensjon av HPs miljøarbeid å gjøre IT mer tilgjengelig.

– Vi har for eksempel bidratt med utstyr for utdanning av flykninger i Jordan, som en del av det globale målet for å gjøre utdanning enklere for 100 millioner mennesker frem til år 2025. En annen del av satsningen er HP Education Studios som finnes i Norden i Sverige, Norge og Finland.

Rydd i skapene

Mange av oss har gammelt IT-utstyr i skuffer og skap, både privat og på jobb. Det er ut fra et miljøperspektiv ikke holdbart.

– Et kassert IT-produkt er en materialresurs som kan brukes i et nytt produkt. Nå gjelder det å begynne resirkuleringen og gjenvinne det vi har produsert i stor utstrekning. Produktene i seg selv må også bli mer energieffektive og lette, samt ha innebygget programvare som tilrettelegger for en mer klimasmart arbeidsmåte, sier Madeleine Bergrahm.

Sirkulære tjenester

En stor utfordring for HP og for stort sett hele bransjen, handler om å bevege seg fra å kun selge produkter til å utforme og tilby tjenester.

–– Vi må tenke mer langsiktig, fra hvordan vi produserer produktene til en mer tjenestebasert forretningsmodell og sist, men ikke minst, skape ny mer effektiv teknologi for digitalisering. I fremtiden vil også 3D-produksjon gi fantastiske muligheter til en mer holdbar produksjon.

Madeleine Bergrahm
Miljøsjef, HP

Les mer om Dustins bærekraftige arbeid »