Les ekspertenes råd om hvordan du får en mer produktiv hverdag i skyen

En enkel og fleksibel backup-løsning fof hele IT-miljøet ditt

Utfordringen for mange bedrifter i dag er å finne en enkel måte å sikkerhetskopiere data på, uansett om de har et fysisk, virtuelt eller skybasert miljø. Derfor har Symantec skapt Backup Exec 15, en fleksibel helhetsløsning som fungerer for alle typer IT-miljøer, pakket i én enkelt lisens.

At bedrifter trenger en sikker backup-løsning er ingen nyhet. I takt med at datamengdene øker og skybaserte løsninger blir vanligere trenger bedrifter en smart måte å sikkerhetskopiere informasjon på. For å møte den økende etterspørselen har Symantec utviklet Backup Exec 15 – en fleksibel løsning i form av en lisens som lar deg velge om du vil lagre data lokalt, virtuelt eller i skyen og som fungerer i samtlige IT-miljøer.

– Bedrifter har ofte et hybridmiljø med noen servere lokalt og noen virtuelt, og kanskje en skyløsning i tillegg. Problemet er at de har ulike backupløsninger for ulike miljøer. Med Backup Exec 15 har vi skapt en teknologi som gjør at vi kan tilby backup av hele bedriftens IT-miljø, og som fungerer for fysiske, virtuelle og skybaserte miljøer. Det gjør at du bare trenger én lisens i stedet for tre, sier Werner van Unen, salgssjef for Backup Exec i Europa, Afrika og Midtøsten.

Ny lisensmodell for smart lagring

For å gjøre det enda enklere for brukerne har Symantec forbedret lisensmodellen slik at du bare betaler for de dataene du tar backup av. Den nye lisensen åpner også muligheten for å bruke ulike leverandører av backup ”as a service”. I lisensen inngår det også en ekstra lagringskopi hos valgfri skyleverandør, helt uten ekstra kostnad, i tillegg til den lokale kopien. Dedupliseringsteknologien bak gjør at du optimerer backupen ved å bare lagre én instans av f.eks. en e-post som finnes på to steder. Med andre ord er programvaren smart nok til å vite hva som skal lagres og ikke.

– Som bedrift kjøper dere en lisens med valgfritt antall terabyte, og deretter dedupliserer Backup Exec 15 på en smart måte hele IT-miljøet ditt, både skybasert, virtuelt og fysisk. I lisensen inngår også et verktøy som beregner hvor mange terabyte du trenger i lagringsplass, sier Werner van Unen og tillegger at det finnes mange fordeler ved å spare viktige data lokalt i tilfelle noe skulle skje.

– Det går raskere å gjenopprette data når du har det lokalt, og du er ikke avhengig av et fungerende nett eller en ekstern leverandør, mener han.