Dustin Trygghetsavtale
Beskytt IT-utstyret med vår forsikring

Kjøp eller forlengMeld en skade

Hva er fordelene med Dustins trygghetsavtale?

Full beskyttelse

Ingen aldersfradrag

Si opp når dere vil

Det skal være enkelt å kjøpe IT-produkter fra Dustin, og det skal gå raskt å få hjelp hvis uhellet skulle være ute. Med Dustins trygghetsavtale sørger dere for at IT-utstyret er forsikret mot uforutsette hendelser som fallskader, fuktskader, tyveri og lignende. Les mer om hva som dekkes i forsikringsvilkårene.

people in the office

Supplement til bedriftsforsikringen

I tillegg til lovbestemte rettigheter er det bedriftsforsikringer som dekker uforutsette hendelser på kontoret og på forretningsreiser. Hva disse forsikringene dekker varierer mellom ulike forsikringsselskaper og hva slags forsikringsavtale som er tegnet, men ofte har vanlige forskringer en rekke begrensninger ved produktskader.

man sitting with his laptop, phone and headphones

Ingen aldersfradrag

Mange forsikringer gir fradrag i erstatningen på bakgrunn av produktets alder. Dustins trygghetsavtale har ingen aldersfradrag i forsikringsperioden, noe som betyr at dere alltid har rett til full erstatning tilsvarende produktets verdi. Forsikringspremien øker heller ikke ved en skademelding, og det påløper derfor ingen uventede kostnader.

man making a call while on his laptop

Si opp når dere vil

Velger dere å si opp forsikringen i løpet av de første 60 dagene, får dere hele premien tilbake. Skulle dere på et senere tidspunkt velge å si opp en forsikring som er betalt på forskudd, opphører avtalen umiddelbart og dere får en forholdsmessig tilbakebetaling for gjenværende forsikringsperiode.

Hva inngår i Dustins trygghetsavtale?

Tabellen nedenfor viser forskjellene mellom Dustins trygghetsavtale og andre forsikringer.

Dustins trygghetsavtale

BedriftsforsikringGaranti
Tyveri
Innbrudd
Tap
Lynnedslag
Fallskade
Vannskade
Brann
Andre hendelser som skyldes eksterne forhold
Funksjonsfeil i garantiperioden
Funkjsonsfeil utenfor garantiperioden

inkluderter kanskje inkluderter ikke inkludert

Som kunde hos Dustin er produktene du kjøper dekket av produsentens garanti. Garantiperioden varierer avhengig av produkt og produsent, men er vanligvis mellom ett og to år. Du er dessuten beskyttet av kjøpsloven, som gir flere rettigheter ved eventuelle fabrikasjonsfeil på det kjøpte produktet. Disse forsikringene omfatter imidlertid en del begrensninger når det gjelder produktskader.

Slik fungerer trygghetsavtalen

1. Hvis uhellet skulle være ute, er det enkelt å melde skade her.

2. Svar på skademeldingen foreligger innen 24 timer.

3. Dere sender inn skadet produkt.

4. Vi kontrollerer at skademeldingen kan godkjennes endelig i henhold til forsikringsvilkårene.

5. Dere betaler egenandelen.

6. Hvis skaden kvalifiserer for erstatning, skjer erstatning i form av enten reparasjon eller utskifting.

Prisen på forsikringen avhenger av hvilket produkt som forsikres.
Prosessen kan variere avhengig av produsenten av det forsikrede produktet.

Forsikringsvilkår

Fullstendige vilkår