Infrastruktur

Alt du trenger å vite om hosting

Trenden er krystallklar. Ifølge analyseselskapet Radar får hostingbedrifter mer og mer kunnskap om de ulike kundeprosessene som applikasjonene støtter. Hostingbedriftene kan dermed bli viktige samarbeidspartnere for videreutvikling og effektivisering av den enkelte kundes prosesser.

Outsourcingmarkedet, slik Radar definerer det, omfatter hosting, outsourcing og samlokalisering. Omsetningen i dette markedet, inkludert applikasjoner og infrastruktur, er i 2016 beregnet til 24 milliarder kroner i Sverige. Det er en vekst på fem prosent fra 2015. I tillegg anslås det at skyleveranser (applikasjoner og infrastruktur) vil utgjøre 8 milliarder kroner i år i Sverige. Det er en økning på 24 prosent, ifølge Radar.

USA ligger et steg foran

I USA er etterspørselen etter brukernære hostingtjenester betydelig større når det gjelder kontorstøttefunksjoner, såkalt backoffice, ifølge IDC. Dette kan for eksempel være kundestøtte, CRM, serviceskranke, HR og telefoni. Etterspørselen forventes å øke også her hjemme.

Vi spurte tre IT-sjefer om de ansetter en hosting leverandør:

Jori Ajosmäki
IT-sjef, Puustelli Group Oy

- Vi arbeider med en type hybridløsning, selv om alle serverne er våre egne og vi håndterer dem selv. De er plassert i et eksternt serverrom, der de overvåkes av serverrommets leverandør. Neste steg kan være å gjøre serveradministrasjonen helt ekstern. Vi kan da fokusere vår egen virksomhet, mens serverne befinner seg i skyen eller administreres eksternt på annen måte.

Aki Virtanen
IT-sjef, Esperi Oy

- Alle plattformserverne er plassert eksternt og virtualiseres så langt det er mulig. Vi bygger alle nye servere virtuelt i leverandørens datasentral. Det gjelder også de fysiske når de har nådd slutten av livssyklusen.

Tuomo Leppänen
IT-sjef, Finlayson Oy

- For noen år siden undersøkte vi muligheten for outsourcing av serveradministrasjonen. Vi besluttet da å beholde den internt fordi det er viktig for driften at vi har en rask forbindelse til datasentralen. Dessuten har vi så store datamengder at vedlikeholdskostnadene blir større med hosting enn om vi gjør det internt.Tema: Hosting av applikasjoner »


Tekst: Johan Cooke 

Illustrasjoner: Valero Doval