Infrastruktur

De heteste leverandørene av flashlagring

Fremtiden for flashlagring i datahallen ser lys ut, ikke minst som en følge av den tøffe konkurransen mellom leverandørene.

Konkurransen mellom flashlagringsleverandørene er hard, og når de tradisjonelle lagringskjempene må hamle opp med nykomlingene, er det bedriftene og organisasjonene som er de store vinnerne.

Store endringer på IT-området pleier å resultere i nystartede bedrifter og veksten av SSD på bedriftsmarkedet er intet unntak med nye leverandører som for eksempel:

  • Pure Storage,
  • Kaminario,
  • SolidFire og
  • Nimble Storage.

Utfordrerne

Disse har seilt opp gjennom de siste årene og gir nå en skikkelig utfordring til de tradisjonelle lagringskjempene EMC, IBM, NetApp og HP.

Mens Pure Storage, Kaminario og SolidFire satser på systemer med kun flashlagring, såkalte all-flash arrays, går Nimble Storage mot strømmen og tilbyr hybridsystemer som blander SSD med disklagring.

Hard konkurranse har også på dette området vist seg å resultere i lavere priser og raskere produktforbedringer.

Trender

En av de store trendene i år har vært økt fokus på administrasjon med nye verktøy som er utviklet for å automatisere større deler av arbeidet.

Nimble Storage lanserte tidligere i år den nye administrasjonsplattformen InfoSight og Pure Storage, en ny versjon av PowerShell SDK.

Pure Storage hadde børsintroduksjonen sin i oktober og er den bedriften som har hatt størst fremgang av de nye leverandørene. Hvorvidt børsnoteringen vil ha en positiv eller negativ innvirkning på Pures produktutvikling gjenstår å se.

Tidligere i år gjennomførte Gartner en vurdering der Pure Storage-løsningens pålitelighet og stabilitet ble ansett som deres største fordeler. Den eneste leverandøren ifølge Gartner som i løpet av tidligere år har lykkes bedre enn Pure Storage på markedet for all-flash arrays, er EMC som blant annet har fått positiv oppmerksomhet for supportorganisasjonen sin.

Hvordan Dells kjøp av EMC påvirker deres respektive produkter på området, gjenstår å se.

Eksiterende EMC kunder trenger ikke være bekymret. EMC har oppnådd fremgang med produkter som XtremIO-familien og vil trolig kunne fortsette utviklingen uforstyrret også fremover.

24 mai 2016

Tagger