Infrastruktur

De største serverleverandørene

Bedrifter viser en stativ større appetitt for rackservere og bladservere ifølge IDC. Enda er det HPE som står sterkest i teten på servermarkedet.

Under andre kvartal i 2015 fortsatte HPE å dominere servermarkedet. Dette samtidig som RISC- og Itanum-baserte systemer mistet mark og stordatamaskinen ble gjenfødt ifølge analysebedriften IDC og Gartner.

Disse tallene peker på noen trender.

Den mest altomfattende er at x86-baserte servere tar en stadig større del av markedet. Mellom april og juni økte salgsvolumet med litt over åtte prosent og omsetningen steg med ni prosent, noe som i begge tilfellene var bedre enn servermarkedet som helhet ifølge Gartner. Bedrifter viste en større appetitt for rackservere, bladservere og det IDC kaller ”density-optimized form factors”, som er servere som er enda mindre enn bladvariantene.

Det som generelt selger best er high-end system og billige servere på bekostning av produkter i mellomsegmentet som faller i popularitet ifølge IDC.

Servere i innstegs segmentet har i dag nådd et nivå at ytelsen deres holder for de fleste bedrifter, og dersom dette ikke er tilfellet er kravene så høye at det kun er de mest avanserte serverne som holder mål.

Det sistnevnte inkluderer IBMs nye z13-stordatamaskin som ifølge Gartner flere enn forventet har investert i.

HPE og Dell fortsetter å dominere servermarkedet.

Av disse to er HPE vinneren takket være både større volum og omsetning. Det var for eksempel bare HPE som økte inntektene fra bladservere.

Dells økning i omsetning var nesten like stor som HPEs, men Dells volum sank med 0,4 prosent sammenlignet med en 2,5 prosents økning for HPE.

En bedrift som også hadde en relativt god periode var Cisco som fortsetter å vinne mark på serverområdet.

Med HPEs oppdeling, Lenovos oppkjøp av IBMs x86-servere og viljen hos kinesiske leverandører som Huawei er servermarkedet i bevegelse, men det er også noe bedrifter kan dra nytte av når de skal kjøpe nytt.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger