Infrastruktur

Docker Container Management – et alternativ?

Plattformen Docker Container Magement har blitt en het trend på IT-infrastrukturområdet.Docker Container Management har seilt opp som et enklere alternativ til visualisering og til tross for at teknologien fortsatt er umoden, kan den være vel verdt å ta en nærmere titt på. Den underliggende teknologien er langt fra ny og har grunnlaget sitt i stordataform. Men takket være bedriften og plattformen Docker Container Management, har dette blitt en av de heteste trendene på infrastrukturområdet.

Docker pakker programmer sammen med et komplett filsystem. Dette kan deretter kjøres på ulike operativsystemer uten endringer. Men som med mange andre nye områder kommer det sannsynligvis til å drøye en stund før det finnes verktøy for å beskytte og administrere et Docker-miljø like effektivt som i tradisjonelle og virtualiserte infrastrukturer.
I fremtiden er det sannsynlig at virtualisering og Container-teknologi vil både konkurrere og integreres med hverandre. VMware har allerede lansert vSphere Integrated Containers (VIC), som kombinerer Dockers smidighet og portabilitet med en tynn virtuell maskin og et antall andre deler som VMware lover å åpne opp for bedre overvåkning og administrasjon. VMware er langt fra alene med å stille seg bak plattformen.
Andre navn inkluderer Amazon, Oracle, Red Hat og Microsoft. Bedriften Docker har til også begynt arbeidet med å utvikle produktet til å bli mer bedriftsvennlig. I slutten av oktober ble for eksempel Tutum kjøpt, et bedrift hvor verktøy lover å gjøre det enklere å flytte en Container fra utviklingsmiljøet til produksjonsmiljøene og deretter tar hånd om administrasjonen.

Sammenlagt innebærer dette at Docker til tross for sine feil kan være interessant for enkelte bedrifter og organisasjoner å se nærmere på. På Dockers nettside finnes en avdeling som forklarer hvordan du kommer i gang med seksjoner for Linux, Mac OS X og Windows brukere. 

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger