Infrastruktur

Fem tips til å lykkes med nettsky

Å kjøpe skytjenester høres superenkelt ut, men veien dit er ikke alltid helt problemfri. Tipsene for å lykkes: en nøyaktig nåtidsanalyse, en prosjektplan for hvordan du skal nå dine mål og et optimalisert skymiljø.

Etterspørselen etter IT som tjeneste og andre skytjenester øker, men for en del virksomheter har ikke skysatsingen ført til ønskede resultater.

– En fallgruve er at skysatsingen drives av IT-avdelingen, men ikke baseres på virksomhetens behov. Andre ganger er det motsatt. Virksomheter driver prosjekter uten IT. Da får bedriften en løsning som er umulig å innføre, sier Andreas Wigholm, spesialist på IT-infrastruktur hos Dustin.

Noen ganger mangler det rutiner og prosesser for en skysatsing. IT-utviklerne kan kjøpe testmiljøer i skyen, men glemmer å lukke miljøene når applikasjonene er ferdigutviklet, mener han. Resultatet blir dobbeldebitering. Et annet eksempel er å ikke optimalisere og skalere skymiljøene. Da kan bedriftene risikere å betale mye mer enn de trenger.

Her kan du lese mer om Dustins tilbud av skytjenester.

Funksjonstjenester i skyen

Dustins skytilbud innebærer å tilby kapasitetstjenester fra private eller via offentlige skyer – eller en kombinasjon av disse. Som funksjonstjenester i skyen tilbyr Dustin blant annet mail, ad, administrering og nettverksanalyser.

– Hvis en virksomhet mangler egen skyekspertise får de ofte en løsning basert på den kunnskapen som finnes internt. Det blir som regel en løsning som ikke matcher virksomhetens behov, sier Andreas Wigholm.

Dustins rolle er også å være en partner og rådgiver til sine skykunder.

– Fordelen er at vi finner en skysatsing som passer optimalt. Den velger vi på bakgrunn av framgangsrike løsninger, basert på erfaringer fra hundretalls sky-prosjekter vi har gjennomført, sier Andreas Wigholm.

For å lykkes med skysatsingen er det alfa og omega å gjøre hjemmeleksen, mener Andreas Wigholm.

Velg skytjenesteleverandør

Dustins første steg hos en kunde er nøyaktig nåtidsanalyse ut ifra kundens kunnskap, personale, økonomiske forutsetninger og system. I visse prosjekter handler det om å se hvordan skytjenestene skal kunne integreres med for eksempel egenutviklede systemer. Deretter sjøsettes en prosjektplan for å oppnå ønsket posisjon.

Skyrelaterte prosesser, alarmer og rutiner er det viktigste å få på plass:

– Mange bruker forskjellige skyleverandører. Da er det viktig å ha en plan for hvordan man håndterer for eksempel store IT-problemer, og hvem som er ansvarlig for helheten. Eller så kan vi ta ansvaret for hele overvåkningen og krisehåndteringen, uansett om kundens skytjenester finnes i private eller offentlige skyer, sier han.

Les mer om vores skytjenester

Les også: 

10 fordeler med skybaserte tjenester

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger