Infrastruktur

Flytt serveren opp i skyen

Hvorfor kvitte seg med den gamle serveren?

Når du flytter serverne ut fra bedriften og inn i serverhaller i skyen, vinner du mye i form av tilgjengelighet, fleksibilitet og kostnadsbesparelser.


Det sies iblant på spøk at det ikke finnes noen sky, og når man plasserer data «i skyen», plasserer man dem bare på en annens datamaskin. Og det er selvsagt sant. Poenget med skytjenester er nettopp at noen andre tar hånd om data og tjenester du tidligere hadde på din egen server, men som du kanskje ikke har tid eller kompetanse til å håndtere selv.

Bildet av en sky illustrerer hvordan serveren blir flyttet fra en fysisk plassering internt til et sted der den er usynlig for det blotte øye. Du trenger ikke bekymre deg for den, og du kan være trygg på at tilgjengeligheten og fleksibiliteten blir høyere sammenlignet med en tradisjonell løsning.

– Nesten alle bedrifter har noe å vinne på å sette ut hele eller deler av miljøet. Det er antakelig de minste bedriftene som har mest å tjene på å sette ut hele miljøet, beregningslager, lagring med mer, sier Andreas Remmer, datasenterspesialist hos Dustin.

Mindre bedrifter kan også med fordel kjøre programmer i skyen.

Microsoft er en av få leverandører som per i dag tilbyr både programmer og serverkraft i skyen.

– Selskaper med over 100 ansatte har som regel et fungerende og ganske modent miljø, og de eier som oftest sin egen maskinvare. Det er kanskje denne kundegruppen som har flest spørsmål om hvilken vei de skal velge, og det er tydelig at beslutninger som angår IT, i større grad blir tatt utenfor IT-avdelingen. De kjøper temmelig sikkert et system som er helt eller delvis skybasert. Det er ikke så vanlig at de går «all in» og setter ut hele IT-driften, men om de gjør det, har de antakelig riktige forutsetninger for det, forklarer Andreas Remmer.

Men, legger han til, det som kan forhindre denne utviklingen, er at en del bedrifter har programmer som ganske enkelt ikke kan flyttes til skyen. Da gjelder det å finne en løsning der de kan fortsette å bruke den eksisterende infrastrukturen, men kombinere den med skytjenester.

IT-avdelinger innehar idag en mer strategisk rolle

Andreas Remmer forteller hvordan IT-avdelingen har forandret seg de siste årene, til å inneha en mer strategisk rolle.

– IT-avdelingen skrur ikke lenger så mye på servere, men sørger mer for at tjenestene er sikre og tilgjengelige. Det handler ikke så mye om å produsere IT, men å legge til rette for bruken av IT.

Infrastruktur som en tjeneste

Brannmuren er Andreas Remmers favoritteksempel når han skal beskrive hvordan infrastruktur som en tjeneste best kan fungere. Bedriften eier brannmuren, men vedlikehold og oppdateringer tas hånd om av leverandøren. Når det oppstår en trussel, er det ikke mulig å ivareta sikkerheten om ikke brannmuren er oppdatert til enhver tid, og hvis IT-avdelingen består av generalister, blir det bare nok en hodepine.

Cisco ser på skymarkedet som svært interessant og jobber med blant andre Dustin som partner. Frida Rössel er Cloud Sales Specialist i Cisco Sverige. Hun har et fleksibelt syn på det fremtidige markedet for infrastruktur som en tjeneste.

– Alle kunder, fra de minste til de største bedriftene, og også offentlig sektor, som vi jobber med i dag, må finne en måte å forholde seg til nettskyen på og bygge opp IT-infrastrukturen slik at den støtter opp under virksomheten.

– Vi ser i dag at en del kunder bekymrer seg for innlåsingseffekter, og vi hjelper dem med å finne hybridløsninger der de kanskje beholder enkelte systemer på sine egne servere og plasserer andre i skyen. Vi viser dem også hvordan de kan flytte data og tjenester mellom de ulike løsningene, forteller hun.

– I enkelte bransjer har det gått veldig fort å etablere en skyinfrastruktur. Dette gjelder blant annet spill- og medieselskaper, mens det har tatt lengre tid for bedrifter som har en tradisjonell IT-avdeling. Her jobber vi jo også med offentlig sektor, sier Frida Rössel.

Fakta Nettskyen

Samlebegrep for å sette ut IT-drift og -tjenester. Det kan gjelde selve serverinfrastrukturen, IT-plattformer som operativsystemer og databaser samt programmer.

Relaterte begreper:

IaaS: Infrastruktur som en tjeneste, det vil si å flytte selve serverne til skyen.

SaaS: Program­vare som en tjeneste, det vil si at bare selve programmet kjøres i skyen.

PaaS: Plattform som en tjeneste, der databaser og operativsystemer kjøres i skyen.

Samlokalisering

Ofte det første steget i en skyløsning. Bedriften leier serverplass og slipper selv å ta seg av vedlikehold og oppgradering av maskinvare, for eksempel bytte av disker eller strømforsyning.

Datatrafikk

En zettabyte er tusen exabyte, en million petabyte og en milliard terabyte.

Datasentertrafikken er forventet å vokse fra 3 zettabyte i år til 6,5 zettabyte i 2018.

Kilde: Cisco

Server som en tjeneste

Dette betyr server som en tjeneste fra Dustin: Ingen investering i fysiske servere. Du kan logge deg inn hvor som helst, bruke programmer og betale for faktisk bruk. Tjenesten kan skaleres og er stabil og tilgjengelig, med høy sikkerhet. Dessuten blir serveren aldri for liten – og garantien går aldri ut.

Ett steg nærmere skyen

Trenden er tydelig for denne typen løsninger, og teknologien er nå så moden at det er mulig å finne løsninger som passer for alle virksomheter og forretningsmodeller.

Dustin har noen basistilbud for ulike kunder, forteller Torbjörn Schön, som er nordisk produktområdesjef hos Dustin:

  • På serversiden har vi for eksempel et tilbud vi kaller Server som en tjeneste, som retter seg mot bedrifter med 5–75 brukere. Tjenesten passer for de som ikke har behov for en fysisk server. Overvåkning og kundestøtte inngår også i tjenesten.
  • Dustin har dessuten kundetilpassede serverløsninger med en kombinasjon av servere i skyen og lokalt.

tekst: Simon Winter illustrasjon: Valero Doval

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger