Infrastruktur

GUIDE: Skytjenester – slik funker de

Å bruke skytjenester er ikke noe nytt, men noe som på mange måter har vært her siden internettet slo igjennom. Men det er i senere år, takket være utviklingen innen maskinvare, programvare og oppkoblinger, at tjenesten har vokst seg sterk og blitt en løsning som både privatpersoner og bedrifter har stor nytte av.

Del 1

Hva innebærer skytjenester?

I bunn og grunn handler det om å bruke IT-tjenester via en internettoppkobling. Det kan handle om alt fra ren lagring til tunge applikasjoner med bedriftshemmeligheter. Skyleverandøren kan stå for alt fra drift og vedlikehold til applikasjonslisenser og sikkerhetsgarantier, avhengig av hvilke avtaler du har.

Del 2

Hvorfor skytjenester?

Den store fordelen for mange bedrifter er at det gir økte muligheter til å være fleksibel, noe som igjen kommer til å gagne utviklingen av virksomheten og produktiviteten. Sammenlignet med å ha tilsvarende funksjoner og applikasjoner ”in-house”, gir skytjenester en mulighet til å skalere opp og ned leveranser som lagringsplass og databeregningskapasitet i takt med at behovet endrer seg. Å gjøre lignende endringer med egen maskinvare og programvare går betydelig saktere, og blir som regel mindre kostnadseffektivt.

En annen, minst like viktig fordel er at du som kunde ikke trenger å holde deg i forkant når det kommer til cybersikkerhet – et område som blir mer kritisk for mange selskaper. Inntrenging og sabotasje er en trussel som stadig vokser seg sterkere.

Generelt kan man si at skytjenester kan gi tydelige fordeler innen drift, sikkerhet og økonomi:

Drift

 • Alle programmer og applikasjoner oppgradert til enhver tid, slik at det er de siste versjonene dere bruker.
 • All håndtering av lisenser gjøres av skyleverandøren.
 • Et stabilt servermiljø medfører høy driftssikkerhet, noe som forebygger dyre avbrudd, feilsøkinger og handlinger.
 • Man får rask support.

Sikkerhet

 • Skyleverandøren tar hånd om backup, slik at dere minimerer risikoen for å miste verdifull data.
 • Den siste virusbeskyttelsen er alltid installert.
 • Skyleverandøren gjør kontinuerlige sikkerhetsoppdateringer for å opprettholde en maksimal beskyttelse mot datainntrenging og sabotasje.
 • Det er en høyere fysisk sikkerhet – tenk på risikoen for brann eller innbrudd – sammenlignet med å ha egen maskinvare.
 • Man kan ha kontroll over hvor data lagres; noen svenske bedrifter og organisasjoner har for eksempel krav på at datalagringen skjer i Sverige.

Økonomi

 • Dere slipper å gjøre kontinuerlige investeringer i maskinvare som servere.
 • Det er lett å skalere opp og ned tilgangen til maskinvare og kapasitet når behovet endres – dere betaler altså bare for det dere har bruk for.
 • Det finnes ofte muligheter for avtaler med faste kostnader, noe som bidrar til en økt kontroll over it-budsjettet.

Hvilke fordeler som betyr mest, varierer avhengig av blant annet størrelse på bedriften og bransje.

Del 3

Hvilke ulike typer skytjenester finnes?

Offentlig sky

Gjennom å bruke en tjeneste som kalles offentlig sky eller ”public cloud” kommer all maskinvare, programvare og infrastruktur som inngår i tjenesten, til å eies og drives av skyleverandøren. Denne typen skyløsning kan brukes til alt fra enkle lagringsbehov til avanserte applikasjoner. Alle tjenester som inkluderes, er enkle å komme til via webleseren.

Prinsippet er at maskinvare, programmer og infrastruktur deles med andre brukere som er knyttet til leverandøren (noe som selvfølgelig ikke er det samme som at man får tilgang til noen andres data!). Det innebærer også at det som regel er tjenester og grensesnitt som er standardisert og like for alle brukere, det vil si at det finnes begrensede muligheter for kundetilpasning.

Kostnaden for en offentlig sky-tjeneste avhenger vanligvis av ressursbehovet. Det vil si, en bedrift med begrenset behov for serverkapasitet kan få en veldig kostnadseffektiv løsning med denne typen skytjenste. Det går raskt å skalere opp kapasiteten når virksomheten krever det, og like raskt å skalere ned når behovet forsvinner, sånn at dere ikke betaler for overflødig kapasitet. Tjenesten er i prinsipp skalerbar i all uendelighet.

Lagring, nettbasert e-post og onlineprogrammer som Microsoft Office 365 er noen eksempler på tjenester som bruker å ligge i en offentlig sky. Dette kalles gjerne SaaS (Software as a Service), som helt enkelt innebærer at dere abonnerer gjennom skyen på de programmene virksomheten trenger.

En offentlig sky gir:

 • Lave kostnader – ingen grunninvesteringer, og dere betaler for den bruken og det ressursbehovet dere har ved hvert tilfelle.
 • I prinsippet ubegrenset skalerbarhet, det vil si ytterst høy grad av fleksibilitet.

Privat sky

En privat sky (private cloud) innebærer i stedet at brukeren får tilgang til ressurser, maskinvare, programvare og infrastruktur, som er dedikert til kun den konkrete bedriften eller organisasjoner. Det gir dermed muligheter for å gjøre en full tilpasning av innhold og prestasjon, for å passe til de ulike behov som brukeren har.

Denne løsningen kan bygge på at datakapasitet rent fysisk er plassert i brukerens ordinære datamiljø. Noen ganger brukes begrepet intern sky eller bedriftssky. Alternativt kan datakapasiteten være basert hos en skyleverandør, noe som frigjør ressursene som ville vært nødvendig for håndtering og vedlikehold ved en intern plassering av maskinvaren.

Den private skyen gir samme fordeler når det gjelder selvbetjening som en offentlig sky, og det rommer infrastrukturtjenester som er fullt skalerbare. Her kan man snakke om IaaS (Infrastructure as a Service), noe som altså er en skybasert og konstant tilgjengelig IT-driftstjeneste. En annen type skytjenester som er relativt vanlig, er PaaS (Platform as a Service), der f.eks. databaser og operativsystem kjøres i skyen – noe som først og fremst er aktuelt for eksempelvis utviklere.

En viktig forskjell mellom en privat sky og en offentlig sky, er at den private skyen gir økt mulighet for kontroll og sikkerhet, med mer avansert krisehåndtering og proaktiv overvåkning enn i den offentlige skyen. Dette kan være en avgjørende forskjell fra for eksempel myndigheter og økonomiske institusjoner med strenge reguleringer rundt håndtering og lagring av data. I visse tilfeller kan det for eksempel finnes forbud mot å lagre data på en server som befinner seg utenfor landets grenser.

En privat skyløsning er altså et IT-system som driftes innad i det egne foretaket, og som brukerne kan koble seg opp mot over nettet. Privat sky brukes ofte for applikasjoner som er så kritiske for virksomheten at kravet på tilgjengelighet overstiger de nivåene offentlige skyleverandører kan garantere, eller for systemer der data ikke får flyttes utenfor det aktuelle selskapet eller landet. Etablerte leverandører av offentlige skyløsninger er for eksempel HPE, VMware, Dell og IBM.

En privat sky gir:

 • Veldig gode muligheter til å tilpasse miljø, funksjoner og grensesnitt etter egne behov.
 • En økt sikkerhet og kontroll, med fullt innsyn over hvor datalagringen skjer.
 • Muligheter til å tegne avtaler med faste kostnader for tjenestene som inkluderes, og på den måten få en økt kontroll over IT-budsjettet.

Hybridsky

Kanskje er en hybridsky helt enkelt det beste fra to verdener – en kombinasjon av offentlig sky og privat sky. Det har i noen tilfeller vist seg å være det alternativet som passer for de aller fleste moderne foretak.

Utgangspunktet er å bruke privat sky for å kjøre bedriftskritiske programmer eller ressurser som krever økt kontroll, tilpasning eller sikkerhet, og ha tjenester som kjennetegnes av store volumer, for eksempel nettbasert e-post, i en offentlig sky.

Hvis bruken i den private skyen trenger mer kapasitet i en begrenset periode, er det mulig å styre over bruken til en tjeneste som kjøres i en offentlig sky, for å få økte ressurser for databearbeiding.

En hybridsky gir:

 • Kontroll, gjennom å bruke privat sky med økt sikkerhet for kritisk informasjon.
 • En fleksibel løsning, ettersom man kan dra nytte av ressurser i den offentlige skyen ved behov.
 • Høy kostnadseffektivitet i og med at skalering ved hjelp av offentlig sky gjør at kostnadene styres av den faktiske bruken.
 • Muligheter til å kombinere eksisterende skytjenester for visse applikasjoner med en hybridsky-tjeneste (gjelder visse leverandører).

Del 4

Hvordan velge rett?

Hvilken skyløsning som er rett for deg, kommer mye an på hvilken type virksomhet dere driver. Visse virksomheter krever at alle data håndteres lokalt. Da trenger dere privat sky. Små bedrifter med mindre komplekse virksomheter kan klare seg med offentlige skytjenester alene. I dag lander likevel veldig mange foretak på noen form for hybridløsning. Da kan kritiske applikasjoner som krever høy sikkerhet og nøye håndtering av data, ligge i en privat skyløsning, samtidig som du kan dra nytte av de offentlige skytjenestenes muligheter.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger