Infrastruktur

Møt fremtiden

Det er krevende å bygge en effektiv og balansert IT-infrastruktur, ikke minst fordi brukernes behov endrer seg så raskt. Prøv ikke å forutse fremtiden, men møt den med en fleksibel infrastruktur.

Hva er IT-infrastruktur? IT-infrastrukturen inneholder gjerne en blanding av lokal og ekstern drift pluss skytjenester. Det er viktig å tenke nøye over behovene, blant annet hvor fleksibelt systemet må være.

En grundig forstudie er en forutsetning for å kunne bygge en IT-infrastruktur som tilfredsstiller bedriftens behov. De fleste er enige om det, men det finnes fallgruver. 

– Unngå å lage en løsning som bare fyller dagens behov eller behovene det nærmeste året. Samtidig er det vanskelig å forutse fremtiden, og det er derfor viktig å skape en fleksibel infrastruktur som raskt kan håndtere nye krav uten behov for ombygging, sier Markus Lassfolk, Principal Technical Architect hos Truesec.

En kombinasjon av sky- og interne løsninger

En av farene med en fastlåst IT-infrastruktur er at det tar lang tid å levere nye funksjoner og tjenester. Resultatet blir ofte at brukerne henvender seg til en tredjepart utenfor IT-avdelingens kontroll for å få det de trenger, og såkalt skygge-IT er vanlig i mange organisasjoner i dag.

– En smidig måte IT-avdelingen kan dekke behovene på, er ved å kjøpe skytjenester. Men nett­skyen er ikke svaret på alt, selv om det hørtes slik ut for bare noen år siden, sier Andreas Remmer, datasenterspesialist hos Dustin. 

Nå går utviklingen mot en kombinasjon av sky og interne løsninger. Et vanlig scenario er at bedrifter eier de mest sentrale delene av IT-infrastrukturen selv, for eksempel lagring, identitets­håndtering og viktige driftsprogrammer, og kjøper tjenester som CRM- og forretningsstøttesystemer i skyen.

– Fra et maskinvareperspektiv er det ikke lenger spesielt vanskelig å bygge et mindre, lokalt datasenter. Det er mye lettere enn for bare et par år siden. Utfordringen er å bygge en sentral infrastruktur for å administrere sky­tjenestene, som ikke nødvendigvis behøver å være fra den samme leverandøren, sier Andreas Remmer.

Infrastrukturen blir dermed ofte en blanding av lokal drift, skytjenester og kanskje også ren applikasjonsdrift fra en ekstern partner. Andreas Remmer mener at det første spørsmålet en bedrift må stille seg før de begynner å bygge IT-infrastrukturen, er hva de ønsker å oppnå med IT-systemet, og hvor fleksible de må være for å kunne takle utfordringene i fremtiden.

– Deretter kan man skissere en løsning, sier han.

Hvordan ser så en fleksibel IT-infrastruktur ut i praksis?

Mikael Nystrøm, Chief Architect hos Truesec, gir sitt syn på saken.

– Den er modulær, slik at en eller flere deler kan tas bort uten at det påvirker resten, sier han.

Mikael Nystrøm forteller at dette ville vært nesten umulig for ti år siden. Den gang var IT-infrastrukturen omtrent som sammenlimte legoklosser. I dag er situasjonen en helt annen. En av grunnene er at mye av maskinvaren for nettverk, lagring og servere er blitt programvareuavhengig.

– Intelligensen finnes nå i programvaren, mens maskinvaren kan være av et hvilket som helst merke. Det er dermed lett å bytte ut en del av maskinvaren når den er utdatert, mens programvaren kan fortsette å kjøre, sier han. 

Ett eksempel er lagring. I dag finnes lagringssystemer som er nesten helt maskinvareuavhengige, noe som betyr at lagringsprogramvaren kan installeres på en eksisterende eller ny server. Funksjonaliteten er imidlertid den samme som for et tradisjonelt system. 

– Konseptet har mange fordeler. Du låses ikke til en bestemt maskinvareleverandør, og det er vanligvis enklere å oppgradere maskinvaren med ny teknologi, noe som beskytter investeringen, forklarer Andreas Remmer.

Når det gjelder drift og vedlikehold, er automatisering en voksende trend.

– Ting som før ble gjort manuelt, kan nå gjøres automatisk. Hvis datasenteret går ned, kan det startes opp et annet sted – uten at du trenger å løfte en finger. Når du oppgraderer én server, kan du oppgradere alle samtidig, sier Markus Lassfolk hos Truesec.

Andreas Remmer forteller at automatisering er en naturlig følge av utviklingen som har pågått innen virtualisering siden slutten av 1990-tallet. Teknologien gjør det relativt raskt og enkelt å installere en ny server. Det har ført til at bedrifter i dag har mange flere servere enn før. Men også virtuelle servere trenger vedlikehold, og dette igjen krever flere automatiserte prosesser.

– Automatisering er ikke noe nytt, men definitivt noe vi kommer til å se mer av fremover, avslutter Andreas Remmer. 


3 TIPS FOR BALANSE I IT-INFRASTRUKTUREN

 1. Vurder behovene
  Hvorfor har vi alle disse innretningene og tjenestene? Still spørsmål og diskuter hele tiden. Iblant vil det vise seg at noe kan byttes ut, og andre ganger at det må beholdes.
  – Jeg ser ned på tastaturet mitt hver dag og tenker at det må finnes en bedre løsning enn dette, sier Mikael Nystrøm hos Truesec.
 2. Oppgrader ofte
  Når behovet for å oppgradere ikke er akutt, beholder mange de gamle versjonene. Men da blir det vanskelig å tilby nye tjenester og funksjoner, og når oppgraderingen ikke lenger kan utsettes, blir den til et kjempeprosjekt. Oppgrader derfor kontinuerlig, og sørg alltid for å ha den nyeste versjonen.
 3. Se på det som allerede finnes
  Mange undersøker ikke hva de allerede har av lisenser. Enkelte funksjoner finnes kanskje innebygd allerede, for eksempel i Windows, uten at noen har tenkt på det.

Tekst: Hanna Larsson
Illustrasjoner: Valero Doval

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger