Infrastruktur

Multi-cloud er en stadig vanligere skyløsning

I tillegg til den populære hybridløsningen blir multi-cloud, en løsning med flere uavhengige skytjenester og leverandører, en stadig vanligere skyløsning.

– Det kan handle om å ville samle en rekke tjenester fra forskjellige leverandører, som alle har sine forskjellige spesialiteter. Noen tilbyr de mest avanserte Big Data Analytics-tjenestene, andre er i forkant av utviklingsstøtte og en tredje har den beste geografiske dekningen. I bunn og grunn kommer det igjen an på hvilke forretningsmessige krav kunden har.

Kostnadsdelen er selvfølgelig også veldig interessant når det gjelder å velge en skyleverandør. For selv om det er lave terskler for nye tjenester, kan kostnadene løpe raskt når du begynner å bruke skytjenestene.

– Det er vanligvis ganske enkelt å foreta prissammenligninger mellom de grunnleggende typene av løsninger, som IaaS. Så blir det gradvis vanskeligere jo mer avanserte tjenester du vil bruke, sier Kasper Bay Poulsen hos Zangenberg & Company.

Han peker også på behovet for å se på helheten når vi vurderer kostnadene for skytjenester.

Les også:

Skytjenester åpner opp for nye forretningsmuligheter

– Selv om det handler om å ha noen utenfor organisasjonen som er ansvarlig for infrastruktur eller tjenester, vil det alltid være mer eller mindre behov for å administrere og håndtere dette. Spesielt hvis du velger å bruke en multi-cloudløsning. Totalkostnaden må ta hensyn til det interne arbeidet som skytjenestene innebærer.

Dette arbeidet kan også avvike mye fra hva IT-avdelingen gjør i dagens situasjon, med endret arbeidsinnhold og ansvar.

– For eksempel kommer behovet for at ansatte som jobber med lokal infrastruktur på ”lavt nivå” internt garantert minske i fremtiden etter hvert som flere skytjenester er slått på, sier Kjell Munther ved Fujitsu.

I tillegg er det ofte verktøy og hjelpemiddel fra skyleverandørene som gjør at utviklingsarbeidet kan være både smidig og skje i raskt tempo. Et eksempel på et slikt verktøy er Googles Tensorflow, et verktøy for maskinlæring.

– Det pågår er en rask utvikling i området og det blir lettere å sette sammen nye applikasjoner. Snart trengs det knapt noen utviklere i det hele tatt, sier han og ler.

Behov i virksomheten bør oversettes til kravspesifikasjoner

De nye oppgavene kommer til å handler om å være bestiller og ha det overordnede ansvaret for de forskjellige tjenestene og deres tilknytning til virksomheten og forretningsmessige mål.

Det gjelder å kunne imøtekomme behovene i forskjellige deler av virksomheten, oversette dem til kravspesifikasjoner for skyleverandører og deretter samkjøre de forskjellige tjenestene.

Les også:

Raskere forretningsutvikling med skytjenester

Annica Wallenbro Stojcevski hos Microsoft fremhever behovet for kompetanseutvikling, både i og utenfor bransjen.

– Det vil bli skapt mange nye roller innen IT fremover, så det er viktig å ha en strategi for å utnytte eksisterende kompetanse på best mulig måte og å være forberedt på å ta inn helt nye talenter, sier hun.

Hun forteller at Microsoft har utviklet en treningsplattform, Learn, der de tilbyr gratis ferdighetsutvikling på forskjellige nivåer.

– Det finnes både lærematerialer for de som allerede har solid IT-kunnskap og innhold for de som er mest er nysgjerrige på feltet.

Så hva skjer videre i skyverden? En klar trend som Kasper Bay Poulsen ser, er at bruken av eksisterende tjenester vil øke betydelig.

– Jeg tror at relativt mange selskaper har hatt en observerende holdning til skytjenester. Men nå har noe løsnet. Flere er forberedt på å ta steget og gå videre til moderne løsninger. Det er rett og slett en modningsprosess og mange forstår nå hvilke muligheter som åpner seg, avslutter han.

Vil du lese mer om våre ulike skyløsninger?

Til Cloud

Tekst: Robert Långström
Foto: Unsplash

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger