Infrastruktur

Nettverk uten hodepine

I vår tid med skytjenester er et pålitelig nettverk viktigere enn noen gang. Mange selskaper ønsker å raskt kunne skalere opp plattformen ved behov, og fortsatt holde kostnadene under kontroll. Løsningen? Å kjøpe sitt nettverk som tjeneste.

Velfungerende, sikre og pålitelige nettverk og internettoppkoblinger er nødvendige forutsetninger for at en bedrift skal kunne drive sin virksomhet i dag. Når flere og flere verktøy og ressurser ligger i skyen har det blitt enda viktigere. Fungerer ikke nettverksløsningen, får man ofte ikke utført noe som helst av jobben.

– Utilgjengelige skytjenester stopper opp hele virksomheten. Det stiller høye krav til nettverkets utstyr og driftssikkerhet. Miljøet må bygges opp på en måte som garanterer stabilitet, samtidig som det er viktig med fleksibilitet når behov og antall oppkoblede enheter varierer, forklarer Torgrim Sunde, tjenesteproduktsjef for nettverk og sikkerhet hos Dustin.

Å håndtere drift, overvåkning og vedlikehold av nettverksmiljøet blir lett en tyngende oppgave for IT-ansvarlige, som heller skulle vært brukt på mer virksomhetsnære områder.

I stedet for å på tradisjonelt vis kjøpe inn, sette opp og drifte sitt nettverksutstyr på egen hånd finnes det et smart alternativ – å kjøpe nettverksfunksjonen som en heldekkende tjeneste. Da kan man stille høye krav uten å selv måtte legge ned dyrebar tid. Leverandøren tar det overordnede ansvaret og garanterer at nettverket funger stabilt og sikkert.

– Nettverket leveres som en funksjon til en fast månedlig kostnad per maskinvareenhet i nettverksmiljøet. Hvis forholdene for virksomheten endres, er det enkelt å tilpasse løsningens reelle behov, forklarer Torgrim Sunde.

Takket være kostnadseffektiviteten og fleksibiliteten hos denne typen av tjenester spås markedet for NaaS å vokse raskt de kommende årene. I en rapport fra analyseselskapet Global Market Insights er det spådd at markedsandelen innen 2025 vil vokse til 30 prosent av den totale nettverksleveransen.

Tjenesten Network er en av Dustins ledende tjenester. Den gir kunden en behovstilpasset, heldekkende løsning basert på markedsledende nettverksutstyr fra de største produsentene. Tjenesten dekker både trådløst og kablet nettverk, og Dustin forplikter seg til å levere nettverksfunksjonen etter avtalte krav. Konfigurasjon, proaktiv fjernovervåkning, vedlikehold, oppdatering, support og feilretting er inkludert. Sikkerheten holder høyeste standard.

– Vi lar en teknisk ressursperson gjøre en utredning på stedet med sikte på å identifisere riktig maskinvare for en optimal løsning. Dette blir da grunnlaget for tilbudet vårt, og spesifiserer nødvendig utstyr og konfigurasjon. Prisen justeres i henhold til lengden på kontrakten og inkluderer vårt overordnede ansvar for drift, overvåkning, vedlikehold, support og så videre. Det hele blir veldig bekymringsfritt for kunden, sier Torgrim Sunde.

Ved å sette prisen per enhet kan løsningen enkelt og raskt skaleres opp og ned hvis behovene endres. Når det etter hvert er på tide å modernisere løsningen, er det mulig å etablere en ny avtale basert på ny maskinvare. Dette gjør det enkelt for selskapet å dra nytte av den raske teknologiske utviklingen.

Les også:

Ikke invester i eget nettverk

Fordeler med tjenesten Network

  • Dustin tar det overordnede ansvaret for et pålitelig og robust nettverk.
  • Skalerbarhet opp og ned.
  • Fast månedlig kostnad.
  • Maskinvare og lisenser er inkludert.
  • Drift, oppdatering og proaktiv fjernovervåkning er inkludert.
  • Support og feilsøking er inkludert.

Vil du vite mer om tjenesten Network?

Les mer

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger