Infrastruktur

På vei mot skyen via konvergerte løsninger

Riksteateret sto ved et veiskille, og trengte en løsning som dekket flere behov. Løsningen ble Dell VRTX.

Bjørnar Ellingvåg, IT-sjef ved Riksteatret, satt med infrastruktur-enheter som alle gikk ut på garanti ved årsskiftet. Det var også økende behov for bedre brukeropplevelse, bedre ytelse, høyere grad av mobilitet, lavere investeringskostnad og mer strømlinjet tjenesteleveranse. Samtidig skal hele virksomheten flytte ut av bygget de holder til i det nærmeste året på grunn av oppussing.

Workshop

Dustin var en av fire leverandører som ble invitert til å presentere sine strategier og løsninger i forhold til Riksteatrets strategi og krav.

- Hvor skulle veien gå videre? Jeg forklarte våre behov, hvilke tanker jeg hadde angående tjeneste, applikasjon, plattform og drift. For meg var det tre veivalg, infrastruktur i skyen, lokalt eller en hybridløsning, forklarte Ellingvåg.

Valget falt på en hybridløsning, der de på kort sikt skal fortsette med IT-plattform og kjernetjenester fra eget datasenter, men med fokus på gradvis tilnærming til en mer skybasert tilværelse over de neste 3-5 årene.

Dette krevde krevde imidlertid en utskiftning av infrastrukturenehetene i vitueliseringsplattformen, siden de var på vei ut av garantiperioden.

Alt i ett

En viktig del av løsningen ble en Dell VRTX, en alt i ett - server som kombinerer server, lagring og nettverk i en boks. Dette er en kostnadsmessig god løsning som gir mye ytelse og lagringsplass for pengene, og som gir driftsmessige fordeler.

- Dette gir oss tid til etablere et forhold til skyen, og velge de tjenesten som har direkte kostnad/nytteeffekt for oss, samtidig som mesteparten av tjenestene kan kjøres lokalt frem til en eventuell utfasing eller overgang til skyen. Vi kjøpte og syv års support, det gir oss tid til å tenke og tilpasse virksomheten til en mer skybasert tilværelse i et fortrolig tempo, fortsatte Ellingvåg.

Langt rimeligere

Til tross for mer ytelse, dobbelt så mye lagringsplass og lavere driftskostnader endte de med å halvere investeringsbeløpet i forhold til fem år tidligere. Den nye løsningen krever også langt mindre strøm og plass.

I dette nye bygget de flytter til det nærmeste året finnes det ikke plass til deres infrastruktur.

- Vi har fra før av en recoveryløsning på høysikkerhetssenteret Digiflex på Ulven, hvor vi leier rack plass. På grunn av VRTX’ens minimale plassbehov, kun 5u, ble valget enkelt. Siden Digiplex priser etter plassbehov, økte vi bare den tilsvarende, noe som ga lav ekstrakostnad.

Enkel migrering

Selve overgangen til VRTX’en gikk som smurt, uten nedetid.

- Dette er det enkleste vi har gjort. Ingen på huset merket overgangen.

Riksteateret ble fullvirtualisert i 2010. Dette gjorde migreringen svært enkel. Drift og administrasjon av VRTX’en er en lek, når man først har vent seg til det nye systemet.

- Dell har gode brukergrensesnitt, og det har vært til stor hjelp å ha ressurser fra Dustin som rådgivere. Det fine med Dustin er at vi kan kontakte dem for råd også på produkter og løsninger fra underleverandører.

SLIK BLE DET MULIG:

Utfordring

  • Kunden ønsket å fornye serverparken og redusere kompleksitet i deres infrastruktur. De ønsket ikke å bruke like mye penger som forrige gang de oppgraderte datarommet sitt. I tillegg ønsket man å etablere en ny IT-strategi som omfatter løpende vurdering og gradvis tilnærming til skytjenester, fremfor tjenester levert lokalt. Målet skal være å gjøre Riksteatret mindre avhengig av lokal infrastruktur i fremtiden.

Løsning

  • Konvergert serverløsning. Sammen med Commaxx leverte Dustin rådgivning i valg av løsning og demo på produkt. Valget ble Dell VRTX. En maskin som inneholder lagring, nettverk, og CPU.

Verdi

  • Èn totalleverandør som var rådgiver og fasilitator. Redusert kompleksitet og en skalerbar løsning som kunden kan vokse med etter hvert som behovene øker. Lavere kostnader. Markedets beste priser. 

FAKTA OM RIKSTEATERET

  • Startet opp i 1949 og eid av kulturdepartementet.
  • Tilbyr scenekunst til 70 kulturhus rundt i hele landet.
  • Spiller Ca 400-500 forestillinger fordelt på 12-14 produksjoner.
  • Hovedkontoret i Nydalen.
  • 81 ansatte, i tillegg til rundt 20 midlertidige/engasjerte.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger