Infrastruktur

Sats på virtualisering

For små og mellomstore bedrifter er det som oftest best å satse på virtualisering når de gamle IT-løsningene har gjort sitt. Steffen Hansen og teamet hans på Dustin kartlegger først hvordan kunden kan tjene på virtualisering, og deretter tilpasser de løsningene.

Tidligere ble programvare utviklet for å fungere sammen med en bestemt maskinvare. I dag er det omvendt. Funksjonene finnes nå primært i programvaren, og maskinvaren kan komme fra en hvilken som helst produsent. Dette har gjort det lettere å virtualisere og ta i bruk de samme dataressursene til flere forskjellige ting samtidig.

Store bedrifter sitter ofte på gammel maskin- og programvare som fortsatt må fungere sammen. For små og mellomstore bedrifter, derimot, er det vanligvis best og enklest å satse på virtualisering når de gamle løsningene har utspilt sin rolle.

– Vi anbefaler nesten alltid at kundene virtualiserer servere og programmer, sier Steffen Hansen, Server and Storage Specialist hos Dustin i Danmark.

Fordelene er mange.

Man slipper blant annet å låse seg til en bestemt maskinvareleverandør. Maskinvaren kan utnyttes mer effektivt, og programmer og servere kan lett flyttes – fra egne maskiner til ekstern vert, og tilbake igjen hvis det er ønskelig. Dermed forenkles også katastrofehåndteringen. Ved å ta sikkerhetskopi på de virtualiserte maskinene, for eksempel gjennom en skyløsning, er det raskt og enkelt å gjenopprette alt om noe skulle skje med maskinvaren. Med en direkte migreringsløsning er det ikke engang merkbart at noe har skjedd, ettersom de virtualiserte løsningene flyttes automatisk fra en skadet maskin til en som virker.

Hva er så den beste løsningen for å virtualisere servere og programmer?

Steffen Hansen sier at Dustin ikke satser på universalløsninger, men i stedet undersøker hva kunden kan tjene på virtualisering.

– Er målet å oppnå bedre tilgjengelighet, fleksibilitet eller lavere kostnader? Vi skreddersyr ut fra bedriftens ønsker. Selvsagt finnes det store produsenter som tilbyr komplette løsninger, men de er dyre. Som regel kreves det opp mot 10 000 brukere for at slike løsninger skal lønne seg, sier Steffen Hansen.