Infrastruktur

Sikkerhet er det viktigste IT-initiativet for bedriftsledelsen

Digitalisering har gjort at datamengden som er i omløp hos bedrifter har hatt en eksplosiv vekst, og all denne informasjonen er kritisk for mange funksjoner. Et økt antall globale sikkerhetsangrep som har fått større medieoppmerksomhet har gjort at bedriftsledelser har blitt oppmerksom på risikoen for dataangrep og gitt IT-sikkerheten topp-prioritet.

De viktigste IT-investeringene for dagens og fremtidens virksomheter

Prosentandel av de som svarte svært til særdeles viktig. Fra Spiceworks rapport «State of IT 2016».

  • I tråd med globale trender er sikkerhet en stor satsning og vil fortsatt være viktig for selskaper i fremtiden. Bedriftsledelsen forstår at datamengden vil øke, og det er avgjørende å kunne stole på at all informasjon er sikret.
  • Eksterne vertstjenester gir muligheten til å gå fra CapEx til OpEx og er en attraktiv måte å redusere kostnader og levere flere tjenester på. Noe bedriftsledelsen ikke alltid forstår er at sikkerhet, integrasjon og kontroll fortsatt er et problem for IT-ledere.
  • Mobilitet og BYOD er en annen stor trend som med bud om økt produktivitet tiltrekker forretningsledere over hele verden. For IT-avdelingen er sikkerhet og datakontroll den største hindringen for implementering, men etter hvert som verktøy som DaaS (Desktop As a Service) og EMM (Enterprise Mobility Management) utvikler seg, vil flere og flere bedrifter legge til rette for økt mobilitet.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger