Infrastruktur

Skyfritt er ikke alltid det beste

På en varm sommerdag kan noen skyer på himmelen by på flere fordeler. Beskyttelse mot solbrenthet og litt avkjøling, og skulle det komme en regnskur, gjør den bare at gresset blir grønnere

Har du et skyfritt IT-miljø i dag? Stadig flere bedrifter og organisasjoner ser at delvis skyet på IT-avdelingen gir mange fordeler. Det gjelder bare å velge en løsning som passer til ditt miljø og dine forhold.

De siste tre årene har antall nordiske bedrifter og organisasjoner som bruker IT-løsninger i skyen økt med 50 %. Samtidig har gjennomsnittlig antall skyløsninger som brukes økt, og omfatter ofte virksomhetskritiske tilpasninger i programvare og infrastruktur.  Spørsmålet nå er ikke om bedrifter og organisasjoner i fremtiden vil arbeide i skyen eller ikke, men heller hvilke skyløsninger og kombinasjoner av den som best tilfredsstiller de kravene og forventningene som organisasjonen stiller. IT-landskapet flytter seg raskt til skynett.

Men hvorfor er det så mye snakk om skynett? Hvilken forretningsnytte har skyen? Bedrifter og organisasjoner velger å overføre deler av sin IT-levering i skyen for å redusere sine kostnader, bli mer produktive og øke skalerbarheten løsningene sine. Du kjøper en tjeneste som gir kapasitet og fleksibilitet, og tilbyr mer lagringsplass, enklere administrasjon, redusert bemannings- og driftskostnader. Avhengig av skyløsning slipper du for eksempel å betale for maskinvare, lisensadministrasjon, vedlikehold og sikkerhetsoppdateringer. Nettopp sikkerhet har vært en grunn for mange til å vente med en skyløsning, men nå anses disse løsningene å være et tryggere alternativ enn lokale løsninger.

Før du velger en sky løsning, står du foran valget om å investere i en standardisert og offentlig løsning som tilbys av de store skyleverandørene, Google, Amazon og Microsoft eller en tilpasset privat løsning. Eller hvorfor ikke en kombinasjon av dem, en såkalt hybridsky?

I dag har de aller fleste en skystrategi som definerer behov, forutsetninger og mulige løsninger. Globalt, blant store bedrifter, har over 80 % en skystrategi som omfatter en blanding av ulike skyløsninger. Det er flere og flere som spør seg om de skal satse på bare én sky.

Ved valg av skyløsning bør du begynne med å stille deg selv følgende spørsmål:

 • Hvilke krav finnes til ytelse, driftssikkerhet og tilgjengelighet?
 • Hvem skal administrere løsningen (selskapet selv, skyleverandøren eller en tredjepartsleverandør)?
 • Hvem eier løsningen (IT eller virksomheten)?
 • Hvilke krav stilles til sikkerhet? Med mindre enn ett år til innføringen av EUs General Data Protection Regulation (GDPR) får bestemte typer data ikke krysse grensene. Dette krever en skystrategi som inkluderer alternativer med lokale private skytjenester.

I valget mellom offentlige, private og hybridskyløsninger, er det rett og slett kravene til sikkerhet og enklere administrasjon som er avgjørende.

Offentlig sky

En offentlig sky leverer tjenester og infrastruktur via Internett. Disse skyene har stordriftsfordeler som gjør dem svært effektive for å dele ressurser, men de er mer sårbare enn private skyer. En offentlig sky er et egnet alternativ dersom:

 • Dine standardiserte applikasjoner brukes av mange mennesker, for eksempel e-post.
 • Virksomheten din krever at du kan teste og utvikle programkode.
 • Du bruker Software-as-a-Service-løsninger fra en leverandør som har en veldokumentert og implementert sikkerhetsstrategi.
 • Du trenger midlertidig ekstra datakapasitet.

Bedrifter og organisasjoner i Nord bruker offentlige skyløsninger for å håndtere videokommunikasjon, e-post og meldingssystemer, samarbeid, videokonferanser, skrivebordapplikasjoner samt datalagring og sikkerhetskopiering. Mange IT-avdelinger er motvillige til IT-sikkerheten og påliteligheten til offentlige nettskyløsninger. Derfor kan det være verd å vurdere sine egne krav til sikkerhet, styring og kontroll en ekstra gang før et offentlig skyalternativ velges.

Private skyløsninger

En privat sky tilbyr tjenester og infrastruktur som administreres på et privat nettverk. Slike løsninger gir den beste sikkerheten og muligheten for kontroll og overvåking, men de krever at bedriften investerer i og administrerer all programvare og maskinvare. Noe som reduserer muligheten for å spare penger. En privat sky er et egnet alternativ dersom:

 • Virksomheten din og tilbudet består av data og programmer. Sikkerhet og kontroll er avgjørende.
 • Bedriften er en del av e konsern som må forholde seg til etablerte retningslinjer for datasikkerhet og personvern.
 • Bedriften har tilstrekkelige egne ressurser til å drive neste generasjon skydatasentre på en effektiv måte.

Mange velger private skyløsninger basert på forutsigbarhet, kontroll og den sikkerheten de tilbyr.

Hybridsky

En hybridsky er en blanding av offentlig og privat sky med flere leverandører. Ved å distribuere din IT i en hybridsky, får du noen av de beste og mest effektive for hvert enkelt behov virksomheten stiller. Ulempen er at du må administrere og overvåke en rekke ulike sikkerhetsplattformer og sørge for at alle deler av virksomheten kan kommunisere. En hybridsky er et egnet alternativ dersom:

 • Du ønsker å bruke software-as-a-Service-løsninger, men stiller spørsmålstegn ved sikkerheten. Din leverandør kan da skape en privat sky for bedriften din innenfor brannmuren sin. For ytterligere å øke sikkerheten, får bedriften tilgang til et VPN (Virtual Private Network).
 • Bedriften tilbyr tjenester som er skreddersydd for ulike markedsvertikaler. Du kan deretter bruke en offentlig sky til å kommunisere med bedriftens kunder, men forsvare dataene deres på en sikker måte i en privat sky.

En leverandør som har stor tro på hybride skyplattformer er Dell. En av grunnene til dette, er at de mer at ulike prosesser med varierende sikkerhetskrav egner seg for ulike skyer. Offentlige skyer er mer effektive, men private skyer anses fortsatt som tryggere.

Vil du vite mer?

Tekst: Michael Gorringe  Bilde: Shutterstock