Infrastruktur

Skytjenester åpner opp for nye forretningsmuligheter

Skytjenestene er her for å bli, og bra er det. For når innovative, skybaserte applikasjoner dukker opp, åpner det også opp for nye forretningsmuligheter.

Sky-løsninger har tatt et stort skritt fra å være rendyrkede lagringssentre, til å være samlingsplasser for avanserte tjenester - hvor alt dessuten er skalerbart. Nye tjenester utvikles i raskt tempo som kan kjøpes etter behov.

– Du kan si at denne utviklingen går hånd i hånd med tjenestefiseringen som pågår i de fleste bransjer, det vil si å legge til nye tjenester til deres eksisterende tilbud - eller til og med bytte ut deres tilbud med tjenester, sier Kasper Bay Poulsen hos konsulentselskapet Zangenberg & Company.

Han peker på hvordan blant annet hele finanssektoren gradvis har blitt en mer eller mindre rendyrket IT-bransje og understreker samtidig at de samme trendene finnes mange steder.

– Moderne skyløsninger inneholder en rekke muligheter, og hva som er mest interessant varierer fra selskap til selskap.

Mange bedrifter trenger å evaluere hva de nye tjenestene innebærer

Microsoft har lenge investert i å utvikle skyløsninger. Vi avtaler derfor et møte med Annica Wallenbro Stojcevski, sjef for forretningsområdet sky og selskaper hos Microsoft Sweden, på deres nye kontor i Stockholm sentrum.

– Det er mange selskaper som bør se over forretningsmodellene sine og vurdere hva de nye tjenestene kan bety for deres virksomhet. For det er ikke spørsmål om det vil dukke opp utfordrere som griper nye muligheter, spørsmålet er snarere når utfordrerne kommer inn i markedet, sier hun.

Hun gir to eksempler på hvordan tilsynelatende helt forskjellige virksomheter har begynt å dra nytte av skyen:

– Vi har nylig hjulpet Anticimex med å endre et av tilbudene sine. Enkelt sagt kan man si at de har gått fra å selge rottefeller til å tilby en tjeneste som holder kontroll på at rottebestanden i et gitt område holder seg innenfor de gitte grensene.

Løsningen er basert på sensorer i rottefellene, der data blir sendt til og behandlet i skyen. Den samme grunnleggende teknologien, med sensorer som er koblet til skyen, drar Tetrapak nytte av.

– I Tetrapaks tilfelle handler det ikke om å selge emballasjemaskiner for melkepakker, som krever en enorm investering for kunden, men om å betale for ”pakket melk” som en tjeneste.

De siste innovasjonene finnes i skyen

Annica Wallenbro Stojcevski ser den offentlige skyen som en gigantisk innovasjonsmotor.

– Alle skyleverandører legger hele tiden til nye løsninger som vil hjelpe selskaper med å dra nytte av sine data. Det er her den store utviklingen i skysektoren skjer akkurat nå. Selv om det er mulig å bruke for eksempel AI eller kognitive tjenester på mer eller mindre interne løsninger, vil du ikke ha tilgang til de aller nyeste innovasjonene på området. De er i skyen.

I tillegg er den åpenbare fordelen med skybaserte tjenester at de kan kjøpes ”på kran”, du betaler bare for bruken.

– Dette betyr at også mindre selskaper kan teste, ettersom det ikke er snakk om høye investeringskostnader. En skytjeneste kan fungere som en stor boks med legobiter. Som kunde kan du teste å bygge med forskjellige brikker og legge tilbake de som ikke passer i akkurat ditt bygg, sier Annica Wallenbro Stojcevski.

Vil du lese mer om våre forskjellige skyløsninger?

Til Cloud

Moderne skyløsninger inneholder en rekke muligheter, og hva som er mest interessant varierer fra selskap til selskap.

Kasper Bay Poulsen, Zangenberg & Company.

En skytjeneste kan fungere som en stor boks med legobiter. Som kunde kan du teste å bygge med forskjellige brikker og legge tilbake de som ikke passer i akkurat ditt bygg.

Annica Wallenbro Stojcevski, Sjef for forretningsområdet sky og selskaper hos Microsoft Sweden.

Lignende lesing:

Viktige spørsmål på vei mot skyen

Tekst: Peter Wiklund
Foto: Unsplash

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger