Infrastruktur

Slik forbereder du en overgang til et programvarebasert datasenter

Programvarebaserte datasenter er morgendagens virkelighet, og selv om en overgang ligger langt inn i fremtiden for mange bedrifter og organisasjoner, kan arbeid med forberedelsene innledes allerede i dag. 

Overgangen til programvarebaserte og mer automatiserte datasenter lover mye. Men for at forventningene skal kunne innfris må mange bedrifter gjennomgå en kulturell lakmustest.

I likhet med andre omstruktureringer på IT-området, kan timing være forskjellen mellom suksess og flopp. Riktig tidspunkt for overføringen til et programvarebasert datasenter ligger trolig flere år unna for de fleste bedrifter, men jo tidligere forberedelsene begynner, desto større er sannsynligheten for at et prosjekt lykkes.

  • Steg 1 i arbeidet med forberedelsene er å sette seg inn i de sentrale begrepene.
  • Steg 2 er å finne en komponent, prosess eller et område som kan dra nytte av fordelene.
  • Steg 3 innebærer at et prosjekt kan stert og at et roadmap for utrulling utvikles som kan initieres når de underliggende løsningene anses å være modne nok. Innvesteringer i teknologi er bare en del av puslespillet. Håndteringen av kulturelle endringer, å fjerne seg fra en organisasjon der personalet som styrer nettverk, servere lagring og utviklingsavdelingen sitter separert fra hverandre, er en enda større del av arbeidet.

DevOps-tankegangen kan bidra med disse forandringene ettersom det betoner samarbeidet mellom programvareutvikler og IT-drift. Istedenfor å se disse to gruppene som silos som sender ting til hverandre, men ikke riktig samarbeider, innrømmer DevOps den gjensidige avhengigheten mellom de to. Som tidligere nevnt, er dette en viktig forutsetning for en vellykket satsning på et programvarebasert datasenter.

Kun sammen kan de fremstille prosesser bedriften senere kan dra nytte av. For en ødelagt prosess er fremdeles en ødelagt prosess uansett hvor godt den er automatisert, sier Dave Russel analytiker på Gartner.

Basert på alle bedrifters unike forutsetninger er det beste rådet å ta et steg av gangen og avvente til løsningene på markedet kan levere tilstrekkelig funksjonalitet, interoperabilitet og dessuten holder mål i drift, ifølge Dave Russell. Hans råd er å la infrastrukturarkitektene begynne med å eksperimentere med offentlige nettskyer i små prosjekter, samt å være åpen for å lære seg av det andre gjør.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger