Infrastruktur

Ta et helhetlig grep om infrastrukturen

I dag står alle bedrifter overfor den samme utfordringen. IT-infrastrukturen må støtte virksomheten på den beste og mest mulig effektive måten. I tillegg er det viktig at IT-miljøet tilpasses i takt med bedriftens behov.

Dustins rolle er å være partner og rådgiver for kundene, og salgsspesialistene starter med å foreta en behovsanalyse i nært samarbeid med kunden.


– Vi lufter ideer om hvordan vi skal løse utfordringene kunden står overfor. Det skjer på bakgrunn av en situasjonsanalyse av markedet og en vurdering av hvilke løsninger som kan være egnet.
Deretter utarbeider vi et forslag til løsning med vekt på helheten. Hvis designen krever at funksjonaliteten kontrolleres, foretar vi en testinstallasjon i laboratoriemiljø.

For å få en smidig ­installasjon på stedet klargjør Dustin den valgte løsningen i forkant på sitt konfigurasjonssenter i Rosersberg. Etter levering har Dustin ansvar for at produktene og funksjonene blir implementert hos kunden i tråd med de avtalte spesifikasjonene.

– Når implementering og funksjonstest er gjennomført, tar vi ansvar for driftsetting av IT-miljøet, som deretter går over i en forvaltningsfase.

I takt med bedriftens utvikling må IT-miljøet til enhver tid være tilpasset virksomhetens behov for kapasitet og funksjonalitet.

– Det viktigste i denne prosessen er at kundene velger en partner de kan stole på, for å få riktig infrastruktur, sier Andreas Wigholm.


Tekst: Måns Widman
Foto: Mattias Hamrén