Infrastruktur

Undervurder ikke svitsjen

Svitsjer er i utgangspunktet ganske enkel teknologi. Likevel bør man vurdere eget behov nøye før man velger teknologi og leverandør.

Svitsjer (switches) er enkle, men likevel avgjørende for bedrifter som er avhengig av høy oppetid og tilgjengelighet. Defekte eller sub-optimale svitsjer kan bremse trafikken og føre til frustrasjon hos så vel kunder som ansatte. I verste fall kan de stenge hele nettverket. Derfor må man vurdere nøye hvilken type trafikk man kan forvente, og hvilken hastighet man har behov for nå og i fremtiden.

En nyttig øvelse er å analysere hva det koster derom nettverket er nede. En slik analyse gir en pekepinn om kost/nytte-effekten av en investering i nye svitsjer. Det vil alltid være nærliggende å velge redundante løsninger, samt egnet UPS.

Når man vurderer kapasiteten, er det ofte lett å undervurdere det framtidige behovet. Erfaringen viser at behovet for hastighet og båndbredde gjerne følger den såkalte «Moores Lov», som tilsier en dobling pr. 18. måned. Dette er ingen fast regel, men gir en god pekepinn om at man bør være «raus» med båndbredde. Behovet stiger som regel raskt, og en investering i svitsjer bør vare i mange år. Blant annet videokonferanser og streaming er tjenester som krever båndbredde hvor etterspørsel og behov er økende.

Det er også økende etterspørsel etter strøm til andre enheter via porten på svitsjen, såkalt Power Over Ethernet (POE/POE+). Eksempler på slike enheter er trådløse aksesspunkter og kameraovervåking.

Brukeren må også vurdere hva slags administrasjonsverktøy som er hensiktsmessig. Svitsjene bør ha bra verktøy for fjerndrift, overvåking og monitorering.

– Grunnlaget for en bra prosjektgjennomføring ligger i planleggingsfasen. Det er kanskje den viktigste erfaringen basert på leveransen til Apotek1 Gruppen, sier Key Account Manager Morten Sæther hos Dustin.

– Vi gjennomførte en god kartlegging av brukerens behov og brukte ressurser på å finne riktig løsning. Vi hadde også god erfaring med å involvere våre underleverandører i prosessen. Det bidrar til at leverandøren tar et eierskap i leveransen. Sammen med vår samarbeidspartner 3 Step IT gjorde disse forberedelsene oss i stand til å rulle ut og installere 640 svitsjer på 320 apoteker, helt feilfritt og uten noen form for belastning for brukeren.

Resepten på et vellykket prosjekt

Tekst: Atle Abelsen

27 september 2016

Tagger