Infrastruktur

Veilede: Veier til riktig infrastruktur

Valget av løsninger for IT-infrastrukturen kan være komplisert. Hvor mye og hva skal du legge i offentlige skytjenester? Når er det bedre å drifte saker lokalt? Hvordan unngår du for mye kompleksitet når du skal håndtere forskjellige løsninger?

Her forsøker vi å hjelpe deg med noen av de problemstillinger som er aktuelle når du tenker på IT-infrastrukturen.

Hvem kan kjøpe alt som skytjeneste?

De aller fleste bedrifter kan i dag ha nytte av den store fleksibiliteten som det gir å kjøpe inn IT-funksjoner som tjenester i skyen. Med offentlige skytjenester er det mulig å skalere oppløsningen opp eller ned, helt etter de aktuelle behovene. Samtidig innebærer det alltid en viss grad av kompromisser. Du kan ikke få alt helt slik du ønsker.

Jobber du i en relativt nystartet bedrift som verdsetter fleksibilitet og ikke har noen teknisk arv å håndtere, kan du godt kjøpe alt i skyen. Unntaket er om du har noen form for spesifikke krav som ikke kan oppfylles med standard skytjenester.

Hvem skal ikke gjøre det?

Sitter du i en større og mer etablert bedrift gjelder det å ta hensyn til de overgangskostnader som oppstår når du går over til en skytjeneste. Det kan føre til at de besparelsene du håper å oppnå går i null. Det kan derfor være vel verdt å gå nøye gjennom eksakt i hvilke deler din organisasjon behøver å være fleksibel i løpet av de neste tre årene og bare legge disse delene ut i skyen.

Det kan også finnes andre grunner til å velge bort skytjenester, for eksempel at du vil beholde full kontroll til å bygge opp løsninger som du selv ønsker for å møte spesifikke behov. Eller så kan det for eksempel finnes lover som hindrer at du legger spesielle saker i offentlige skyer.

Går det an å få fleksibilitet uten skytjenester?

Ja, med dagens hyperkonvergerte infrastrukturløsninger, er lagringen fullt integrert i serverløsningen. Dette gir deg mulighet til å oppnå en høy grad av fleksibilitet og betale etter hvert som dine behov vokser, selv når du velger å kjøpe løsninger i ditt eget datasenter eller serverløsningen. Da kan du bare legge til en ekstra node ved behov.

Hvordan får man alle de forskjellige delene sammen?

IT-miljøer der man blander offentlige skytjenester, private skytjenester og løsninger som driftes i egen regi, risikerer å lage problemer for administrasjonen. Skal delene håndteres separat, blir det lett ineffektivt og tidkrevende.

I dag finnes flere varianter av hybridløsninger som lar deg se og styre alle tjenester samtidig. Uansett om beregningene i respektive tjeneste skjer i skyen, på en hosted server et sted eller i egen datasal, kan du da administrere dem fra samme sted.

De ulike tilvirkerne har alle sin egen variant på disse hybridløsningene. I valget mellom de ulike alternativene kan det beste være å ta den der din bedrift har best opparbeidet kompetanse. Det senker innlæringsterskelen. Det finnes i dag gode hybridløsninger uansett hva du har av teknisk arv.