Infrastruktur

Viktige spørsmål på vei mot skyen

På markedet finnes det mange skyleverandører. Men hvordan skal du velge? Vi gir deg svarene som gjør deg til en smartere kjøper.

Hvor sikker er informasjonen?

Personvern og sikkerhet er blant de viktigste spørsmålene for mange selskaper i dag, og derfor bør skyleverandøren din ha grundige prosesser, som de også skal kunne informere deg om, for å sikre dine data. Det er ønskelig at de er sertifisert innen informasjonssikkerhet. En standard på dette området er ISO 27000, som blant annet inneholder regler for hvordan informasjonssikkerhetssystemet skal etableres og kontinuerlig forbedres. Proaktiv overvåking døgnet rundt bør også være på plass.

Hvordan håndteres spørsmål knyttet til GDPR og lignende?

Den europeiske databeskyttelsesloven, som trådte i kraft våren 2018, har betydd mye hodebry, og også kanskje hodepine, for selskaper i alle størrelser. Årsaken er at det stiller strengere krav enn tidligere til håndtering av personopplysninger for EU-borgere. Derfor er det viktig å sikre at skytjenestene oppfyller kravene, blant annet ved å følge reglene i ISO 27018.

Finnes det support?

Ta utgangspunkt i behovet du har for support og tilgjengelighet. Forsikre deg om at den leverandøren du velger har støttefunksjoner som dekker dette behovet, blant annet ved å tilby direkte kontakt med en sertifisert tekniker og at du kan få den hjelpen du trenger på ditt eget språk, innen rimelig tid.

Er det mulig å velge mellom forskjellige skyløsninger?

Det er ikke en standard skyløsning som passer for alle bedrifter. Derfor bør du kunne få en tilpasset løsning med private, offentlige og / eller hybridskyer. Be leverandøren fortelle deg hvilke tilleggsprogram og ekstrafunksjoner du kan få tilgang til i skyen. Dette kan være verktøy for å utvikle egne applikasjoner, e-handelsløsninger, testkjøringer, business intelligence, analyseverktøy, markedsføringstjenester, AI-applikasjoner og mye mer.

Men hvordan vet jeg hva jeg skal velge?

Det er en rekke måter å dra nytte av alle fordelene med skyen på. For å vite hvilken løsning som passer deg best, kan det være lurt å starte med å analysere behovene. Det kan handle om å se på alt fra hvor sensitive dataene du håndterer er og hvilken kapasitet du trenger, til hvor mye du ønsker å utvikle selv. Uansett hvilken løsning du velger, vil den sannsynligvis trenge å endre seg etter hvert som en eller flere av forholdene endres, så gjør det enkelt å diskutere tjenestene fortløpende med skyleverandøren.

Lignende lesing:

Fem tips til å lykkes med nettsky

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger