Women in Business

Bli inspirert og utvid nettverket ditt.

Women in Business er vårt initiativ for å fremme likestilling og mangfold, samt oppmuntre flere kvinner til å søke seg til en karriere innen IT- og teknologibransjen.  Med fokus på innovasjon, lederskap, bærekraft og personlig utvikling i arbeidslivet, har vi inspirert kvinner i arbeidslivet siden 2012.

På våre jevnlige arrangementer kombinerer vi forelesninger og diskusjoner med muligheten til å knytte verdifulle kontakter og utvide det profesjonelle nettverket. I dag finnes arrangementet i Sverige, Danmark, Norge og Finland. 

Women in Business 2021 – digitalt event

  • Att leda på distans – är du redo?
  • Skapa framgång med mångfald.
  • Gruppdiskussioner och mycket mer.
  • 19 maj 2021
  • kl 15:00-16:45
Läs mer och anmäl dig
Åsa Degermark och Natalie Mellin

Två av våra gäster Åsa Degermark och Natalie Mellin

Vi støtter FNs bærekraftsmål

I 2015 ble FNs medlemsland enige om 17 globale mål som skal nås innen 2030. Dette er en felles arbeidsplan som blant annet sikter på å utrydde fattigdom og sult, sørge for at menneskerettigheter respekteres i praksis, oppnå likestilling og egenmakt for alle kvinner og jenter, samt verne om planeten og naturressursene våre. Vi streber aktivt etter å bidra til de globale målene ved å fokusere på målene som har størst relevans for vår virksomhet og strategi, og der vi som bedrift kan utgjøre en forskjell. Ett av disse er mål 5 – likestilling.

Både vår egen atferdskodeks og etiske retningslinjer for leverandører inneholder et uttrykkelig forbud mot diskriminering av kvinner og alle andre former for diskriminering. Vi har vedtatt retningslinjer og innført rutiner for å styrke kvinners egenmakt. Vårt mål er at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent i hele organisasjonen innen 2020. Ved utgangen av 2018/19 hadde vi som delmål å oppnå en kjønnsfordeling (kvinner/menn) på 36/64 på ledernivå og 37/63 i hele organisasjonen.

Ved utgangen av 2018/19 var kjønnsfordelingen (kvinner/menn) på ledernivå 38/62 (36/64) og i hele organisasjonen 31/69 (30/70).

Du kan lese mer om våre fokusområder innen bærekraft her

Slik jobber vi med mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling er viktige områder for oss. Vi tror på en bedriftskultur som bygger på respekt og verdier, jobber for likestilling på alle nivåer i organisasjonen, og fremmer innovasjon gjennom et mangfold av perspektiver, erfaringer, kulturer, kjønn og meninger.

Les mer om arbeidet vårt her

AllBright

I 2020 ble Dustin Group anerkjent som et av Sveriges mest likestilte børsselskaper av AllBright.

30%/70%

Dustin Total

38%/62%

Senior level

50%/50%

Group management

43%/57%

Board of Directors

Ta neste steg i karrieren

Hos Dustin elsker og tror vi på teknologien og dens muligheter. Men vi vet at teknologien ikke skaper nytte på egen hånd. Det kreves alltid mennesker med kunnskap som kan forstå behovene og tilby de løsningene som virkelig gjør nytte. Hos oss blir du en del av et team som spenner over fem land og utallige kunnskapsområder. Vi tror på å skape bredde med ulike erfaringer, bakgrunner og kompetanser. Du vil få muligheten til å videreutvikle våre forretninger, vår kultur og våre mål. Vi vil også at du skal få muligheten til å utvikle deg like mye som oss på reisen videre.

Vil du bli en del av teamet vårt?

Se ledige stillinger

Mer inspirasjon

Bærekraft

Snart må all IT kunne gjenbrukes

Hvis du jobber i IT-bransjen, står bærekraftspørsmål antageligvis høyt på agendaen. Hvis ikke, er det på høy tid å snakke om det.

11 februar 2021
Strategi og lederskap

5 teknologiske utfordringer for deg som IT-sjef – og hvordan du løser dem

Du må ha en god infrastruktur for å kunne jobbe strategisk og å kontinuerlig utvikle virksomheten. Slik får du den på plass og unngår å sitte fast i teknologien.

27 november 2020
Bærekraft

Dra nytte av en sirkulær forretningsmodell

Vil du både redde miljøet og dra fra konkurrentene dine? Begynn med å se på avfallet ditt som en ressurs. Bli med til Karma, den nye typen sirkulær bedrift.

15 mai 2020