Fokus

Det nyeste utstyret gir bedre bærekraft.

Hållbarhetstips från Ciscos globala miljöchef.

Kontakt en rådgiver

Det nyeste utstyret gir bedre bærekraft

Ciscos høyeste leder innen bærekraft peker på de store forretningsmessige fordelene som kan finnes i å gjøre virksomheten mer bærekraftig. For å realisere noen av dem, er det vel verdt å se på den nyeste generasjonen av energieffektivt utstyr.

Darrel Stickler er høyeste ansvarlige på globalt nivå for miljømessig bærekraft i Cisco. Hans oppgave er å passe på at Ciscos virksomhet, forsyningskjeder, produkter og løsninger er så bærekraftige som mulig.

– Når man jobber med disse problemene i et selskap, er det et forretningsmessig perspektiv. Det gjør jobben både utfordrende og veldig spennende. Vi må forstå forretningsvirksomheten for å påvirke den i riktig retning. Det er mange muligheter, men krever hardt arbeid, sier han.

Den viktigste aktuelle globale trenden innen bærekraft, mener Darrel Stickler, er den såkalte sirkulære økonomien. Med økt ressurseffektivitet kan materialer gjenbrukes og gjenvinnes for å redusere utvinningen av nye råvarer.

– I tillegg har ressurseffektivitet i design og drift positive effekter på energieffektivitet. I utgangspunktet er disse store miljøutfordringene to sider av samme sak.

Spar på reise og kontorlokaler

Han understreker at det er mange eksempler på løsninger som er positive både for miljø og forretningsinteresse. Blant annet nevner han videokonferanse-løsninger som Cisco’s TelePresence-system, som kan redusere forretningsreiser.

– Man møtes på samme måte som i virkeligheten, samtidig som man sparer mye penger på reise, reduserer utslippene av karbondioksyd og øker produktiviteten. I tillegg får man ofte mer fornøyde medarbeidere fordi mange ikke vil reise for mye, sier han.

Cisco tilbyr også Telework-løsninger som er lette å installere og sikre, og som lar ansatte arbeide hjemme med full kryptering.

– Bilreiser til og fra jobb reduseres, og det åpner også for effektivisering av selskapets kontor. Hvis flere jobber eksternt, krever det mindre kontorplass og mindre energi, fortsetter Darrel Stickler.

Nytt er mer bærekraftig

For den IT-ansvarlig som ser etter miljøvennlige infrastrukturløsninger har han flere gode råd.

– Jeg råder alle til å velge de nyeste produktene som er mye mer energieffektive enn eldre løsninger. Med for eksempel våre switcher i Nexus 7000-serien får man utrolig mye mer, innleder han.

Søker man bærekraftige løsninger for datasentre eller skytjenester, bør man også ta hensyn til energikilder. Naturgass er renere enn kull. Vann-, sol-, vind- og kjernekraft minsker selvfølgelig utslippene radikalt.

– Man bør også se på selve anlegget. Nye datasentre har mye høyere energienergieffektivitet i systemet, fra utgang til halvlederenheter. I løpet av det siste tiåret har Cisco økt energieffektiviteten i systemene fra mindre enn 60 prosent til 85 prosent, sier han.

  Nytt utstyr hjelper også anleggene til en mer effektiv drift. Nyere datasentre har spennende løsninger for eksempel når det gjelder å fjerne overflødig varme på en energieffektiv måte.

– I tillegg er kunnskapen hos anleggets personale en svært viktig faktor. Mye energi kan spares hvis utstyret brukes riktig. Her har de store skyleverandørene og de globale store selskapene ofte en fordel. Deres ansatte har mye kunnskap, sier han..

Ønsker å være et forbilde

Som bedrift har Cisco selv investert mye i å få en mer bærekraftig virksomhet. De startet tidlig å tenke på en sirkulær økonomi og anstrenger seg for å minske utslippene av drivgasser. Cisco har redusert disse utslippene med 41 prosent i absolutte tall sammenlignet med 2007. Cisco bruker sine videokonferanseløsninger, og 25000 ansatte har installert Telework i sine hjem. Det har bidratt til å redusere forretningsreiser og antall kontorbygg.

– Vi prøver å være et forbilde og ønsker å demonstrere forretningsfordeler med økt bærekraft. Vi har også så mye kontakt med våre kunder som mulig om disse problemene. Da forstår vi deres virksomhet bedre og ser hvordan vi kan styrke dem samtidig for vi forbedrer bærekraften, avslutter Darrel Stickler.

Darrel Stickler, Cisco

Se hele utvalget fra Cisco her »