Den hybride arbeidsplassen stiller nye krav

Det er bare å konstatere at vår måte å leve og jobbe på har endret seg på grunn av pandemien. Og den digitale transformasjonen stiller helt andre krav. Surface Laptop Go oppfyller de høye kravene.

Overgangen til den hybride arbeidsplassen reiser nye spørsmål om hvordan vi håndterer personale, data og endepunkter (enheter, f.eks. datamaskiner) på best mulig måte. Kort sagt trenger du en ny type endepunktssikkerhet. Data må kunne beskyttes uansett hvor du jobber.

– Det er derfor ikke så rart at mer enn 50 % av de spurte i CIO Pulse-undersøkelsen, som ble utført av PwC i mai 2020, så forbedret nettsikkerhet og konfidensialitet som sin høyeste prioritet, sier Helena Kappen, forretningsområdesjef for Surface & Devices hos Microsoft.

IT- og sikkerhetsteamene jobber hardt for å identifisere eventuelle trusler og sårbarheter i hele IT-strukturen. Det er viktig å være proaktiv og identifisere sårbarheter for å redusere risikoene i hele organisasjonen. Samarbeid basert på sikre endepunktsstrategier på ulike enheter, som stasjonære og bærbare PC-er, nettbrett og andre enheter, skaper et behov for avanserte sikkerhetsløsninger, skybasert distribusjon og moderne enhetsbehandlingsverktøy.

Microsoft Surface, som kjører på Intel, tilbyr de sikreste enhetsegenskapene i markedet – fra enhet til sky.

«Datamaskinene er kraftige nok til å takle arbeidsoppgavene, har god batteritid og er enkle å ta med seg overalt. Samtidig er prislappen ikke så høy som den ofte er når det gjelder bedrifts-PC-er».