Versjon 2018:1 gjeldende fra 1.10.2018

Vilkår Office 365 Support

1. Anvendelsesområde

Dustin Norway AS ("Dustin") sine abonnementsvilkår – Microsoft CSP-program inkludert Office 365 og Microsoft 365 ("Vilkår") er gyldig fra og med ovennevnte dato og erstatter alle Dustins tidligere publiserte vilkår.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er disse Vilkårene gyldig sammen med Dustins Allmenne kjøpsvilkår – AppDirect, for den brukerstøtten som leveres til kunden i henhold til Vilkårene.

2. Abonnement

Abonnementet er gyldig for kunden og dens brukere sammen med gyldig Microsoft CSP-lisenser som finnes i kundens Office 365-portal. Abonnementet løper inntil oppsigelse, og betales månedlig etterskuddsvis. Abonnementet kan bli endret eller kansellert under abonnementsperioden (pay-as-you-go) for produkter uten fastsatt avtaleperiode. For produkter med fastsatt avtaleperiode, vil kundens abonnement automatisk fornyes dersom kunden ikke sier opp abonnement før avtaleperiodens utløp i henhold til punkt 11 nedenfor.

(i) Forbruksbaserte produkter (kalt pay-as-you-go). Kunden betaler basert på faktisk forbruk, uten forhåndsforpliktelser.

(ii) Software Commitment produkter. Kunden forplikter seg i forkant til å kjøpe et bestemt antall av programvarene for bruk i en avtaleperiode, samt til å betale i forkant eller periodevis for bruk av programvaren. Typisk en 1 til 3 års abonnementsperiode.

Brukerstøtte eller endringer utenfor abonnementets omfang kan bestilles separat, i samsvar med Dustins gjeldende prisliste.

3. Pris

Prisene er tilgjengelig på Appmarket som til enhver tid er oppdatert. Prisene er i NOK og eksklusiv mva. For Microsoft CSP lisenser til Office 365, er prisene fast for 12 måneder pr. Office 365 abonnement fra ordredato i Dustin Appmarket. Etter denne periode følger priser for lisenser gjeldende pris på Appmarket.

4. Office 365 abonnementets omfang

Kunden er klar over at Microsoft produserer Office 365-tjenestene og aksepterer at Microsoft, på egne vegne, kan gjøre endringer i avtalen mellom Dustin og kunden om brukerstøtte og Office 365 som gjelder direkte for kunden.

Kunden er klar over at ved bruk av Microsoft Office 365 gjelder Microsoft Cloud Agreement, herved innlemmet som referanse, for det aktuelle produktet du kjøper, men ikke begrenset til vilkårene for personvern og håndtering av dine data.

5. Omfang av Office 365 brukerstøtte

Dustin tilbyr Microsoft-lisenser med og uten brukerstøtte til sluttbruker. For Microsoft-lisenser uten brukerstøtte til sluttbruker(Software License), vil Dustin støtte superbruker angående kritiske feil identifisert i kundens Microsoft Office 365 portal.

Office 365 brukerstøtte til sluttbruker forutsetter at kunden har kjøpt sine lisenser fra Dustin eller annet selskap i Dustin-gruppen og at migrering til Office 365 er fullført. For vilkår relatert til Microsoft-lisenser, henviser vi til Microsofts gjeldende vilkår.

Office 365 brukerstøtte til sluttbruker er etter disse Vilkårene ikke aktivt i den perioden kunden gjennomfører migrering til Office 365. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom partene, er kunden ansvarlig for migrering til Office 365 og alle kostnader forbundet med dette.

Dustin tilbyr Office 365 til kunden i samme grad som Microsoft tilbyr Office 365 til Dustin for videresalg (inkludert, men ikke begrenset til kundens rettigheter til såkalte "Service Credits" fra Microsoft), i henhold til Microsofts SLA, som herved er en del av Vilkårene for henvisning. Kunden godtar og er klar over at kunden ikke kan motta kompensasjon fra Dustin før Dustin har mottatt kompensasjon fra Microsoft relatert til kundens krav.

Kunden kjøper Office 365-tjenestene fra Dustin og ethvert krav kunden kan ha relatert til Office 365 eller tjenestene må gjøres til Dustin og ikke Microsoft. Kunden kan under ingen omstendigheter bruke Microsofts portal eller en annen portal for reklamasjon, siden dette kan føre til feil eller uoverensstemmelser for både kunden og Dustin. Blir kunden klar over en slik feil varsling, må kunden rette det så raskt som mulig. Hvis Dustin oppdager saken, må kunden rette det innen 30 dager etter at Dustin har gitt beskjed til kunden.

Applikasjoner godkjent av Dustin som ikke omfattes av Office 365 brukerstøtten, eskaleres videre til aktuell tredjepartsleverandør for brukerstøtte. Kunden er ansvarlig for å ha oppdatert sikkerhetskopi av sine data.

Office 365 brukerstøtte for sluttbruker er tilgjengelig når kunden har kjøpt produkter hvor det er spesifisert som inkludert sluttbrukerstøtte i Dustin Appmarket.

Office 365 sluttbrukerstøtte inkluderer:

 • Hjelp med generelle brukerspørsmål
 • Hjelp med å løse individuelle problemer relatert til Office 365, som utskrift og å koble en datamaskin til kundens nettverk
 • Følgende problemer relatert til Office 365:
  • Ytelsesproblemer
  • Tjenestenes status
  • Klient-tilgang
  • Problemer med installasjon av klient programvare
 • Endringer av passord
 • Endringer av rettigheter/tilganger i Office 365 (basert på skriftlig bestilling av kontaktperson)
 • Administrasjon av brukere og grupper, det vil si legge til eller fjerne brukere i Office 365

6. Omfang av brukerstøtte ved generelle klientproblemer

Støtten gjelder, med unntakene beskrevet nedenfor, hjelp med problemer relatert til datamaskinens programvare angitt under.

 • Operativsystem (Win 7 og senere versjoner, samt siste versjon Mac OS)
 • iOS/Android/Windows Phone (kun relatert til Office 365-støtte)
 • Epostklient (Microsoft Outlook 2013 og senere versjoner, Windows Live Mail og senere versjoner)
 • Office programvarepakken (versjon 2013 og senere versjoner)
 • Programvare lisensiert gjennom Office 365
 • Utskrift eller kommunikasjonsproblemer koblet til den individuelle klient

Unntak for brukerstøttens omfang

Tjenesten omfatter ikke støtte relatert til:

 • Problemer på en server
 • Problemer med en terminalserver løsning
 • Gjenoppretting av passord på kundens egne servere
 • Administrasjon av brukere og grupper i et federert miljø eller hybridløsning (f.eks. Azure AD Connect)
 • Annen programvare / software enn det som er oppgitt i punkt 4 - 5
 • Skade / funksjonssvikt forårsaket av software / programvare som ikke var inkludert i enhetens opprinnelige konfigurasjon.
 • Skade / funksjonssvikt forårsaket av en ekstern hendelse (f.eks. fysisk skade eller et problem med en server)
 • Ikke-forhåndsinstallert software
 • Tredjeparts applikasjoner eller løsninger utviklet av kunden som er koblet til Office 365 og ikke godkjent av Dustin
 • Om ikke annet avtales skriftlig mellom partene leveres brukerstøtte kun via telefon eller fjernstyring.

7. Åpningstider og kontaktopplysninger for brukerstøtte

Feilmeldinger i og utenfor åpningstid kan gjøres på e-post til [email protected]

Sverige

Abonnementet omfatter brukerstøtte på normale hverdager (unntatt helligdager) kl. 08.00 – 17.00
Henvendelser skal gjøres til telefonnummer: +46770176100.

Norge

Abonnementet omfatter brukerstøtte på normale hverdager (unntatt helligdager) kl. 08.00 – 16.00
Henvendelser skal gjøres til telefonnummer: +4781503636.

Danmark

Abonnementet omfatter brukerstøtte på normale hverdager (unntatt helligdager) kl. 08.00 – 16.00
Henvendelser skal gjøres til telefonnummer: +4589871001.

Finland

Abonnementet omfatter brukerstøtte på normale hverdager (unntatt helligdager) kl. 08.00 – 16.00
Henvendelser skal gjøres til telefonnummer: +358753251111.

8. Ytelser etc.

Dustin vil utføre sine forpliktelser på en profesjonell måte og med kvalifisert personell. Brukerstøtten utføres via telefon eller ekstern tilgang til brukerens klient via internett.

Dustin kan engasjere underleverandører for ytelse av tjenesten. Hvis Dustin engasjerer en underleverandør, er Dustin ansvarlig for arbeidet som utføres av Dustin og arbeidet som utføres av underleverandør.

9. Kundens forpliktelser

Kunden er ansvarlig for sine brukeres bruk av Office 365-tjenestene og at kundens brukere er informert om vilkår for bruk knyttet til lisensen og betingelsene knyttet til Office 365-tjenestene.

I tillegg er kunden ansvarlig for å innhente relevante godkjenninger fra kundens brukere slik at Dustin kan behandle brukernes personopplysninger med det formål å tilby brukersupport og oppfylle sine forpliktelser i samsvar med disse Vilkårene.

Kunden må gi Dustin tilgang til all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for at Dustin kan levere i henhold til disse vilkårene.

For at brukerstøtten skal være anvendelig, kreves at hver klient må ha en aktiv antivirusbeskyttelse installert (gjelder ikke for nettbrett eller smarttelefoner), en installert og aktiv brannmur og en oppdatert sikkerhetskopi.

10. E-post migrering og Office 365 sikkerhetskopitjenester

Dersom du har kjøpt e-post migrering og sikkerhetskopitjenester fra Dustin relatert til Office 365-lisenser, er din bruk av slike tjenester underlagt følgende tilleggsvilkår og betingelser:

 1. Du aksepterer Dustins tredjepartsleverandør SkyKicks SkyKick’s Customer Terms & Conditions, som herved er inkludert i Vilkårene gjennom henvisning;
 2. Du tillater herved Dustin å gi SkyKick tilgang til de systemer og skytjeneste-kontoer samt dele med SkyKick opplysninger, e-post, data, tekst, lyd, video, bilder eller annet innhold som kreves for at SkyKick kan utføre sikkerhetskopiering og migreringstjenester (inkludert administrativ tilgang);
 3. Du samtykker i å motta kommunikasjon fra SkyKick (via e-post eller andre midler) angående SkyKicks utførelse av sikkerhetskopi og migrasjonsrelaterte tjenester, og
 4. Du samtykker i å skaffe samtykke og bemyndigelse fra dine ansatte, leverandører og agenter for å tillate SkyKick å få tilgang til og bruke slik personers e-post og systemlegitimasjon slik at SkyKick kan yte migreringsrelaterte tjenester og utøve handlingene angitt ovenfor og i disse Vilkårene.

11. Oppsigelse

Assistert oppsigelse:

Abonnementet skal avsluttes skriftlig ved e-post til [email protected] senest 30 dager før slutten av abonnementsperioden for det spesifikke produktet inkludert avtalevilkår (f.eks. Software Commitment produkter som Windows Server lisenser). Hvis abonnementet ikke sies opp, fornyes automatisk abonnementet med tolv (12) måneder og samme oppsigelsesperiode.

For produkter som Office 365 og Azure pay-as-you-go, er det ingen avtaleperiode, slik at abonnement avsluttes så snart Dustin håndterer oppsigelsen.

Utføre oppsigelse selv:

Vennligst se instruksjonene nedenfor om hvordan oppsigelse av applikasjoner kan gjøres på egen hånd:

Hvis du vil avbryte et Office 365-abonnement som er tildelt din bedrift, må du være systemansvarlig eller administrator for «Billing and Business App» for firmaet i Dustin Appmarket. Kontakt den aktuelle personen om nødvendig. 1. Klikk på linken "Mine Skytjenester". 2. Klikk på tannhjul-ikonet øverst til venstre av ønsket web-basert program og deretter alternativet "Avbryt abonnement". 3. Du vil bli spurt om du er sikker på at du vil avslutte abonnementet. Klikk Ja. 4. Gjennomgå bestillingen og kryss av for "Jeg aksepterer de ytterligere vilkår og betingelser for bruk." Klikk på "Bestill" knappen. En bestillingsbekreftelse vises. Bestillingsbekreftelsen sendes også til deg via e-post. Den aktuelle applikasjonen kan ikke lenger brukes etter oppsigelsen. Abonnementet slettes på slutten av dagen som kanselleringen er gjort.

12. Endringer av abonnement

Brukere som legges til eller fjernes under abonnementsperioden synkroniseres med abonnementsperioden i disse Vilkårene.

Dustin forbeholder seg retten til å gjøre justeringer eller endringer i Vilkårene, med 30 dagers varsel. Eventuelle justeringer eller endringer må sendes skriftlig til personen som bestilte abonnementsavtalen. Eventuelle justeringer av abonnementsavgifter er gjelder fra og med begynnelsen av påfølgende 12 måneders abonnementsperiode, dvs. ingen prisjusteringer skjer under hver abonnementsperiode. Dustin forbeholder seg retten til å avslutte tjenesten og/eller lisensen hvis kunden misligholder betaling.

13. Ansvarsbegrensning

Hvis Dustin forårsaker feil, som Dustin er ansvarlige for, skal Dustin straks utbedre feilen der det er mulig. Dersom Kunden som følge av slike feil ikke vært i stand til å bruke programvare/utstyr i en vesentlig grad, har kunden rett til en likeverdig reduksjon i avgiften for perioden, i samsvar med Microsofts vilkår for «Service Credits» som eneste mangelsbeføyelse. Har Dustin forårsaket feilen ved grov uaktsomhet, har kunden rett til erstatning med de begrensninger som følger: det maksimale ansvaret under denne avtalen skal være begrenset til direkte økonomisk tap og Dustins totale ansvar overfor kunden (inkludert ansvar for handlinger eller unnlatelse av Dustin sine ansatte, representanter eller underleverandører samt ansvar knyttet til prisreduksjoner og prisavkastning) hva gjelder Office 365 brukerstøtte er begrenset til den totale prisen som er betalt av kunden for brukerstøtte og Office 365 under denne avtalen, i de siste seks (6) måneder før handlingen eller unnlatelsen som danner grunnlag for ansvar.

Dustin er under ingen omstendigheter, uavhengig av mulig uaktsomhet eller grov uaktsomhet, ansvarlig for tap av data grunnet kundens ansvar for å sørge for at tilstrekkelig sikkerhetskopieringen utføres.

14. Ansvarlig leverandør

Abonnement ansvarlig er:
Dustin Sverige AB, Box 1194, 131 27 Nacka Strand

15. Personopplysninger

Når Dustin er behandlingsansvarlig

Når en kunde bestiller produkter og tjenester, behandler Dustin personopplysninger om kundens kontaktperson («Kundens kontaktperson») for de formål og på vilkår nedfelt i Dustins retningslinjer for personvern. Ved å skape en bedriftskonto hos Dustin, bekrefter kunden at kunden har informert Kundens kontaktperson om at Dustin behandler deres personopplysninger og at kunden har innhentet samtykke eller andre anvendelige lovlige behandlingsgrunnlag.

Når Dustin er databehandler på vegne av kunden

Når Dustin er databehandler på vegne av kunden, vil partene inngå en separat databehandlingsavtale om behandlingen av personopplysninger som Dustin utfører på vegne av kunden.