HP ElitePad 1000 G2 Healthcare Tablet
Et smart nettbrett for helsevesenet

Nettbrettet HP ElitePad 1000 Healthcare Tablet G2 er utviklet i nært samarbeid med helsepersonell for å gjøre hverdagen enklere for alle som jobber innen helsevesenet. Enklere administrasjon og direkte tilgang til journalsystemer for leger og ambulansepersonale er bare noen av bruksområdene.

HP har utviklet flere mobile produkter for bedrifter, utformet for spesifikke bruksområder. De har først og fremst rettet seg mot bransjer der personalet er my ei bevegelse og der det er mulighet til å effektivisere virksomheten med mobile enheter.

 

 Helsevesenet er en bransje der vårt nettbrett virkelig kan utgjøre en forskjell. HP ElitePad Healthcare Tablet er utformet for et klinisk miljø der man må ta hensyn til smittespredning. Nettbrettet er laget i et antimikrobakterielt materiale som gjør at bakterier ikke fester seg eller spres. I tillegg er den IP54-klasset, slik at den tåler spritrengjøring og klarer tøffe arbeidsforhold.

 
Anna Josefson, produktsjef på HP


Enklere journalføring

I dag legger helsepersonale en stor del av tiden sin på å springe fram og tilbake til ekspedisjonen for å overføre notater til systemet. Med den innebygde SmartCard-leseren på HP ElitePad Healthcare Tablet kan brukeren ha direkte tilgang til journalsystemet på farten.

 

 Faktum er at helsepersonell ofte legger så lite som 20 prosent av tiden på pasientene, resterende tid går til for eksempel administrasjon. Med HP ElitePad Healthcare Tablet har de alltid med seg systemet. Det betyr at samtlige i personalet har tilgang til oppdaterte journalsystemer i sanntid. Den manuelle håndteringen er alltid en risikofaktor. Tiden fra at du gir medisin til en pasient til at du rekker å skrive det inn i systemet minsker, og dermed minsker også faren for at det skjer unødvendige feil.

 
Anna Josefson, produktsjef på HP


Smart og rask identifisering

HP ElitePad 1000 Healthcare Tablet G2 har en kortløsning der helsepersonale kan identifisere seg raskt og enkelt med et SmartCard.

 

 Hvis det tar for lang tid å logge inn og ut av et system, og personalet er stresset, kan det innebære en sikkerhetsrisiko. Løsningen kan ha svært bra kryptering, men den er ikke mer effektiv enn den svakeste lenken. Hvis du har med deg journalsystemet i nettbrettet er det ingen fare for at du glemmer et SmartCard i en stasjonær datamaskin eller lignende. Leger kan være innlogget under hele runden sin, for eksempel.

 
Anna Josefson, produktsjef på HP


Bra for helsepersonell i feltet

Det finnes mange ulike roller innen helsesektoren, og HPs nettbrett kan brukes av både sykepleiere og personale ute i feltet. Det har en strekkodeleser på undersiden som kan brukes til å skanne pasientarmbånd eller gjøre rutineoppgaver. 

 Ambulansepersonale som kommer til et ulykkessted skulle for eksempel kunne skanne av et ID-kort og øyeblikkelig se om pasienten har noen allergi eller liknende. Fra ambulansen skulle de kunne få instruksjoner fra spesialistlege via videolenke. Også hjemmesykepleien kan ha nytte av nettbrettet. I stedet for å dra tilbake til kontoret for å fylle i journalen, kan de legge mer tid hos de eldre.

 
Anna Josefson, produktsjef på HP
 

Kombiner nytte med underholdning

Med HP ElitePad Healthcare Tablet skulle også pasienter, eller pårørende, kunne se sitt eget journalsystem eller følge hva som skjer i behandlingen. Et annet mulig bruksområde som Anna Josefson ser, er at pasienter skulle kunne låne et nettbrett for å se på film eller lese avisen. 

 Man skulle kunne skape en pasientversjon av journalsystemet med ulik innlogging for personale og pasienter. Et scenario er å ha en multiladestasjon i venterommet der pasienter kan låne et nettbrett under tiden når de får behandling.

 
Anna Josefson, produktsjef på HP