Fokus: Skrivare.
Fokus: Skrivare.

Møt printguruen fra Canon

1. september 2013 forsterket vi printavdelingen på Dustin med en svært kompetent medarbeider. Paul Lacopie har med nesten 20 år hos Canon jobbet i en mengde ulike roller og kommer nå til å forsterke vårt printteam ytterligere. Vi ønsket ham velkommen og hørte hva han har å si om sin nye rolle og hvordan printmarkedet ser ut i dag.

Hvordan ser din rolle på Dustin ut?

I rollen som Sales Manager Print Solution er det mitt ansvar å bygge opp printavdelingen, som for øyeblikket består av fjorten kollegaer. Selv om selve avdelingen bare har vært virksom i litt mer enn et år er samtlige kollegaer «gamle rever» fra bransjen. Noen av oss har mer enn tjue års erfaring – med andre ord, vi kan løsninger innenfor print! Jeg vil også poengtere at forretningsområdet print ikke bare handler om utskrifter. Vår ambisjon er selvfølgelig å ta et helhetsansvar over kundens totale dokumenthåndtering. Jeg tenker frem for alt på smarte løsninger som håndterer kundens behov av bl.a. dokumentsikkerhet, scanning, arkivløsninger, distribusjon og gjenfinning av dokumenter.

Hvilke trender ser du på markedet for print?

En trend vi har sett innenfor dokumenthåndtering de siste årene er at kunden ser på den tradisjonelle printleverandøren med en viss skepsis. Det er ikke noe feil med forhandlere som bare reprenseterer ett merke (monobrands), men de fleste kunder i dag vil ha en forhandler som har flere merker og etterspør forhandlere som kan tilby ulike løsninger fra flere leverandører (multibrands). En forhandler som har en bred portefølge av løsninger har betydelig større mulighet til å imøtekomme kundens varierende behov innenfor dokumentløsninger.

Den tydelige trenden når det gjelder dokumentløsninger er at kunden ønsker å integrere sin infrastruktur innenfor IT med tradisjonelle dokumentløsninger fra printbransjen. Kundene vill effektivisere håndteringen av innkjøp, drift og vedlikehold. Grunnen til dette er enkel: stordriftsfordeler gir besparelser både i direkte kostnader ved innkjøp, men også ved driften av disse løsningene.

Hva er fordelen ved å velge Dustin som printpartner?

Med Dustin som partner får du stor fleksibilitet, både når det kommer til valg av løsning og det finansielle opplegget.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer:

[email protected]