Inspirasjon

5 militære innovasjoner som forandrer den sivile verden

Militær forskning har mange ganger i løpet av historien skapt gjennombrudd som senere har endret det sivile samfunnet. Internett og GPS-teknologien er to velkjente eksempler. Her er flere teknologiske innovasjoner som først så dagens lys innen det militære, før de gjorde suksess hos den brede allmennheten.

Radarteknologien

Ideen om å ”se” et mål på lang avstand gjennom å sende radiobølger mot det, hadde fantes noen år. Men det var det britiske militæret som lyktes med å utvikle radioteknologien til noe brukbart. I 1935 kom det første radarsystemet som kunne oppdage og kartlegge et fly på lang avstand.

Det var vitenskapsmannen Robert Watson-Watt som ledet utviklingen av verktøyet som ble tatt i bruk i skarpe situasjoner av det britiske militæret i 1938. Systemet ble opprinnelig kalt Chain Home. Når Tyskland bombet England under andre verdenskrig, kunne britene bruke radaren for å forsvare seg optimalt.

Digitalfoto

Det første frøet til det som skulle bli den moderne digitale fototeknologien ble sådd da Steven Sasson på Eastman Kodak oppdaget en måte å bruke en sensor i stedet for film for å fange lys, samt en måte å ta vare på informasjon om lys i ett-tall og nuller.

Men deretter var det først og fremst militære applikasjoner som drev utviklingen fremover. Bare ett år senere, i 1976, skjøt USA opp spionsatellitten KH-11 Kennan, som var det første prosjektet der digitalfoto ble brukt.

Kameraet ble brukt for å ta flybilder av sovjetiske militæranlegg. Deretter ble teknologien utviklet innen militæret, før det tok steget ut i det sivile samfunnet.

Virtual reality

Prosjektet Aspen Movie Map var en slags forgjenger til Google Maps allerede på 1970-tallet. Prosjektet ble drevet av forskere ved MIT og ble finansiert av det amerikanske militære forskningsorganet DARPA.

I løpet av et helt år kjørte en bil rundt på alle gatene i Aspen Colorado, og tok bilder med et stabilisert kamera hver tredje meter. Gjennom å ta bilder framover, bakover og til sidene kunne forskerne skape en 3D-presentasjon av byen som kunne utforskes som et TV-spill. Tanken var at soldater skulle bruke teknologien for å bli kjent med krigssoner før de skulle reise dit. Prosjektet sees på som en forgjenger til virtual reality.

Mikrobølgeovnen

Teknologien med å bruke radiobølger for å varme opp noe, ble oppdaget av forsvarskonsernet Raytheon. Der jobbet ingeniøren Percy Spencer med å utvikle radarteknologi for militær bruk under andre verdenskrig.

En dag oppdaget Percy Spencer at en sjokoladebit han hadde i lomma hadde smeltet. Han innså at det sannsynligvis var på grunn av radiobølgene han ble utsatt for i jobben.

Derfra var steget kort til å bruke mikrobølger for å varme opp mat. Allerede i 1947 ble den første mikrobølgeovnen lansert under navnet ”Radarange”. Men det skulle drøye til midten av 1960-tallet før teknologien var så billig at privatpersoner hadde råd til å bruke den.

Droner

I dag er ubemannede flygende farkoster en selvfølge innen militæret og det sivile. Men grunnlaget for dagens droner ble lagt allerede på 1800-tallet, da det østeriske militæret sendte ubemannede luftballonger med bomber mot Venezia.

Tidlig på 1900-tallet begynte eksperimentene med å skape droner med egne motorer. Vitenskapsmannen Nikola Tesla beskrev for eksempel allerede i 1915 en ubemannet flåte av flygende krigsmaskiner. De første ubemannede flygende farkostene ble utviklet for å sende bomber fra et sted til et annet, og lignet mer dagens kryssermissiler.

Deretter ble de militære ubemannede flygende farkostene utviklet for å kunne styres mer presist fra avstand. Under Vietnamkrigen begynte USA i hemmelighet å bruke droner som ligner dagens militære droner for ulike krigsoppdrag. Den Israelske arméen var rundt 1970 først ute med å bruke droner med overvåkningskameraer.

Deretter har teknologien utviklet seg i ulike retninger, blant annet til dagens billige filmende droner for privat bruk.

Du er kanskje også interessert i:
5 måter blockchain forandrer verden
Kvantedatamaskinen – slik fungerer neste teknologiske kjempesprang

Militära innovationer

21 mars 2019

Tagger