Inspirasjon

5 Trender innen IT-innkjøp

IT-innkjøp blir stadig mer komplisert i takt med at tjenester og produkter blir mer avanserte. Johan Nylén jobber i Baker & McKenzie Advokatbyrå, verdens største advokatbyrå, og har 20 års erfaring med IKT-relaterte produkter og avtaler. Her er hans råd om IT-investeringer i fremtiden.

1. Tid
Bruk tid på forarbeidet. Ofte skriver partene en avtale for raskt og bruker for lite tid på det som skal leveres, eller på å finne ut hvilke resultater man ønsker. Kanskje ønsker man å komme raskt i gang, men en IT-løsning i dag kan inkludere svært mange atskilte deler (nettsky, Internet of Things, outsourcing) og krever grundige forberedelser og eksperthjelp.

2. Tillit
I stedet for å bygge avtalen rundt bøter og erstatningsansvar, noe som er vanlig i dag, baserer fremtidens IT-investeringer seg på samarbeid mellom leverandør og kjøper. Avtalen skrives slik at det finnes insentiver som oppmuntrer til samarbeid.

3. Krav
Spesifiser tydelig nøkkelparametere som fleksibilitet, skalerbarhet og teknologiuavhengighet, og definer mål som leveringstid, tilgjengelighet og innovasjonsevne, og om leverandøren utvikler egne løsninger eller tilpasser standardløsninger.

4. Ny kompensasjons­modell
En standardavtale er basert på å gi best mulige betingelser både for selger og kjøper, men er ikke tilpasset komplekse­ leveranser. Utgangspunktet kan i stedet være at leverandøren alltid har rett til en viss grunnkompensasjon: selvkost pluss en liten fortjeneste­margin. Hvis kunden er fornøyd etter levering, vil det bli betalt ekstra fortjeneste og bonus. Det oppmuntrer begge parter til å løse problemer så effektivt som mulig.

5. Transparens
Fremtidens IT-investeringer bygger på transparens, der partene er åpne om hvordan man diskuterer og evaluerer, og viser åpenhet om gevinst/tap. Kunden tror ofte at leverandøren har større marginer enn det som faktisk er tilfelle.

16 september 2014

Tagger