Inspirasjon

5 trender: IT og sosialt entreprenørskap

Kommunikasjonsteknologi er et viktig verktøy for å forbedre situasjonen i utviklingsland. Ola Pettersson, som arbeider med ICT hos Sida, forteller om de største trendene innen sosialt entreprenørskap og IT, og hvordan disse kan gagne både bedrifter og utviklingslandenes befolkning.

1. Spillifisering
Bruk av spill for å lære opp og involvere mennesker i utviklingsland er en trend vi kommer til å se mer av. Ett eksempel er samarbeidet mellom UN-Habitat og Minecraft for blant annet å engasjere ­beboerne i Nairobis slumområder i ­byplanleggingen.

2. Sosial bærekraft – en nødvendighet
De fleste større bedrifter har innsett nødvendigheten av å arbeide på en sosialt bærekraftig måte. Det dreier seg i stor grad om å pleie og ta vare på varemerket. Bedrifter som ikke handler sosialt bærekraftig, risikerer å bli straffet av kundene sine. Dessuten reguleres markedene strengere, og vi kommer sannsynligvis til å se flere påbud om at spesielt større selskaper skal opptre på en bærekraftig måte. Sosial bærekraft fører ofte til bedre forretningsvirksomhet og langsiktige resultater.

3. Innovasjonshuber
Stadig flere entreprenører i utviklingsland tar sine første steg gjennom såkalte innovasjonshuber. En av de mest kjente innovasjonshubene i Afrika er iHub i Nairobi i Kenya, som startet opp i 2010. Her får medlemmene tilgang til relevante nettverk, førsteklasses oppkobling, utstyr, mentorer og i enkelte tilfeller en forretningspartner.

4. Made in Africa
Teknologioverføring skjer ikke bare fra den vestlige verden til Afrika, men også den andre veien. Stadig flere nyskapninger kommer fra Afrika. Det gjelder både maskinvare som BRCK, et bærbart modem som kan brukes i utilgjengelige områder, og programvare som M-PESA, et mobilt betalingssystem. Begge disse er utviklet i Afrika og har nå begynt å spre seg til resten av verden.

5. Grensene viskes ut
I dag er grensene mellom sosialt og tradisjonelt entreprenørskap uklare. Sosialt entreprenørskap utøves av entreprenører med innovative løsninger på samfunnsproblemer, basert på forretningsmessige metoder. Mange av prosjektene som bidrar til vekst i utviklingsland, er forretningsideer som er utviklet for å løse et konkret behov. Enkelte deler av et arbeid kan utføres for eksempel i San Francisco, andre i slumområdene i Kenya. Dette tjener alle parter på.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger