Inspirasjon

5 Trender: Sanntidsanalyse

Hele 1 090 millioner euro i 2014. Det er verdien på det svenske markedet av beslutningsstøtte og stordata, der den røde tråden er sanntidsanalyse. Dette ifølge analyseselskapet Radar Ecosystem. Markedet forventes å vokse med 11,5 prosent frem til 2018. Analytiker Nils Molin lister opp de hotteste trendene.

Forutse fremtiden

Ved å ta pulsen på hendelser i sanntid kan du oppdage forretningsmuligheter eller forutse trusler før de oppstår. Sanntids­analyser gjør det mulig for et salgsteam å se hvor stor interesse det er for en kampanje. Hvis engasjementet på blant annet sosiale medier avtar, kan teamet raskt skape en mer relevant kampanje.

Råere datakvalitet

MDM (Master Data Management) er helt avgjørende for å få pålitelig informasjon i sanntid. Det dreier seg om å harmonisere og få enhetlige data av høy kvalitet i en organisasjon. Molin ser to MDM-trender. Den første er at de MDM-relaterte løsningene er modnet teknisk sett. Løsningene er databaser for originaldata, mulighet for å analysere og følge opp kvaliteten på originaldata, og verktøy for å dokumentere definisjoner og forretningsregler. Det dreier seg dessuten om datavask og datautvinning. Den andre trenden er at stadig flere bedrifter kjører i gang interne prosjekter ved hjelp av bedriftens informasjonshåndtering.

Flere brukere

Flere ansatte skal kunne dra nytte av sanntidsanalyser, ikke bare brukere på ledernivå. Ett eksempel er at salgssjefer fortløpende skal kunne kontrollere kassagjennomstrømninger i butikkjedene sine. Eller lagerpersonell skal i sanntid kunne planlegge lastekapasitet for innkommende lastebiler.

Mer sanntid fra ulike systemer

Tidligere baserte administrerende direktører og markedssjefer sine budsjetter, prognoser og analyser på beslutningsstøtte koblet til bedriftens forretningssystem. Beslutningsstøttesystemene lever videre, men samler nå inn informasjon fra langt flere systemer. Det kan være opplysninger fra CRM, lojalitetsprogrammer, forsyningskjede, sosiale medier, e-handelssystemer og systemer som sporer kunder og data fra kundekort.

Integrasjon er avgjørende

I takt med at satsvise kjøringer* avtar til fordel for sanntidsbaserte systemer, stilles det tøffe integrasjonskrav. For å lykkes med integrasjonen av sanntidsbaserte systemer som sys sammen, kreves det en eller flere integrasjonsmotorer, for eksempel BizTalk, SAP Hana, WebSphere, Oracle eller Inobiz, som blir stadig mer avanserte.

*Satsvise kjøringer vil si at driftsansvarlige hver natt samler inn data fra flere ulike systemer for å bearbeide store datamengder. Deretter gjenstår arbeidet med å utarbeide analyseunderlaget ved hjelp av andre IT-løsninger. 

12 april 2016

Tagger