Inspirasjon

5 trender: Virtualisering

Virtualisering* kan redusere behovet for fysiske enheter og gi bedre tilgjengelighet ved at flere operativsystemer eller programmer kjører parallelt på den samme datamaskinen. Hva har det å si for bedriftens IT-infrastruktur?

1. Uavhengig
Virtuelle servere er ikke noe nytt, men nå er det skrivebordsvirtualisering som er den store trenden. Du blir mindre avhengig av én bestemt fysisk datamaskin og får et velkjent skrivebord som er tilgjengelig fra en hvilken som helst enhet med webtilkobling. Samtidig finnes det nå programvaredefinerte nettverk der programmene optimaliserer dataflyten og du slipper fysisk konfigurasjon av nettverksenheter. Det neste vil bli at all håndtering av filsystemer og lagring skjer virtuelt. Faktisk kommer all hverdagslig IT-bruk til å preges av virtuelle systemer.

2. Kostnader
Virtualiseringstjenester fra store aktører gir generelt lavere kostnader sammenlignet med fysisk infrastruktur, takket være enklere administrasjon, bedre utnyttelse av fysiske server­ressurser og fysisk lagring, lavere strømforbruk og lettere sikkerhetskopiering. Arbeidsdagen blir også mer mobil, dynamisk og effektiv. Selve driften forenkles. Færre IT-ansvarlige kan gjøre mer og konsentrere seg om program­varen som brukes i kjernevirksomheten.

3. Funksjonalitet
Dagens virtualiseringsteknologier er modne, velprøvde, stabile og pålitelige. Funksjonaliteten blir stadig bedre etter hvert som bedrifter etterspør spesifikke løsninger.

4. Administrasjon
All administrasjon blir generelt enklere med virtualisering. Mesteparten av den virtuelle infrastrukturen kan administreres fra noen få enheter.

5. Overvåking
Normalt brukes en overvåkningsenhet til å sy sammen de ulike virtualiseringsteknologiene. Som oftest må du kjøpe et tredjepartsverktøy som kan knytte sammen teknologier fra for eksempel Microsoft og VMware.

*Virtualisering er en teknologi som går ut på å fordele datamaskinressurser, for eksempel ved å lage en kopi som «hermer» etter en fysisk maskinvare. Programvaren simuleres slik at den tror den kjører på en fysisk maskinvare, når den egentlig kjører på en programvarekopi.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger