Inspirasjon

De vil spre nettkjærlighet i skolene

Med prosjektet Nätkärlek ønsker lærerne Carin Thörnqvist og Pelle Wijkström på Milstensskolan i Täby å spre kunnskap om nettets muligheter og forebygge brudd og trusler. Helt siden starten har de lagt merke til økt bevissthet blant både elever, foreldre og lærere. Nå vil de inspirere andre skoler til også å spre kjærlighet på nettet.

I dag utspiller en stor del av hverdagen til skolebarn seg på nettet. Det er ikke alltid de voksne klarer å holde oversikt over hvilke apper og spill som er aktuelle. Mye av debatten dreier seg om såkalt netthat, og som en reaksjon på dette startet Carin og Pelle i 2017 prosjektet Nätkärlek. Ideen ble født etter en anonym spørreundersøkelse til skolens elever der de stilte spørsmålet: Har du blitt utsatt for krenkelser og hat på nettet, og i så fall hva? I forbindelse med undersøkelsen var de også ute i klassene og diskuterte hva man kan gjøre på nettet.

– Svarene fikk oss til å forstå omfanget av problemet. Vi presenterte resultatene for skoleråd, foreldre og ledelsesgruppe. Det var en oppvåkning. Men i stedet for å fokusere på det negative, ønsket vi å løfte og styrke mulighetene med nettet, sier Carin.

– Vi merket hvordan vindene blåste i samfunnet og hadde allerede et pågående samarbeid på nettetikett, det vil si regler for hvordan man bruker nettet og samhandler der, samt et aktivt verdigrunnlag å fortsette å arbeide med. Nätkärlek dukket opp da vi en helg satt og snakket om hvordan vi kunne arbeide forebyggende og gjøre et dypdykk inn i arbeid med verdigrunnlag, fortsetter Pelle.

Gir bedre voksenkontakt

Hva skjer hvis du ikke får likes eller hjerter når andre i klassen får masse? Hva skal du gjøre hvis du får en ekkel eller truende kommentar eller blir utsatt for krenkelser på nettet? Da Carin og Pelle startet arbeidet med verdigrunnlag, svarte de fleste elevene at de ville henvende seg til en venn, eller blokkere personen.

– Nå har det snudd. I dag kommer voksne i første rekke. De har begynt å innse at det kanskje ikke er så dumt å ha oss der. Én elev uttrykte bekymring for at hvis du henvender deg til en voksen, vil reaksjonen bli å slå av spillet eller appen. Det er viktig at barna kan fortelle uten å bli straffet, sier Carin.

Vi merker mer og mer hvordan klimaet på nettet blir hardere, der for eksempel elevene kan være politisk interessert, men ikke tør å uttrykke det.

– Til syvende og sist er det et demokratisk spørsmål, sier Pelle.

Både Carin og Pelle synes at de konstant får bekreftelse på at deres arbeid med Nätkärlek gir resultater. Sist i de nasjonale testene, der arbeidet med verdigrunnlag tydelig skinte gjennom i svarene.

– Elevene refererer til litteratur og fremhever normer og verdier i diskusjonene fra de er unge, sier Carin.

Praktisk arbeid i klasserommet er viktig

Carin understreker at det ikke er nok å snakke om verdigrunnlag og nettikette en dag i året. Det er et pågående arbeid og bør være en del av den daglige undervisningen. Milstensskolans IKT-gruppe har blant annet løst det ved kontinuerlig å være ute i klassene for å informere og diskutere. De har også to IT-støtteelever i hver klasse som fungerer som et bindeledd mellom elever og skoleråd.

– Vi arbeider med nettikette gjennom hele året ved å gi informasjon i klassene ved hjelp av våre IT-supportelever. Det er lettere å forstå informasjon fra en eldre elev som du ser opp til og som snakker samme språk. I tillegg arbeider klasselærerne kontinuerlig med nettikette og kildekritikk i løpet av skoleåret, og vi inkluderer arbeidet med verdigrunnlag når elevene arbeider i Minecraft, sier Pelle.

Grensene mellom skole og hjem viskes ut

De fleste elevene i Täby får sine egne mobiler allerede på første og andre klassetrinn. Utviklingen i sosiale medier og apper går i en rasende hastighet.

– Det er viktig å fange opp de unge ferdighetene tidlig. De spiller onlinespill og omgås på sosiale medier. Samtidig har de ikke rukket å bygge opp verktøy for å håndtere ulike situasjoner de møter på nettet, forklarer Carin.

Selv om de yngre elevene ikke har lov til å bruke mobiltelefonen på skolen, mener Pelle at det er skolens ansvar å håndtere mobbing på nettet. Det som tidligere foregikk i skolegården, er flyttet til mobilen.

– Nettmobbing er med deg hele tiden, den kan plinge inn på mobilen klokken 2 om natten. Vi har også sett eksempler på elever som har spilt onlinespill i helgen, blitt uenige og tatt med seg konflikten til skolen, sier han.

I motsetning til de yngre elevene får ungdomsskoleelever ha med seg mobilene i skoledagen. Og på Milstensskolan er de en ressurs i klasserommet. Der brukes mobilene til å ta bilde av tavlen, lage film og podcaster eller de brukes sammen med VR-briller.

– Vi har ikke tro på et totalforbud, det er bedre å informere og lære elevene å håndtere mobilen på rett måte. De vet også hvilke regler som gjelder og hva konsekvensene vil bli hvis de ikke følger dem, sier Carin.

Vil inspirere flere skoler

Nätkärlek-teamet med Carin og Pelle i spissen har mange ideer og de håper at prosjektet gir ringer i vannet. I fremtiden vil de fortsette arbeidet med å besøke klasserommene med IT-støtteelever, og de skal også undervise på SETT-messen 2019.

– Vårt ønske er å spre Nätkärlek til andre skoler. Jeg tror mange skoler vil sette pris på å få praktisk veiledning, hvor begynner du, hvordan går du frem? Vår ambisjon er å hjelpe til med dette. Alle skal være trygge i skolen, livet og verden, sier Carin.

Høsten 2018 startet de et samarbeid med Prinsparets Stiftelse. Stiftelsen arbeider blant annet for å hindre mobbing og netthat.

– Vi tok kontakt med dem og oppdaget at vi hadde mange felles berøringspunkter. Sammen med BRIS har stiftelsen laget en håndbok for voksne og barn rundt spørsmål om nettet. Vi er glade og stolte over å ha bidratt til innholdet, sier Pelle.

Carin og Pelles tips for å komme i gang

Regelmessige undersøkelser

Gjennomfør regelmessige og anonyme nettundersøkelser blant elevene. Der kan de komme med eksempler på hva de har opplevd og hva de møter på nettet i form av kommentarer, skjellsord etc. Det er en god måte å få oversikt over dagens situasjon og gir et godt grunnlag for å arbeide med.

IT-supportelever

Milstensskolan har to IT-supportelever i hver klasse, ei jente og én gutt. De fungerer som en forlenget arm fra klasserommene til skolens IKT-gruppe og omvendt. IT-supportelevene tar pulsen på hva som skjer i skolen og rapporterer om det er noen spesielle problemer som bør tas opp. De har også økt den digitale kompetansen blant lærerne.

Gruppearbeid

IKT-gruppen på Milstensskolan arbeider med nettikette hele året gjennom blant annet å gi informasjon til klassene. Ett år laget elevene egne emojier som ble hengt opp i korridorene og som illustrerte nettikette på en plakat. De eldre elevene har dramatisert nettkjærlighet ved å bruke filmer og kalendere.

Vær til stede i klasserommet

Finn ut hva som skjer akkurat nå i elevenes netthverdag ved å besøke klasserommene. IT-supportelevene kan gi forskjellige oppgaver, for eksempel å lage en kortfilm, skrive et dikt eller intervjue andre elever om ulike spørsmål som vennskap. Et annet tips er å ta inn eksterne foredragsholdere. Milstensskolan har blant annet hatt foredrag om lover og regler på nettet.

God foreldrekontakt

I skolerådet sitter foreldrerepresentanter som blir et bindeledd mellom ledelsen og foreldrene i klassen. Når nettikette diskuteres i skolerådet og foreldreutvalg, har det økt bevisstheten blant skolens foreldre. Elevene har også forberedt spørsmål til foreldrene om det å være på nettet.

Ordliste

Nettikette er en samling regler og rammer for hvordan man opptrer på nettet. Kan du laste opp hvilke som helst bilder? Hva gjelder for ulike typer publiseringer? Hva er lovlig og ikke? Ved hver skolestart går Milstensskolan gjennom nettikette-reglene internt.

Netthat kan være alt fra grove ord, støtende kommentarer og trusler på nettet.

Netkärlek er et prosjekt som handler om å være en god rollemodell på nettet ved å gjøre gode ting og gi hyggelige kommentarer. Tenk deg om en ekstra gang før du poster noe. Hvordan kan det oppfattes? Har du ikke noe hyggelig å si? La heller være å si noe i det hele tatt.

Carin Törnqvist och Pelle Wijkström

Carin Thörnqvist har lang erfaring som lærer og arbeider som utviklingsleder, lærer i svensk, mentor og mye mer på Milstensskolan. Arbeider med forskjellige typer IT-prosjekter, fra førskoleklasse til ungdomsskolenivå. Tildelt Academedias DiGi-stipendium 2016.

Pelle Wijkström er IT-utvikler og fritidspedagog ved Milstensskolan og arbeider blant annet med nettikette og nettkjærlighet sammen med IT-supportelevene.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger