Inspirasjon

«Den nye normalen er gammelt nytt»

I lys av sjokket som koronapandemien har vært, må selskaper skape mer robuste IT-miljøer for å være bedre forberedt på endringer. Dette er ingen stor nyhet for IT-ledere, men pandemien har fremskyndet behovet for å handle. I hvert fall hvis du spør Natasha Friis Saxberg.

Fra kontoret sitt i det historiske Børsen-bygget midt i København, har direktøren for den danske IT-bransjeorganisasjonen, Natasha Friis Saxberg, god oversikt over det danske IT-landskapet. Vi ba henne vurdere hvor bra danske og nordiske selskaper har taklet koronapandemiens IT-utfordringer så langt – og om krisen har gjort det nødvendig å gjøre nye prioriteringer i fremtiden.

– Jeg er best kjent med de danske selskapene, men mitt inntrykk er at de nordiske selskapene generelt har vært flinke til å møte utfordringene som pandemien har ført med seg, og som var spesielt vanskelige i starten rundt mars og april, sier hun og fortsetter:

– Det gjelder ikke minst evnen til å snu seg raskt rundt fra kontorarbeidsplasser til arbeidsplasser hjemme hos folk, med alt det innebærer av nettverkskapasitet, skalerbarhet og ikke minst sikkerhet. Det er ingen tvil om at det har vært en omfattende jobb for mange, men de fleste har tross alt lykkes. Det skal vi være veldig fornøyde med.

50 % av de små og mellomstore bedriftene i Danmark er ikke så digitaliserte som de kanskje burde være.

Natasha Friis Saxberg

Mange har kommet langt med digitaliseringen, men det finnes mer potensial

Natasha mener dette tyder på at nordiske selskaper har kommet ganske langt når det gjelder digitaliseringen av virksomhetenes drift og prosesser, særlig om vi sammenlikner med mange andre land. En annen indikator på digital modenhet er de ulike internasjonale avtalene om IT-beredskap. Der befinner de nordiske landene seg stort sett alltid blant dem som klarer seg best.

– Det skal imidlertid ikke tolkes som om at det ikke kan bli bedre – for det kan det. Våre undersøkelser viser at over 50 prosent av små og mellomstore bedrifter i Danmark ikke er så digitaliserte som de kanskje burde være. Dette varierer mye mellom bransjer, men det handler mest om at IT-løsningene og IT-arkitekturen ikke støtter bedriften så godt som de både kan og burde gjøre. Det finnes altså et forretningsmessig potensial som ikke utnyttes.

Hva er de viktigste erfaringene fra pandemien når det gjelder selskapenes IT-miljøer?

– Mange bedrifter har fått verdifulle erfaringer ved å jobbe hjemmefra eller andre steder utenfor kontoret. På en måte har de første månedene under pandemien fungert som en gigantisk øvelse i fordelene og ulempene ved å jobbe, samarbeide og forhandle virtuelt – med kolleger, men også med samarbeidspartnere og ikke minst med kunder. Jeg er sikker på at disse erfaringene kommer til å være verdifulle også på lengre sikt, og at de kommer til å hjelpe til i utviklingen av nye og smartere prosesser i mange bedrifter. Det kan i neste omgang stimulere bedriftenes evner til å skape nye innovasjoner, nye produkter og kanskje til og med nye forretningsmodeller. Det blir veldig spennende å følge utviklingen.

– Det er ikke noe nytt at bedrifter kan tilby medarbeiderne sine å jobbe utenfor kontoret med tilgang til de samme IT-ressursene. Men pandemien førte til at utviklingen tok et stort skritt fremover – kanskje fem år eller mer. Og det må bedriftene selvsagt ta hensyn til når de lager budsjetter og tar beslutninger om bedriftens IT-strategi.

Natasha Friis Saxberg

Hvilke spørsmål ville du vært mest opptatt av hvis du var IT-leder for et middels stort nordisk selskap?

– I lys av det sjokket som koronapandemien har vært for samfunnet og bedriftene, ville jeg nok vært ekstra nøye med å skape et robust IT-miljø. Det handler om å være forberedt på forandringer med nøkkelord som agilitet, skalerbarhet, sikkerhet og en «just-in-case»-mentalitet. Dette er ikke nye ord for IT-ansvarlige, men pandemien har fremskyndet behovet for å handle. Globaliseringen og den økende hastigheten og dynamikken i markedene har gjort at mange IT-ansvarlige har lagt til robusthet i IT-strategien for lenge siden. Og om de ikke har gjort det allerede, kommer de garantert til å gjøre det nå.

Hva sier du om påstanden ”den nye normalen er ikke så ulik den gamle normalen"?

– Ja, når det gjelder bedriftenes IT-strategier er det egentlig ikke så store forandringer. De må spørre seg om IT-miljøene deres er modne nok, og om de de digitale verktøyene støtter opp om drift, salg, innovasjon og forretningsutvikling i tilstrekkelig grad. Om det ikke er tilfellet, må de agere og kanskje også benytte seg av teknologi som vokser raskt – som AI, BI, blockchain, cloud og bærekraftig IT. Men de skal alltid støtte opp om strategiske forretningsmål, det skal aldri endres.

Natasha Friis Saxberg

De fleste har tross alt lykkes. Det skal vi være veldig fornøyde med.

Natasha Friis Saxberg, Direktør for IT-Bransjen.

Namn: Natasha Friis Saxberg

Aktuell: Direktør for IT-Bransjen, Danmarks største bransjeorganisasjon for IT- og telebedrifter.

Bor: København

Bakgrunn: Natasha ble i 2019 kåret til en av ti danske profiler på den nederlandske listen «Inspiring Fifty Nordic 2019», som samler årets 50 mest inspirerende nordiske tech-kvinner. Hun har jobbet med digitale strategier for flere bedrifter, skrevet to bøker (senest «Homo Digitalis») og er en flittig foredragsholder og rådgiver. Hun er også på Berlingskes liste over Danmarks mest innflytelsesrike kvinner.

Sagt om Natasha

1.

«Natasha er et av de mest inspirerende menneskene jeg har hatt æren av å møte. Hennes TEDx-forelesning fanget publikum fullstendig, hun fikk dem til å følge med på hvert eneste ord om hennes visjon om menneskenes fremtid sammen med teknologien.»

Doug Costello, Lead Organiser på TEDx KEA

2.

«Jeg elsker å jobbe med henne. Ikke bare er hun veldig fremtidsorientert på sitt område, hun er en god observatør generelt. Flink til å se hvordan utvikling, digitale gjennombrudd og fenomener påvirker vårt syn på verden.»

Christine Hoejlund Andersen, Communication Officer, Communication & Engagement på The LEGO Foundation

3.

«Vi ber stadig om hennes råd når noe overraskende skjer, eller når vi vil utvikle vår digitale tilstedeværelse. Hun kommer alltid med gode råd og nye perspektiver som går hverdagens tweets en høy gang. Inspirerende, innsiktsfull og innovativ.»

Majken M. Praestbro, Innovation consultant at the Danish Ministry of Taxation

Tekst: Michael Kirkeby
Foto: IT-BRANSCHEN

12 april 2021

Tagger