Inspirasjon

Digital dysleksidiagnose på bare to minutter

En enkel screening der avvikende øyebevegelser viser om en elev har risiko for å få dysleksi, kan erstatte tester som tar lang tid og gir usikre resultater. Metoden, som er utviklet av svenske Optolexia, skal på sikt tilbys barn rundt om i verden.

Svenske Optolexia har utviklet en metode som etter to minutters screening kan finne ut om en småskoleelev er i risikosonen for dysleksi. Screeningen oppfattes ofte som morsom og enkel. Den foregår i skolemiljøet, og treffsikkerheten er 95 prosent.

– Det er selvsagt viktig at eleven blir fulgt opp skikkelig og får riktig hjelp hvis det blir påvist lese- og skrivevansker, sier Fredrik Wetterhall, adm.dir. i Optolexia.

Forskere har kommet frem til at personer uten lese- og skrivevansker har mer samordnede og rake øyebevegelser når de leser, mens bevegelsene hos dyslektikere er mer uregelmessige og fikseres lenger på visse ord. Ved hjelp av digital teknologi i dataskjermer, såkalt blikksporing eller eyetracking, er det nå mulig å følge elevers lesemønster. Øyebevegelsene deres studeres ved hjelp av kunstig intelligens, og som sammenligningsmodell benyttes innspilte øyebevegelser fra barn med og uten dysleksi.

En sterk vilje til å støtte medisin-tekniske prosjekter

Fredrik Wetterhall ønsker å redusere de negative effektene av dysleksi.

– Ny teknologi i kombinasjon med medisinsk forskning går en lys fremtid i møte, sier han. Samtidig finnes det en sterk vilje til å støtte nye medisintekniske prosjekter med risikokapital.

– Vi har fått støtte fra Vinnova og KI Innovations. Vi har også hentet kapital fra investeringsselskapet Segulah for å kunne utvikle Optolexia. Vi valgte dem fordi de er villig til å arbeide langsiktig, akkurat som oss.

Etter etableringen i Sverige skal blant annet England og USA få tilgang til Optolexias metode. På sikt skal enda flere land få del i metoden.

– Men da kreves det mer data for å kunne tilpasse sammenligningsmodellen for nye språk. Ett eksempel er at vi må kunne måle øyebevegelser for arabisk, som jo leses fra høyre mot venstre.

Slik fungerer metoden

Screening med Optolexia gir et samlet mål på hvordan samspillet mellom de ulike komponentene i lesingen er, og hvordan leseevnen ser ut. En dataskjerm utstyres med Tobii-øyestyringsteknologi, som måler øyebevegelser og analyserer dem ved hjelp av kunstig intelligens.

Elevene leser korte tekster samtidig som øyebevegelsene deres blir spilt inn. Innspillingene sendes via nettet til en skytjeneste der barnas resultater blir sammenlignet med Optolexias datamodeller. Autoriserte personer i skolen får tilgang til resultatet ved å logge seg på en webportal.

Tekst: Elisabeth Krogh
Foto: Optolexia

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger