Kundecase

EBAY holder høyt nivå med flash

Datamengdene vokser stadig, og det gjelder å finne en sikker, effektiv og helst også miljøvennlig løsning for dem. Nettauksjonsfirmaet eBay har lyktes med dette, takket være flash-løsningen HP 3PAR.

En ting vi med sikkerhet kan si om datamengdene, er at de øker. Bedrifter som driver med kunde-til-kunde-salg, slik auksjonsnettstedet eBay gjør, genererer store mengder data – både kunderettede data og data i form av omfattende kartlegging av brukernes handlingsmønster. Brukerne forventer dessuten en god opplevelse når de benytter disse tjenestene.

Virtualisering av servere

Morten Skovgaard, IT-sjef for eBay i Danmark, som drives under navnet Den Blå Avis, forteller at de hele tiden jobber med å konsolidere datasenteret. Samtidig ønsker de å redusere miljøpåvirkningen og har derfor en generell strategi for å virtualisere serverne.

– Nå plasserer vi alle dataene i samme løsning ved å bruke samme lagringssystem for alle serverne. Det gjør at vi får en ytterst driftssikker løsning med høy kapasitet. Tidligere ville vi nok valgt å bygge ut med ulike typer roterende disker, men i og med at vi gjerne vil virtualisere og beholde den høye ytelsen, begynte vi å tenke på om det kanskje fantes en annen løsning. Vi henvendte oss derfor til Dustin, som er vår leverandør og rådgiver, forteller Morten Skovgaard.

Valgte flash-løsninger

I dag tilbyr leverandører flash-løsninger der man ved hjelp av teknologi som deduplisering og komprimering kan levere produkter til en pris per terabyte (TB) som begynner å nærme seg prisen på vanlige disker.

– Vi ble enige om at flash uten tvil var det beste valget. Vi ønsket en forutsigbar responstid, uten å måtte ta hensyn til at en del av dataene ligger på flash, og en annen del på tradisjonelle disker av ulike slag. Vi så det også som en måte å forenkle håndteringen av lagringsstrukturen på, forklarer Morten Skovgaard.

I det nye lagringssystemet tar dataene bare halvparten så stor plass som i den tidligere løsningen.

Etter å ha undersøkt markedet i samarbeid med Dustin, kom Den Blå Avis frem til at HPs 3PAR-løsning hadde de beste funksjonene, samtidig som den gjorde det mulig å gå forsiktig frem rent økonomisk.

– Da vi begynte å se på mulighetene for å bygge ut lagringsstrukturen, hadde vi et begrenset beløp til rådighet, og derfor var det en stor fordel for oss å kunne starte med et mindre opplegg. Vi har nå kjøpt en løsning som består av åtte disker à 1,92 TB samt to kontrollere, men systemet er i høyeste grad skalerbart, og planen er å bygge ut når budsjettet tillater det, sier Morten Skovgaard.

Teknologi som reduserer datamengdene

HP 3PAR er utstyrt med teknologi som kan redusere datamengdene, blant annet teknologi som gir mer TB for pengene. Man kan beskrive det som at teknologien fjerner overflødige nuller. Den nyeste versjonen har innebygd deduplisering, som enkelt sagt betyr gjenbruk av data gjennom å erstatte flere identiske datablokker med én enkelt versjon.

– I det nye lagringssystemet tar dataene bare halvparten så stor plass som i den tidligere løsningen, forteller Morten Skovgaard.

– Vi har samarbeidet med Dustin i mange år, og jeg setter stor pris på at vi alltid kan ha en åpen og ærlig dialog med dem uten å risikere å betale for mye. Jeg oppfatter Dustin som ytterst profesjonell, og de har omfattende tekniske ressurser å velge mellom i forbindelse med større oppdrag. Samtidig hjelper de til med å forberede oss på utgifter på lengre sikt, slik at vi kan få finansieringen på plass i god tid. Slik skal en sparringpartner være, sier Morten Skovgaard.

Slik ble det mulig

Utfordring

eBay trengte større kapasitet for sin lagringsløsning. I tillegg til den ekstra kapasiteten var det et krav at ytelsen måtte forbli uforandret eller forbedres, dette for å sikre en god brukeropplevelse. Den nye løsningen skulle dessuten danne grunnlag for fremtidig virtualisering av alle eBays danske plattformer.

Løsning

Valget av ny lagringsløsning falt raskt på HP 3PAR, en flash-disk som vanligvis koster litt mer enn tradisjonelle roterende disker. Gjennom en avtale med HP fikk Dustin ned prisen, og ettersom HP 3PAR er en skalerbar løsning, kan eBay starte i det små med knappe 20 TB (ca. 10 TB tilgjengelig diskplass), for deretter å utvide i etterfølgende budsjettår.

Resultat

Med HP 3PAR har eBay fått et nytt og raskt lagersystem som kan håndtere de forventede fremtidige datamengdene. Samtidig har HP 3PAR avansert komprimeringsteknologi som gir enda mer lagringsplass for hver investert krone.

Tekst: Erik Leth
Foto: Anne Kring