Kundecase

Enkelt og trygt i samme system

For å møte dagens krav til informasjonssikkerhet ønsket Horten kommune å innføre et system for administrasjon av mobile enheter.

VMware Airwatch MDM system fra Dustin ble svaret.

Høye systemkrav

IT-rådgiver Magnus Sandtorv har jobbet tett på prosessen. Han sier det var viktig at mobilhåndteringssystemet forenklet administrasjonen og inkluderte inventar­oversikt og rapporteringsmuligheter. Systemet skulle kunne integreres med dagens systemer for tilgangs­styring samt ivareta høye krav til sikkerhet. Det måtte også støtte ulike plattformer.

– Utfordringen var at de forskjellige kommunale enhetene trengte skreddersydde oppsett og en visshet om at deres applikasjoner og sensitive data ble ivare­tatt på en sikker måte. For sluttbrukere var det viktig at systemet virket sømløst, var enkelt å ta i bruk samt at de til en­hver tid hadde tilgang til sine arbeidsverktøy og kommunens øvrige IT-tjenester.

IT-drift hadde sine egne ønsker knyttet til prosjektet. Vi ønsket oss et oversiktlig administrasjonsgrensesnitt og mulighet for helautomatisert tildeling av applikasjoner og sikkerhetsprofiler med restriksjonshåndhevelse, basert på gruppetilhørighet. Det var viktig at man enkelt kunne låse og fjernslette savnede enheter, svarteliste uønskede applikasjoner, kapsle inn kommunale data og ta i bruk sertifikatbasert autentisering, understreker Magnus Sandtorv.

Sikret kostnadseffektiv og konsistent drift

– Etter at mobilhåndteringssystemet ble implementert, fikk vi et mindre trykk på helpdesk knyttet til mobile enheter. I tillegg god oversikt over mobilenheter, applikasjoner og tilganger som danner grunnlag for korrekt lisensiering.

Dessuten opplever vi en tett integrasjon med automatisering av ellers tidkrevende arbeidsoppgaver som sikrer kostnads­effektiv og konsistent drift.

Informasjonssikkerheten ivaretas med innkapsling og kryptering av ­sensitive data, slik at helsearbeidere, lærere og øvrige ansatte kan konsentrere seg om egne arbeidsoppgaver, med trygg og enkel tilgang til sine verktøy. 

FAKTA

Horten kommune er en kystkommune i Vestfold fylke med ca. 27 000 innbyggere og nær 2200 ansatte.
Kommunens IT-seksjon har ansvaret for 80 fagløsninger, telefoni og skolenes hovedløsning samt all IT-infrastruktur.

SLIK BLE DET MULIG:

Utfordring

  • Møte dagens utfordringer innenfor informasjonssikkerhet.

Løsning

  • MDM system basert på VMware Airwatch management suite.

Resultat

  • Redusert trykk på helpdesk mot mobile enheter. Bedre oversikt og godt grunnlag for korrekt lisensiering. Økt sikkerhet.


Tekst: Jørn Wad
Foto: Bård Gudim

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger