Infrastruktur

Få et stabilt nettverk i form av en tjeneste

I dag er et fungerende nettverk en grunnleggende forutsetning for skolens drift. Det å kjøpe nettverket som en tjeneste er en smart og tidsbesparende måte å få en optimal plattform på.

IT brukes i stadig større grad i undervisningen ved skolene, og stadig flere ressurser ligger i nettskyen. Nettverket er blitt helt nødvendig for at skolen skal fungere: Uten en nettverkstilkobling kan verken lærere eller elever ta seg av oppgavene sine.

– Sammenliknet med for bare noen få år siden har behovet for et pålitelig og robust nettverk blitt vesentlig større i skolen. Mens nettverksproblemer før bare førte til irritasjon, kan fravær av nettskytjenester i dag stanse hele virksomheten, forklarer Torgrim Sunde, nettverksproduktsjef og sikkerhetssjef i Dustin.

Les mer om hva vi kan tilby av IT-tjenester og løsninger

En ekstra utfordring i skolemiljøet er at et stort antall enheter må kobles sammen og fungere på et lite område innenfor en sterkt avgrenset periode – skoledagen. Her kan man ikke fordele bruken over tid; nettverket må være klart til bruk for mange brukere samtidig.

– Det stiller høye krav til utstyr og driftssikkerhet. Miljøet må bygges opp på en måte som garanterer stabilitet, samtidig som det ofte er viktig med fleksibilitet, siden behovene og antall tilkoblede enheter kan endre seg i fremtiden, fortsetter Torgrim Sunde.

Avlasting for IT-avdelingen

Det kan fort bli en tung byrde for skolens IT-avdeling å ta seg av drift, overvåking og vedlikehold av nettverksmiljøet.

– Vi har sett at dette er et vanlig problem hos kundene våre, og derfor har vi utviklet en smart tjeneste som lar dem oppfylle høye krav uten at de selv må bruke verdifull tid på det. Ved å kjøpe nettverket som en tjeneste overlater skolen det overordnede ansvaret til oss som leverandør. Vi bygger opp og drifter en løsning som garanterer at nettverket er stabilt og sikkert, forklarer Torgrim Sunde.

Med tjenesten Network as a Service får skolen nettverket som en funksjon til en fast månedspris per maskinvareenhet som brukes i nettverksmiljøet. Den komplette løsningen baseres på markedsledende nettverksutstyr fra den største produsenten og tilpasses skolens konkrete behov. Vi kan legge opp både trådløs og kablet tilkobling, alt etter hva dere trenger.

– Vi bruker en velprøvd metode for å tilpasse tjenesten til den enkelte kundens behov. Ved hjelp av en teknisk undersøkelse på stedet finner vi frem til riktig maskinvare for å få en optimal løsning. Prisen justeres etter avtalens varighet og medfører at vi har det overordnede ansvaret for konfigurasjon, drift, proaktiv fjernovervåking, vedlikehold, oppdatering, support og feilsøking. Og løsningen inkluderer sikkerhet av høyeste standard. Dermed kan kunden legge bort alle bekymringene sine, sier Torgrim Sunde.

Skalerbarhet og forutsigbare kostnader

Med en pris per enhet kan skolen skalere løsningen både opp og ned hvis behovene endrer seg i løpet av avtaleperioden, for eksempel hvis det blir en betydelig endring i antall elever. Det er også enkelt å legge inn filtre mot voldelig, narkotikarelatert og pornografisk innhold i nettverket, hvis skolen ønsker det.

– En annen fordel er at kostnadene for nettverket blir forutsigbare og enkle å budsjettere, ettersom prisen er fast og vi sitter med det overordnede ansvaret. Dermed slipper skolen å gjøre store investeringer, og den får full kontroll over nettverkskostnadene. Når det så blir på tide å modernisere løsningen, kan man tegne en ny avtale med oss. Dette gjør det enkelt å følge med på den teknologiske utviklingen, som er noe mange skoler sliter med, avslutter Torgrim Sunde.

Store fordeler med Network as a Service

  • Dustin tar det overordnede ansvaret for et pålitelig og robust nettverk
  • Skalerbarhet opp og ned
  • Fast månedskostnad
  • Maskinvare og lisenser er inkludert
  • Drift, oppdatering og proaktiv fjernovervåking er inkludert
  • Support og feilsøking er inkludert

Les også: Bygg opp en fungerende digital arbeidsplass for elevene

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger